Procházet abecední seznam

Úvodní stránka > Krajský úřad > Kontakty > Procházet abecední seznam

Všichni lidé

Jméno Telefon Email, Kancelář, Funkce
dočasně neobsazeno , 724 , odborný zaměstnanec oddělení ekonomických analýz
dočasně neobsazeno , 720 -
Adamčík Josef -
Ing. Ahmadi Diana 485226441 , 1128a , ekonomka a metodička financování
Ing. Andělová Renáta 485226658 , 414, Evropský dům , projektový manažer
Ing. Antlová Zuzana 485226655 , 271 , projektový/finanční manažer projektu Smart akcelerátor LK
Mgr. Anton Petr 485226649 , C 215 , zástupce vedoucího odboru, vedoucí právního oddělení
Mgr. Antošová Jana 485226213 , 4.10 Evropský dům , Metodik podpory odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů, Metodik rozvoje kariérového poradenství, Metodik rozvoje škol jako center dalšího profesního vzdělávání, Metodik podpory inkluze – projekt KAP LK
Appeltová Libuše , 202 , externista
Ing. Balounová Jitka 485226501 , C114 , vedoucí oddělení software
Mgr. Baran Roman -
Ing. Bartoňová Eva , Vykonávala mandát zastupitelky kraje od 13. 10. 2012 do 18. 12. 2012
Bc. Bártová Radmila 485226377 , 1517 , odborný zaměstnanec - správní řízení na úseku zdravotnictví, tajemnice Zdravotního výboru, znalecké komise, stížnosti, kontrolní činnost v oblasti léčiv a návykových látek
Mgr. Bauerová Eva 485226405 , 1220 , ochrana ovzduší
PhDr. Baxa Jaromír Ph.D. -
PhDr. Baxa Jaromír Ph.D. -
Ing. Beitl Petr -
Ing. Beitl Petr -
PhDr. Bělská Simona 485226582 , 1124 , psycholog
Ing. Beneš Petr 485226389 , 1224 , IPPC, EIA
Ing. Benešová Eva 485226678 , 1417 , Administrátor promu dotačního fondu LK resortu hospodářského a regionálního rozvoje
Benešová Lenka 485226269 , 720 , závěrečné sumarizace
Ing. Beran Luboš 485226411 , 1230 , státní správa lesů, obchod s reprodukčním materiálem lesních dřevin, uvádění dřeva na trh
Mgr. Beran Miroslav , 737858171 -
Bílková Dagmar 485226714 , 720 , sumarizace dat
Mgr. Bláha Robert 485226388 , 1219 , odpadové hospodářství
Ing. Blahová Milada 485226567 , 1323 , referent oddělení investic
Mgr. Blažková Kateřina 485226244 , Evropský dům, 412 , Manažerka projektů - Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v LK a Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji
Boháč Karel 485226112 , 149 , ostraha
Ing. Boháč Vladimír -
Ing. Boháč Vladimír -
Mgr. Brebtová Markéta 485226698 , 1125 , zaměstnanec oddělení sociální práce – sociálně právní ochrana dětí
Ing. Brettschneiderová Renata 485226496 , 1122 , odborný pracovník na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (pov. úřady Liberec, Jablonec n.N., Semily, Turnov, Jilemnice, Tanvald, Železný Brod, Frýdlant)
Mgr. Broulík Rudolf 485226200 , 237 , vedoucí oddělení krizového řízení
PhDr. Mgr. Brož René 485226538 , 1429 , vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Brož Martin -
Ing. Brožová Jiřina 485226533 , 717 , rozpočtář
Brožová Pavlína 485226270 , 729 , fondové účty a inventarizace
Břeňová Petra 485226628 , 517 , asistentka MUDr. Přemysla Sobotky, náměstka hejtmana
