Úvodní stránka > TRANSFORMACE pobytových zařízení pro osoby se zdravotním postižením stále pokračuje
Il. foto

TRANSFORMACE pobytových zařízení pro osoby se zdravotním postižením stále pokračuje

28. 5. 2014

Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace:

 

Transformace domova pro osoby se zdravotním postižením (dále DOZP) v Mařenicích pokračuje dle investičních záměrů. Jedná se o výstavbu objektů ve Cvikově a v Novém Boru, (tři obytné domy pro stávající klientky zařízení a jeden objekt jako centrum denních aktivit).

 

V Novém Boru je počítáno s výstavbou dvou objektů – v lokalitě U Stadionu s rozpočtem ve výši 15 553 762 Kč (15 191 103 Kč stavba + vodovodní přípojka + 342 660 Kč chodník) a  v lokalitě U Divadla je počítáno s výstavbou objektu s rozpočtem 9 636 561 Kč. Ve Cvikově je počítáno s výstavbou objektu pro bydlení a objektu pro denní aktivity s rozpočtem 21 520 696 Kč. Všechny ceny jsou bez DPH. Všechny projektové dokumentace jsou odevzdány, stavební povolení jsou schválena, čeká se na kontrolní postupy a lze vyhlásit výběrová řízení na zhotovitele. Výstavba je termínově reálná, protože ke dni 9. 5. 2014 bylo MPSV ČR Libereckému kraji schválena žádost o prodloužení realizace projektu do 30. 11. 2015. Dokončení je tedy plánováno v měsíci listopad 2015.

 

Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace v Hodkovicích nad Mohelkou

 

Od roku 2013 probíhá transformace financovaná ze sponzorských darů a finančních prostředků Libereckého kraje. Pozitivní změny v poskytování služeb tohoto zařízení spočívají ve výstavbě bezbariérového domku rodinného typu pro 6 osob (ve výši 8 310 000 Kč bez DPH, za přispění sponzora Nakladatelství UMÚN částkou 6 150 000 Kč) a vybudování výtahu (stavba ve výši 5 988 974 KČ vč. DPH z prostředků LK) obojí ve stávajícím areálu zařízení. Rekonstrukce budovy na bezbariérovou souvisí také s opravou fasády, na kterou v plné výši přispěl sponzor Nakladatelství ÚMUN částkou 894 640 Kč. Dále zařízení obdrželo od zřizovatele 4 byty přímo v Liberci, které využilo pro rozšíření nabídky poskytování služeb chráněného bydlení. V současné době jsou v užívání již 3 byty. Dokončení procesu je plánováno ještě v tomto roce.

 

Podpora transformačních procesů ve vybraných pobytových sociálních službách zřizovaných Libereckým krajem. Jde o vzdělávání a podporu přípravy na další etapy transformačních procesu.

 

V únoru 2013 schválil Liberecký kraj projektový záměr subjektu Centrum podpory transformace, o.p.s., „Podpora transformačních procesů ve vybraných pobytových sociálních službách zřizovaných Libereckým krajem“ s účastí Libereckého kraje.

 

Podstatou projektu je vzdělávání zaměstnanců vybraných příspěvkových organizací v Libereckém kraji – Jedličkův ústav a Domov a Centrum aktivity APOSS v Liberci. Další příspěvkové organizace LK plánuje LK zapojit po zpracování Analýzy poptávky po pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji.

 

Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, v Jestřebí

 

Tady dochází ke změně postupu v realizaci projektu. Rada Libereckého kraje na svém jednání ze dne 29. 04. 2014 usnesením č. 704/14/RK rozhodla o ukončení projektů „Transformace pobytového zařízení Domov Sluneční dvůr v Sosnové, Zahrádkách, České Lípě - Lada a samotném Jestřebí financovaných z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného operačního programu, a to zejména proto, že vlivem administrace projektů vůči poskytovateli dotace by došlo k protažení termínů realizace za listopad 2015, což by způsobilo velké problémy s využitím dotace či dokonce k jejímu vrácení. Tomuto problému chce LK předcházet, a proto volí jiné možnosti realizace transformace.

