Počasí Dnes °C
Úvodní stránka > Kraj získá dotaci na studii protipovodňových opatření na Lužické Nise
Kraj získá dotaci na studii protipovodňových opatření na Lužické Nise

Kraj získá dotaci na studii protipovodňových opatření na Lužické Nise

22. 3. 2017

Na vypracování studie protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy dostane Liberecký kraj finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí. Na projekt již obdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace do výše 3,8 mil. Kč. Tyto prostředky umožní vytvořit studii odtokových poměrů a návrhů možných protipovodňových opatření v oblastech, kde hrozí povodně.

Projekt se jmenuje „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy na území LK“ a jeho registraci a rozhodnutí o poskytnutí dotace včera projednala Rada Libereckého kraje.

„Vznikne nám tak podklad pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření,“ říká radní Radka Loučková Kotasová, která má evropské projekty ve svém resortu. Povodí Lužické Nisy je v posledních letech postihováno významnějšími srážkovými úhrny, které způsobují povodně. „V tomto území není takových opatření stavebního charakteru, kromě úprav vodního toku, mnoho. Aby obyvatelé a jejich majetek byli co nejvíce chráněni před velkou vodou, musíme tuto věc intenzivně řešit. Právě prvním krokem je zpracování studie odtokových poměrů, jejímž cílem je detailně analyzovat území,“ vysvětluje hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Studie se zaměří na území od soutoku s Údolským potokem až po státní hranice, včetně přítoků. Konkrétně se jedná o území obcí Bílý Kostel nad Nisou, Frýdlant, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Kryštofovo Údolí, Mníšek a Oldřichov v Hájích. Zmíněné obce také Libereckému kraji přispějí na spolufinancování projektu. „Dosud největší povodeň zasáhla povodí Nisy v roce 2010 a napáchala obrovské škody. Velká voda přišla i v letech 2002 nebo 2013. Potřebujeme taková opatření, která budou předcházet povodním, případně zmírní jejich následky. Za všechny obce si troufnu říct, že bez podpory a snahy Libereckého kraje bychom na takový projekt sami nikdy nedosáhli,“ dodává starostka Chotyně Jana Mlejnecká.

Celkové náklady na pořízení studie jsou odhadovány na 4,7 mil. Kč a její tvorba bude probíhat v následujících dvou letech.

„Studie pro povodí na Lužické Nise by vlastně měla navázat na protipovodňovou analýzu všech osmnácti obcí Frýdlantského výběžku. V tomto případě byl žadatelem o dotaci Mikroregion Frýdlantsko a Liberecký kraj komplexní analýzu spolufinancoval,“ dodává hejtman.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

rss
Aktuálně z Facebooku
Aktuálně z Twitteru
Youtube Více videí
Soundcloud Více zvuků
Nejbližší akce Více akcí
Anketa
Kde budete trávit letošní letní prázdniny?
Jiná možnost. - 420 (22%)
Zůstaneme doma, nikam se nechystáme. - 396 (21%)
Budeme poznávat Českou republiku. - 360 (19%)
Chceme si užít aktivní dovolenou v cizině. - 357 (19%)
Chystáme se na relaxační pobyt k moři. - 381 (20%)

Zdá se, že nemáte povoleny cookies. Nemůžete hlasovat :(

Zpracovávám...