Břeňová Petra 485226628 , 517 , asistentka MUDr. Přemysla Sobotky, náměstka hejtmana
Ing. Břicháčková Miloslava 485226335 , 1323 , pozice investiční technik - rozpočtář
Bubeníková Lucie 485226544 , 1518 , asistentka vedoucí odboru zdravotnictví
Bc. Bulíř Pavel 485226359 , 1120 , odborný pracovník ochrany přírody(pov.úřad Liberec);Natura 2000
Ing. Bureš Přemysl 485226416 , 270 , manažer projektu Regionální stálá konference
Ing. Burešová Eva -
Ing. Burešová Eva -
Bc. Bursa Zdeněk , Vykonával mandát zastupitele kraje od 13. 10. 2012 do 25. 2. 2013
Ing. Canov Michael -
Ing. Canov Michael -
Cechlová Marcela 485226337 , 1016 , ekonomka, sledování čerpání rozpočtů ve vybraných položkách
Cejnar Václav 485226560 , 156 , elektrikář - slaboproud
Mgr. Cikl Radek , Vykonával mandát zastupitele kraje od 13. 10. 2012 do 30. 9. 2013
Mgr. Coufal Jan 485226394 , 1119 , registrátor sociálních služeb, metodik
Cvrčková Lenka 485226292 , 919 , inventarizace majetku, limity OŠMTS
Ing. Čáp Jan 485226596 , 1628 , vedoucí odboru dopravy
Ing. Čech Petr 485226391 , 1223 , vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
Bc. Čepičková Hana 485226788 , 1319 , odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek
Čermáková Věra 485226381 , C 211 , státní občanství pro okres LIBEREC. Metodik krajské matriční spisovny.
Ing. Čermáková Monika 485226219 , 816 , vedoucí oddělení vzdělávání a koncepcí
Ing. Černý Petr 485226471 , 1624 , vedoucí oddělení pozemních komunikací
Bc. Činková Eliška 485226584 , 1330 , pořizování územně analytických podkladů
Čížek Lukáš -
Mgr. Damborská Jana 485226593 , 1427 , odborný pracovník oddělení kultury
Mgr. David Daniel -
Bc. Dočekalová Irena 485226383 , 336 , odborný zaměstnanec pro propagaci a informace
JUDr. Doležal Bohumír 485226407 , 628 , vedoucí sekretariátu ředitele
Drašarová Renata 485226354 , 417 , sekretářka Mgr. Pavla Svobody, náměstka hejtmana
Drašarová Renata 485226354 , 417 , sekretářka Mgr. Pavla Svobody, náměstka hejtmana
Drobníková Lenka 485226556 , 723 , závazky a pohledávky
Ing. Dřevěná Hana 485226410 , 1316 , odborný zaměstnanec na úseku stavebního řádu
Ing. Dubcová Věra 485226574 , 413, Evropský dům , projektový manažer
Ing. Duláková Jiřina 485226373 , 729 , vedoucí účetní
Dvořáčková Naděžda 485226352 , 725 , sekretariát vedoucího odboru, ekonomické práce
Dvořák Jan -
Mgr. Dvořák Jaromír -
Mgr. Dvořák Jaromír -
Dvořák Jan -
Ing. Dvořáková Martina 485226597 , 1622 , silniční technik
Ehrenbergerová Linda 485226204 , 202 , odborný zaměstnanec pro ochranu obyvatelstva
Engel Rudolf 485226507-8 , CM07 , instalatér, topenář
Ing. Bc. Erban (Kroupová) Daniela DiS. 485226604 , 727 , odborný zaměstnanec oddělení účetní evidence
Ing. Exnerová Věra 485226230 , 819 , nostrifikace, normativy
Faigl Jiří , 204 , externista
Ing. Fantová Lucie 485226549 , 724 , odborný zaměstnanec oddělení ekonomických analýz
Ing. Farská Věra 485226548 , 1420 , projektový manažer
Mgr. Farský jan -
Mgr. Fátor David 485226232 , C 208 , metodik správních činností - EO, OP a CD.
