Počasí Dnes -2°C Zítra -3°C

Dotační fond LK

Úvodní stránka > Dotace > Dotační fond LK

Dotační fond Libereckého kraje byl zřízen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 43/13/ZK ze dne 26. 2. 2013. Správci jednotlivých oblastí podpory a  programů Dotačního fondu Libereckého kraje jsou věcně příslušné odbory Krajského úřadu Libereckého kraje.

Dotace poskytované z Dotačního fondu LK představují formu finanční podpory kraje projektům věcně, finančně a časově vymezených podmínkami ve vyhlášených programech. Řádně a úplně vyplněnou žádost uplatní žadatel u věcně příslušného odboru krajského úřadu v rámci konkrétního programu.


DOTAČNÍ KALENDÁŘ 2016

SEZNAM OBLASTÍ PODPORY A PROGRAMY 2016

1. Oblast podpory požární ochrana

1.1 Program Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje 
1.2 Program Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje

2. Oblast podpory regionální rozvoj 
2.1 Program obnovy venkova
2.2 Regionální inovační program
2.4 Program Příprava a administrace propojektů
2.5 Program Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel
2.6 Program Podpora místní Agendy 21
2.7 Program na podporu činností mateřských center

3. Oblast podpory územní plánování

4a. Oblast podpory školství a mládež
4.1 Program volnočasových aktivit
4.3 Specifická primární prevence rizikového chování
4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže
4.5 Program Pedagogická asistence
4.7 Program Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními

4b.  Oblast podpory tělovýchova a sport
4.20 Program Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení
4.21 Program Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací
4.22 Program  sport handicapovanych
4.23 Program Sportovní akce
4.26 Program Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech

5. Oblast podpory sociální služby
5.1 Program  Podpora sociálních služeb
5.2 Program Podpora rozvoje sociálních služeb

6. Oblast podpory doprava
6.1 Program  Rozvoj cyklistické dopravy
6.3 Program Podpora projektové přípravy

7. Oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch
7.1 Program Kulturní aktivity v Libereckém kraji
7.2 Program Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji
7.3 Program Stavebně historický průzkum
7.4 Program Archeologie
7.5 Poznáváme kulturu

8. Oblast podpory životní prostředí a zemědělství
8.1 Program Podpora ekologické výchovy a osvěty
8.2 Program Podpora ochrany přírody a krajiny
8.3 Podpora včelařství
8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství

9. Oblast podpory zdravotnictví

9.1 Program – Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany
9.2 Program - Podpora preventivních a léčebných projektů
9.3 Program - Podpora osob se zdravotním postižením


ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ PODPORY

STATUT DOTAČNÍHO FONDU LK platný od 21.6.2016     

Prezentace k novele zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 3. 6. 2015

Zpracovávám...