Počasí Dnes °C
Úvodní stránka > Přeshraniční česko–polský projekt posílí hasiče na obou stranách hranice
Přeshraniční česko–polský projekt posílí hasiče na obou stranách hranice

Přeshraniční česko–polský projekt posílí hasiče na obou stranách hranice

29. 6. 2017

Na devátém zasedání Monitorovacího výboru Interreg V–A ČR–Polsko dne 23. června v polském Jarnołtówku  doporučili jeho členové k financování aktivity tzv. prioritní osy 1. V ní jsou projekty, jejichž cílem je řízení případných rizik, se kterými se musí společně vypořádat oba sousední státy na česko-polské hranici. Česko-polský projekt, jehož vedoucím partnerem je Hasičský záchranný sbor LK, bude trvat tři roky a obdrží dotaci ve výši 809.502 EUR.

Schválený projekt „Posílení bezpečnosti společného příhraničí v oblasti Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš“ má zvýšit připravenost a posílit vzájemnou spolupráci zasahujících složek při záchranných a likvidačních pracích. Pokud dojde k situaci, kdy bude třeba společně řešit mimořádné události a krizové stavy, které vzniknou v důsledku extrémních klimatických jevů, budou moci partneři projektu společně čerpat evropské peníze. Finanční prostředky mohou spolupracující složky použít i na společné odborné přípravy a výcviky a vybavení jednotek speciální technikou. Do schváleného projektu se zapojil Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Město Jelení Hora a Okres Jelení Hora. Tyto subjekty mají v budoucnu možnost čerpat finance EU na níže uvedené aktivity:

  • řešení systémových opatření ke zlepšení součinnosti zasahujících složek

  • posílení technického vybavení partnerů o speciální prostředky (použít potřebnou techniku, která nyní zcela chybí a umožnit její nasazení na obou stranách hranice)

  • posílení odborné připravenosti a znalosti zasahujících složek

    Projekt začne 1. ledna 2018 a bude ukončen 31. prosince 2020. Jeho vedoucím je Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, polští hasiči jsou zastoupeni Městem a Okresem Jelení Hora. Dobu udržitelnosti navázané spolupráce bude nutné zachovat ještě dalších pět let.

„V prioritní ose 1 bylo schváleno dalších osm projektů. U všech je kladen důraz na přeshraniční dopad aktivit a efektivní spolupráci českých a polských projektových partnerů,“ říká Radka Loučková Kotasová, radní Libereckého kraje pověřená řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování a dodává, že „společný projekt musí přinášet užitek obyvatelům obou podporovaných území. Částka více ne 800 tisíc euro je skvělým začátkem vzájemné česko-polské spolupráce v oblasti krizového řízení.“

Projekty, které byly rovněž schváleny Monitorovacím výborem během 9. zasedání, naleznete na tomto odkazu: http://www.cz-pl.eu/monitorovaci-vybor

Členové monitorovacího výboru také na svém zasedání odsouhlasili harmonogram příjmů žádostí do výzev v jiných prioritních osách v roce 2018 http://www.cz-pl.eu/vyzvy-k-predkladani-projektu-a-prehled-schvalenych-projektu

 

Mgr. Fulková Andrea
andrea.fulkova@kraj-lbc.cz
485226332 / 739541549

rss
Aktuálně z Facebooku
Aktuálně z Twitteru
Youtube Více videí
Soundcloud Více zvuků
Nejbližší akce Více akcí
Anketa
Kde budete trávit letošní letní prázdniny?
Jiná možnost. - 420 (22%)
Zůstaneme doma, nikam se nechystáme. - 396 (21%)
Budeme poznávat Českou republiku. - 360 (19%)
Chceme si užít aktivní dovolenou v cizině. - 357 (19%)
Chystáme se na relaxační pobyt k moři. - 381 (20%)

Zdá se, že nemáte povoleny cookies. Nemůžete hlasovat :(

Zpracovávám...