Fejgl Luboš 485226484 , C007 , vedoucí oddělení autoprovozu
Mgr. Bc. Féna Martin 485226914 , 1426 , vedoucí oddělení kultury
Ing. Fišer Radek 485226535 , 723 , vedoucí oddělení ekonomických analýz, závazky a pohledávky
Flecknová Vendulka 485226557 , 723 , odborný zaměstnanec oddělení ekonomických analýz
Ing. Foktová Petra 485226724 , C108 , garant hostované spisové služby
Mgr. Fričová Lenka 485226473 , C216 , právník
Ing. Frontzová Jana 485226323 , 1417 , projektový manažer - programy přeshraniční spolupráce
Fryková Pavla 485226243 , 1531 , kontrolor
Mgr. Fulková Andrea 485226332 , 337 , Vedoucí odboru tiskového a vnějších vztahů
Fülová Kamila 485226263 , 924 , rozpočtář - účelové dotace
Bc. Futschiková Andrea 485226966 , 1126a , metodik sociální práce
RNDr. Gamba Robert , předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje
Mgr. Gerö Kateřina 485226375 , 1516 , vedoucí správního oddělení
Gorošová Danuše 485226235 , 825 , statistické výkazy, zpracování dat
Grajcar Ondrej 485226221 , CM07 , elektrikář
Gröger Karel 485226607 , 1527 , kontrolor
Ing. Habrda Kristián 485226392 , 1120 , odborný pracovník ochrany přírody(pov.úřady Turnov,Jablonec n.N.,Tanvald, Železný Brod); Natura 2000
Ing. Hajflerová Eva 485226575 , 1418 , projektový manažer - programy přeshraniční spolupráce
Ing. Hájková Kateřina 485226449 , 1126 , koordinátorka rodinné politiky – projekt „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v LK“
Bc. Halamová Zuzana 485226417 , 1625 , referent oddělení investic
Hána Jaroslav 485226561 , CM04 , provozní elektrikář
Ing. Hanuš Zdeněk 485226408 , 1316 , odborný zaměstnanec na úseku stavebního řádu
Bc. Hanušová Žaneta 485226437 , 1617 , dopravní technik
Dipl. Kff. Hanzlová Kateřina 485226301 , 315 , vedoucí oddělení sekretariátu hejtmana
Harničárová Jana 485226314 , 315 , sekretářka hejtmana
Bc. Hartlová Jana 485226238 , 822 , školský rejstřík, správní řízení
Mgr. Hauzerová Jana 485226338 , 1530 , odborný zaměstnanec, krajský protidrogový koordinátor
Havelková Eva 485226295 , 925 , vedoucí oddělení financování přímých nákladů
Ing. Havlíček Petr 485226386 , 1123 , odborný pracovník ochrany přírody-CITES
Mgr. Havlík René 485226470 , 626 , ředitel úřadu
Hejna Roman -
Ing. Hellerová Zuzana 485226613 , 1222 , odpadové hospodářství
Ing. Heršálek Jiří 485226631 , 1523 , kontrolor
Ing. Hladíková Erika 485226215 , 917 , analytik, účtování dotací
Bc. Hlavsová Lucie 485226638 , 929 , sport a tělovýchova
Mgr. Hlinková Jitka 485226908 , 1131 , sociální pracovnice, projekt „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v LK“
Bc. Hloušek Petr 485226674 , 929 , sport a tělovýchova
Bc. Hložková Lucie 485226564 , 315 , asistentka pana hejtmana
Mgr. Hluštík Zdeněk 485226435 , C216 , právník
Ing. Hnilička Jiří 485226618 , 1528 , kontrolor
Ing. Hocke Tomáš -
Ing. Hodboďová Eva 485226635 , 923 , volnočasové aktivity, soutěže
Mgr. Hochmanová Michaela 485226462 , 619 , interní auditor
Hojný Miroslav 485226716 , C105 , informatik
Bc. Holatová Irena 485226562 , 1229 , vodní hospodářství ORP Liberec, Frýdlant
Holcová Jana 485226429 , 1321 , asistentka odboru
Ing. Holeček Milan 485226384 , 1627 , silniční technik
Holická Hana 485226626 , 1429 , sekretářka odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Mgr. Holina Karel 485226279 , 1622 , silniční technik
Ing. Holubec Martin 485226404 , 1223 , EIA, SEA
