Úvodní stránka > Liberecký kraj ušetřil na veřejných zakázkách téměř 150 mil. Kč
Liberecký kraj ušetřil na veřejných zakázkách téměř 150 mil. Kč

Liberecký kraj ušetřil na veřejných zakázkách téměř 150 mil. Kč

18. 7. 2017

Kraj vyhodnotil zadané veřejné zakázky za první pololetí roku 2017 a výsledkem byla úspora ve výši 147.566.256 Kč. Hodnocením prošlo 83 veřejných zakázek, zadávaných dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a také veřejných zakázek malého rozsahu. Jejich předpokládaná hodnota činila 553.446.856 Kč, následně byly uzavřeny smlouvy na částku 405.880.600 Kč.

Nejvyšších úspor kraj dosáhl u veřejných zakázek na služby, například výkon technického dozoru investora nebo služby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tyto veřejné zakázky jsou nyní realizovány prostřednictvím dynamického nákupního systému. Do zakázek se mohou další dodavatelé průběžně přihlásit. Všechny informace jsou dostupné na profilu zadavatele Libereckého kraje. „U veřejných zakázek na silniční stavby se úspory pohybovaly v rozmezí 20 - 40 %. U rekonstrukcí budov to bylo v rozmezí 15 -20 %,“ sdělil Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Nově Liberecký kraj realizuje soutěž o návrh s názvem „PARKOVACÍ DŮM, LÁVKA A KULTIVACE OKOLÍ SÍDLA LIBERECKÉHO KRAJE“. Jedná se o zpracování architektonicko-krajinářského návrhu úprav veřejného prostranství v okolí sídla krajského úřadu. Očekává se zapojení sídla kraje do struktury města, zpřístupnění řeky a její aktivní včlenění do veřejného prostoru, kultivace okolí sídla kraje s důrazem na kvalitní krajinářské řešení, analýza současného stavu propojení obou břehů a návrh nového řešení, organizace všech druhů dopravy včetně řešení parkování v parteru a v parkovacím domě. Termín pro podávání soutěžních návrhů je stanoven do 11. září 2017.Předpokládáme, že ve dnech 20. až 21. 9. 2017 zasedne porota. Nejpozději musí její zasedání proběhnout do třiceti dnů od 11. 9. 2017. Liberecký kraj pak do pěti kalendářních dnů po ukončení zasedání poroty rozhodne o výběru soutěžního návrhu. Přepokládané investiční náklady na realizaci záměru činí 64 mil. Kč bez DPH,“ uvádí náměstek Marek Pieter.

Kompletní soutěžní podmínky jsou zveřejněny na stránkách http://libereckykraj-soutez.cz/.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

rss
Aktuálně z Facebooku
Aktuálně z Twitteru
Youtube Více videí
Soundcloud Více zvuků
Nejbližší akce Více akcí
Anketa
Kde budete trávit letošní letní prázdniny?
Jiná možnost. - 600 (21%)
Zůstaneme doma, nikam se nechystáme. - 569 (20%)
Budeme poznávat Českou republiku. - 552 (20%)
Chceme si užít aktivní dovolenou v cizině. - 538 (19%)
Chystáme se na relaxační pobyt k moři. - 565 (20%)

Zdá se, že nemáte povoleny cookies. Nemůžete hlasovat :(

Zpracovávám...