 

Jak bylo uvedeno, v rámci uvedených projektů mělo být postaveno 7 nových objektů a původní objekty Domova Sluneční dvůr v Jestřebí měly být opuštěny. Celkové výdaje projektů na výstavbu domků byly rozloženy takto. V obci Jestřebí ve výši 14 015 315 Kč (1 RD), České Lípě – Lada ve výši 18 073 768 Kč (2 RD), Sosnové ve výši 38 185 776 Kč (2 RD a jedno centrum denních služeb) a Zahrádkách ve výši 13.727 510 Kč (1 RD). Realizace projektů je ve stanovených termínech z roku 2012 v současné době nereálná a přináší mnoho rizik, která se nedají vyřešit v termínech stanovených v celkovém projektu.

 

Stručný přehled problémů vzniklých při realizaci projektu v Jestřebí v jednotlivých lokalitách Domova Sluneční dvůr, p.o.:

 

-    problematika plochých střech, které nekorespondují s okolní zástavbou, jejich dodatečné řešení formou změn v projektové dokumentaci vytváří následně nepřijatelné časové prodlevy

-    harmonogram na realizaci staveb s ohledem na závazný termín ukončení projektů v příštím roce – 5 měsíců (rozpor s termínem výstavby stanoveným zpracovateli projektových dokumentací – 20 měsíců)

-    nesouhlas obyvatelstva s výstavbou v obci Jestřebí¨

-    komplikace spojené s nevyhovujícími hodnotami vsakování na pozemku v lokalitě Česká Lípa – Lada

-    nesplnění limitu zastavěnosti pozemku v lokalitě Česká Lípa – Lada

-    nedodržení regulativ území dle Národního památkového ústavu v Liberci pro lokalitu Zahrádky

-    riziko nutnosti vrácení peněz ve výši 80 mil. Kč a 60 mil. Kč za jednotlivá zařízení, v případě nedodržení závazných termínů (ohrožení rozpočtu Libereckého kraje).

 

Proces transformace pobytových sociálních služeb přesahuje hranice regionu Libereckého kraje a je systémově řešen v rámci všech krajů ČR jako priorita MPSV ČR. Spočívá ve snižování počtu klientů v pobytových zařízeních a v budování nové sítě poskytovatelů sociálních služeb blíže potenciálním klientům za podpory terénních služeb v jednotlivých komunitách tak, aby byli zdravotně znevýhodnění obyvatelé podpořeni co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Proto Liberecký kraj, který i nadále proces transformace podporuje, bude hledat náhradní řešení nastalé situace z vlastních zdrojů s využitím stávajících dokumentací a dalších skutečností, a to v nejbližších dvou letech.

 

Do dvou let by náhradní řešení spočívalo v rekonstrukci budovy v majetku Libereckého kraje v České Lípě pro část klientek domova (7 osob) v předpokládané výši 2 500 000 Kč a dále výstavba domků rodinného typu v obci Sosnová (16 osob - podle stávající dokumentace) v předpokládané výši nákladů na výstavbu v Sosnové sníženou o částku výstavby budovy pro denní aktivity. Součástí řešení transformace Domova Sluneční dvůr v dalších letech budou hledány varianty řešení pro původní areál domova (29 osob).

Viz také: http://www.youtube.com/watch?v=UeBL5HRG4Sk

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

rss
Aktuálně z Facebooku
Aktuálně z Twitteru
Youtube Více videí
Soundcloud Více zvuků
Nejbližší akce Více akcí
Anketa
Kde budete trávit letošní letní prázdniny?
Jiná možnost. - 600 (21%)
Zůstaneme doma, nikam se nechystáme. - 569 (20%)
Budeme poznávat Českou republiku. - 552 (20%)
Chceme si užít aktivní dovolenou v cizině. - 538 (19%)
Chystáme se na relaxační pobyt k moři. - 564 (20%)

Zdá se, že nemáte povoleny cookies. Nemůžete hlasovat :(

Zpracovávám...