Holubová Stanislava 485226623 , C111 , vedoucí oddělení spisové služby
Ing. Horáček Jaroslav 485226641 , C 204 , vedoucí oddělení Krajský živnostenský úřad
Mgr. Horáčková Kateřina 485226420 , 1429 , odborný pracovník oddělení cestovního ruchu
Bc. Horáčková Božena 485226683 , 622 , vzdělávání zaměstnanců a sociální fond
JUDr. Horáková Eva 485226580 , 827 , daňové a správní řízení
Horáková Renata 485226504 , 623 , mzdová účetní
Mgr. Hornová Eva 485226614 , 1431 , vedoucí oddělení cestovního ruchu
Ing. Hošicová Alexandra 485226268 , 717 , rozpočtář
Bc. Hradiská Kateřina 485226559 , 1130 , zaměstnanec OSPOD, náhradní rodinná péče
Hromková Dana 485226715 , 729 , sumarizace dat
Bc. Hřebejková Veronika 485226395 , 273 , metodik - ekonom pro příspěvkové organizace
Hudcová Veronika DiS. 485226347 , 269 , zaměstnanec organizačního oddělení
Hudec Tomáš 481321074 -
PhDr. Hudec Miroslav , od 14. 8. 2015 do 31. 3. 2016 zastupitelský klub PRO Liberecký kraj
Hujerová Ivana 485226722 , 629 , koordinátorka neziskového sektoru
Hujerová Ivana , 421 , Funkci členky rady kraje vykonávala od 27. 11. 2012 do 23. 2. 2015
Mgr. Hýsek Martin 485226915 , C 216 , právník
Mgr. Charvátová Renáta 485226253 , 921 , analytik
Bc. Charypar Tomáš 485226514 , 1019 , vedoucí oddělení hospodářské správy, zástupce vedoucí odboru kancelář ředitele
Ing. Chmel Lukáš 485226576 , 272 , referent oddělení rozvojových koncepcí
Chot František -
Mgr. Chýle Josef 485226303 , 334 , vedoucí odboru kancelář hejtmana
Mgr. Irena Waldhauserová 485226621 , 1121 , odborný pracovník ochrany přírody(pov.úřad Česká Lípa,Nový Bor);Natura 2000
Jadrný Josef , 521 , náměstek hejtmana, řízení rezortu životního prostředí a zemědělství
Ing. Jäger Stanislav 485226665 , 1420 , projektový manažer
Jaklová Jana 485226250 , 1531 , kontrolor
Ing. Jakšová Jana 485226318 , 1529 , kontrolor
Jakubička André -
Ing. Jandlová Kateřina 485226671 , 1217 , ekologická výchova, dotace v životním prostředí a zemědělství
Mgr. Jandová Eva 485226382 , C 210 , státní občanství pro okres JABLONEC NAD NISOU a ČESKÁ LÍPA. Metodik agend státního občanství.
Jaroš Pavel 485226973 , C105 , informatik
Mgr. Jarošová Ivana 485226588 , 617 , vedoucí odboru kancelář ředitele
Ježková Zuzana Dis. 485226610 , 1627a , asistentka odboru
Mgr. Ježková Jaroslava 485226464 , C 209 , vedoucí oddělení matrik a státního občanství, zástupce vedoucího správního odboru
Ing. Ježková Lucie 485226261 , 1330 , odborný zaměstnanec na úseku územního plánování
Mgr. Jiránková Věra 485226306 , 338 , odborný zaměstnanec pro zahraniční spolupráci a protokol
Ing. Jirásek Josef 485226283 , 1617 , dopravní technik
Jirků Věra 485226390 , 1225 , sekretářka odboru
Kabátová Iveta 485226293 , 924 , rozpočtář, soukromé školy
Mgr. Kadlecová Lenka , 417 , náměstkyně hejtmana, řízení resortu sociálních věcí
Kalová Magdalena 485226695 , C115 , operátor kontaktního centra
Karásková Eva 485226469 , 626 , sekretářka sekretariátu ředitele
Kašpar Bohumil 605288145 0 , Vykonává mandát zastupitele kraje od 27. 2. 2013
Ing. Kašparová Petra 485226686 , 1417 , vedoucí oddělení dotací
Kavková Markéta 485226311 , 521 , sekretářka Ing. Radky Loučkové Kotasové, členky rady kraje
Kavková Markéta 485226311 , 521 , sekretářka Ing. Radky Loučkové Kotasové, členky rady kraje
Bc. Kebrdle Petr 485226708 , C108 , pracovník technologického centra
Klikarová Kateřina -
Ing. Klíma Jan 485226536 , 726 , vedoucí ekonomického odboru
Ing. Klimečková Andrea 485226456 , 1118 , finanční referent
Ing. Klímová Alena 485226327 , 413, Evropský dům , projektový manažer
Bc. Kocumová Zuzana -
Bc. Kocumová Zuzana , . -
Mgr. Kočí Jana 485226481 , 1122 , odborný pracovník na úseku ochrany ZPF (pov.úřady Nový Bor, Česká Lípa); ochrana horninového prostředí
Bc. Koděrová Vendula 485226571 , 413, Evropský dům , projektový manažer
Ing. Kohoutová Soňa 485226472 , 1618 , technik dopravní obslužnosti
Ing. Kolář Václav 485226414 , 722 , metodik účetnictví a rozpočtu
Kolomazníková Marie 485226455 , 618 , sekretářka vedoucí odboru kancelář ředitele
Ing. Komrzý Tomáš 485226353 , 1217 , ekologická výchova, dotace v životním prostředí a zemědělství, tajemník Výboru zemědělství a životního prostředí
Kopáček Milan 485226507-8 , CM07 , instalatér, topenář
Ing. Kopalová Bronislava 485226348 , 414, Evropský dům , projektový manažer
Ing. Körteltová Martina 485226578 , 1421 , vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů
Mgr. Korytář Jan -
Korytář Jan -
Ing. Košková Irena 485226412 , 1218 , správa GIS pro životní prostředí, správa mapových serverů
Ing. Kotková Eva 485226231 , 827 , metodik středního vzdělávání
Ing. Kotyk Michal 485226702 , C107 , vedoucí oddělení hardware
Ing. Koudelka Vladimír 485226483 , 1320 , vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku
Ing. Kouřil Milan -
Ing. Koutová Ivana 485226644 , C 205 , metodik a kontrolor
Bc. Kozderková Dana 485226443 , 1130 , zaměstnanec OSPOD
Ing. Králík Miroslav 603148460 , Vykonává mandát zastupitele kraje od 26. 2. 2013
Mgr. Krausová Dagmar 485226731 , C116 , Vedoucí oddělení kontaktní centrum
Krčmářová Veronika 485226537 , 1620 , referent majetkoprávního oddělení
Mgr. Krčmářová Petra 485226224 , 820 , metodik speciálního vzdělávání
Krejčová Dagmar 485226216 , 917 , vedení účetnictví
Mgr. Krejčová Michaela 485226246 , 273 , metodička příspěvkových organizací
Ing. Kremerová Luisa 485226396 , 273 , vedoucí oddělení příspěvkových organizací
Mgr. Kroupová Pavlína 485226434 , C 207 , vedoucí oddělení přestupků a voleb
Krupičková Růžena 485226546 , 1517 , odborný zaměstnanec - správní řízení ve zdravotnictví - zrušení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, organizace výběrových řízení za účelem uzavírání smluvních vztahů ZZ se zdravotními pojišťovnami, vydávání zdravotnické dokumentace
Mgr. Křeček Leoš 485226647 , 825 , vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Ing. Křečková Pavlína 485226344 , 414, Evropský dům , vedoucí oddělení řízení grantových schémat
Bc. Křepel Jaroslav 485226627 , 1419 , vedoucí Oddělení projektů financovaných ze strukturálních fondů
Bc. Křiváková Kalíková Kateřina 485226296 , 926 , rozpočtář
Ing. Kříž Michal -
Kubešová Hana 485226513 , C111 , spisová služba
Mgr. Kubíčková Michaela 485226346 , 423 , sekretářka Mgr. Petra Tulpy,náměstka hejtmana
Mgr. Kubíčková Michaela 485226346 , 423 , sekretářka Mgr. Petra Tulpy,náměstka hejtmana
Kubínová Olga 485226315 , C214 , odborný referent
Kubínová Marie 485226566 , C111 , spisová služba
Kulhánek Milan 485226478 , C007 , řidič
Kunetka Ivan -
Bc. Kupec Miloš DiS. 485226679 , 1028 , kontrolor financování sociálních služeb
Bc. Kvapilová Jana 485226358 , 269 , vedoucí organizačního oddělení
Kvírenzová Květa 485107762 0 0
Laksarová Marie 485226252 , 1524 , kontrolor, administrativa
RNDr. Lauermannová Kateřina 485226452 , 1326 , vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu
Mgr. Ledlová Barbora 485226543 , 270 , manažer projektu Regionální stálá konference
Ing. Legerová Michaela 485226351 , C 206 , přestupky, volby
Mgr. Lešáková Gabriela 485226789 , 1526 , kontrolor
Bc. Lhotková Martina 485226374 , 1517 , odborný zaměstnanec správního oddělení - správní řízení ve věci udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, změny oprávnění; kontrolní činnost;
Linhart Jiří 485226507-8 , CM07 , zámečník
Linka - Kotlíkové dotace , 485 226 579 -
Bc. Lipský Roman 485226661 , 1619 , správní technik
Ing. Liška Viktor 485226277 , 1626 , technik dopravní obslužnosti
Litoš Vít 485226713 , C105 , informatik
Löffelmann Jiří 485226485 , 422 , člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova
Löffelmann Jiří 485226485 , 422 , člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova
Löffelmann Jiří -
Bc. Löfflerová Kamila 485226297 , 924 , rozpočtář
Bc. Lochmanová Jaroslava 485226925 , 411 - Evropský dům , kontrolor projektu Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro OZP v Libereckém kraji
Losová Alena dipl. um. , 424 , členka rady kraje, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Ing. Loučková Kotasová Radka 485226310 , 522 , členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování
Ing. Loučková Kotasová Radka 485226310 , 522 , členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování
Loudová Jana 485226542 , 1116 , odborný administrativní zaměstnanec
Luňáčková Miroslava 485226223 , 926 , rozpočtář
Bc. Mackovík Stanislav -
Bc. Mackovík Stanislav , Vzdal se mandátu zastupitele kraje dne 26. 2. 2013.
Ing. Madej Zdeněk 485226432 , 1228 , vodní hospodářství ORP Jablonec n.N., Jilemnice, Semily, Tanvald, Železný Brod
Ing. Maderová Jaroslava 485226720 , 4.09 Evropský dům , Finanční manažer projektu - projekt KAP LK
Machálková Jitka 485226475 , 269 , referent organizačního oddělení
Bc. Machová Pavla 485226242 , 918 , účtování krajských PO, fakturace, metodika
PhDr. Maierová Hana 485226487 , 524 , statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury
PhDr. Maierová Hana -
Bc. Malíková Nikola 485226445 , Evropský dům, 412 , finanční manažer projektů „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“ a „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji“
Ing. Malý Petr 485226570 , 630 , energetický manažer
Maršálková Ivana 485226489 , 524 , sekretářka Ing. Květy Vinklátové, členky rady kraje
Maršálková Ivana 485226489 , 524 , sekretářka Ing. Květy Vinklátové, členky rady kraje
Mgr. Martinková Eva 485226226 , 827 , metodik předškolního vzdělávání a školního stravování
Ing. Maříková Jana 485226657 , 1128a , vedoucí oddělení rozvoje a financování sociálních služeb
Bc. Masáková Anna 485226265 , 1429 , odborný pracovník oddělení cestovního ruchu
Mastník Vladimír , 520 , člen rady kraje, řízení rezortu dopravy
Mastník Vladimír -
Ing. Matouš Jan 485226418 , 1231 , lesnické a myslivecké dotace
Bc. Matoušková Lucie 485226639 , 828 , metodik platů a mezd
Ing. Matoušková Anna 485226531 , 719 , zástupce vedoucího odboru, vedoucí oddělení rozpočtu a financování
Mgr. Mazalová Dvorská Jitka 485226494 , 271 , marketingový manažer projektu Smart akcelerátor Libereckého kraje
Mazánková Hana 485226515 , 1018 , zajišťování kancelářských potřeb, agenda mobilních telefonů
MUDr. Mečl Jan -
Bc. Medlíková Andrea 485226430 , 1324 , odborný zaměstnanec na úseku stavebního řádu
Bc. Meierová Martina 485226636 , 923 , volnočasové aktivity, soutěže
Mészárosová Iveta 485226907, 739541641 , 1422 , sekretářka odboru regionální rozvoje a evropských projektů
Ing. Míčková Ivana 485226547 , 1521 , odborná pracovnice - rozpočet odboru a vztah rozpočtů PO ke zřizovateli, účetní administrace Investičního fondu kraje
Michalíček Josef 485226478 , C008 , řidič
Michálková Michaela 485226341 , CM10 , spisová služba - archiv
Mikešová Pavla 485226453 , 1325 , provoz a ekonomika, válečné hroby, dotace na ÚP
Ing. Miklasová Markéta 485226424 , 1222 , vedoucí oddělení ovzduší a odpadů
Mikšaníková Milena 485226742 , C115 , operátor kontaktního centra
Ing. Mikulecká Kamila 485226280 , 1626 , správa dat, GIS, technik dopravní obslužnosti
Mgr. Minstrová Zuzana 485226448 , 417 , asistentka Mgr. Pavla Svobody, náměstka hejtmana
Mgr. Minstrová Zuzana 485226448 , 417 , asistentka Mgr. Pavla Svobody, náměstka hejtmana
Mlejnková Lena -
Mlejnková Lena -
Mgr. Mochal Michal 485226282 , 1616 , vedoucí oddělení silniční dopravy, zástupce vedoucího odboru dopravy
Bc. Mochalová Dalila 485226697 , 1131 , zaměstnanec sociálně právní ochrany dětí
Ing. Moravcová Iveta 485226589 , 1627 , cyklokoordinátor
Morávková Jaroslava 485226413 , 1009 , pokladní
Munzarová Bohumila 485226681 , 1430 , odborný pracovník
Ing. Musilová Monika 485226440 , 1128 , koordinátorka střednědobého plánování
Ing. Myslivcová Lenka 485226257 , 920 , rozpočtář
Bc. Navrátilová Jana 485226398 , 1131 , zaměstnanec OSPOD
Nečásková Kateřina DiS. 485226419 , 422 , sekretářka Jiřího Löffelmanna, člena rady kraje
Nečásková Kateřina DiS. 485226419 , 422 , sekretářka Jiřího Löffelmanna, člena rady kraje
Ing. Nedvědická Blanka , Vzdala se mandátu zastupitelky kraje dne 26. 11. 2012.
Mgr. Němcová Narcisa 485226425 , 1216 , právník odboru
JUDr. Němec Jiří 485226463 , C 218 , vedoucí správního odboru
MUDr. Němeček Vít MBA -
Ing. Nesvadba Drahomír 485226285 , 920 , rozpočet, financování, veřejné zakázky
Ing. Neumann Petr 485226632 , 1625a , majetkové záležitosti
Mgr. Nevečeřal Marek 485226498 , 1221 , EIA, SEA, OPŽP
Nevyhoštěný Lubomír 485226505 , 1026 , hlavní technik klimatizace
Ing. Nosková Kateřina 485226539 , 1620 , referent majetkoprávního oddělení
Mgr. Nosková Ivana 485226247 , 917 , účtování krajských PO, fakturace
Mgr. Novák Karel 485226608 , 1526 , vedoucí přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO
Nováková Lenka 485226675 , 423 , asistentka Mgr. Petra Tulpy,náměstka hejtmana
Ing. Nováková Jana 485226617 , 1527 , kontrolor
Nováková Lenka 485226675 , 423 , asistentka Mgr. Petra Tulpy,náměstka hejtmana
Nováková Hrabálková Pavlína -
Bc. Novotná Hana 485226284 , 1528 , vedoucí ekonomické kontroly
Ing. Novotná Ľudmila 485226718 , 1619 , správní technik
Ing. Novotný Aleš 485226598 , 1617 , dopravní technik
Ondráčková Alena 485226313 , C 219 , sekretariát
Ing. Opatrný Vladimír -
Mgr. Otta Michael 485226553 , 1423 , vedoucí odboru
Ottlová Jana 485226506 , 1026 , zaměstnanec oddělení hospodářské správy
Ing. Pachl Vladimír 485226707 , 271 , developer projektu Smart akcelerátor Libereckého kraje
Bc. Parmová Kateřina 485226298 , 926 , rozpočtář
Ing. Pavčová Nikola 485226372 , C 208 , státní občanství pro okres SEMILY. Metodik správních činností a matrik. Potvrzování matričních dokladů do ciziny.
Mgr. Pavlů Tomáš 485226328 , 1118 , právník odboru
Ing. Pažout Aleš 485226723 , C108 , garant datových skladů
RNDr. Pecháčková Ivana 485226572 , 272 , vedoucí oddělení rozvojových koncepcí
Pechová Markéta DiS. 485226102 , C115 , operátor kontaktního centra
Ing. Peknušová Romana 485226992 , 1322 , odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek
Pelantová Petra 485226734 , C115 , operátor kontaktního centra
Ing. Pešek František -
Ing. Petera Vladimír 485226573 , 1625a , silniční technik
Petráček Pavel , Vykonával mandát zastupitele kraje od 13. 10. 2012 do 25. 2. 2013
Pieter Marek 485226343 , 420 , náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
Pieter Marek 485226343 , 420 , náměstek hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
Pieter Marek 485226343 , 420 , náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
Pik Miroslav 485226507 , CM06 , mistr údržby
Pleštilová Martina 485226532 , 716 , platební styk
Bc. Plívová Jana 485226290 , 919 , analytik
Mgr. Podsedníková Magda 485226926 , 1418 , projektový manažer - programy přeshraniční spolupráce
Ing. Podzimek Jaroslav , Vykonává mandát zastupitele kraje od 26. 2. 2013
Pohl Bořivoj 485226112 , 149 , ostraha
Mgr. Pohlová Alena 485226371 , C 210 , metodik matrik, vidimace a legalizace. Potvrzování matričních dokladů do ciziny.
Ing. Pokorná Tereza 485226612 , 1217 , ekologická výchova, dotace v životním prostředí a zemědělství
Mgr. Pokorný Tomáš 485226646 , 928 , vedoucí oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti
Ing. Polák František 485226710 , C107 , informatik
Polešovská Marcela 485226630 , 520 , asistentka Ing. Jitky Volfové, statutární náměstkyně hejtmana
Polešovská Marcela 485226630 , 520 , asistentka Ing. Jitky Volfové, statutární náměstkyně hejtmana
Ing. Pop Karel 485226423 , 1231 , vedoucí oddělení vodního a lesního hospodářství
Bc. Poprová Jana 485226312 , 626 , asistentka ředitele
Pospíšilová Diana 485226320 , C 205 , kontrolor, živnostenský rejstřík, veřejné sbírky, identifikace
Pozdníčková Petra 485226428 , 1225 , sekretářka odboru
Bc. Požická Kateřina 485226378 , 1521 , odborný zaměstanec - evidence nemovitého majetku, granty
Ing. Prágrová Simona 485226551 , 717 , rozpočtář
Mgr. Prandnerová Lucie 485226676 , 1426 , vedoucí oddělení památkové péče
Ing. Pražáková Marcela 485226902 , 1028 , ekonomka, analytička
Ing. Preislerová Jitka 485226442 , 1219 , ochrana ovzduší
Mgr. Prochásková Dagmar 485226653 , 1424 , projektový manažer
Ing. Prokopová Iva 485226229 , 4.09 Evropský dům , vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání
RNDr. Příkaský Vít , 421 , člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova
Mgr. Ptáčková Blanka 485226545 , 1521 , odborné analýzy a studie, připomínkování právních předpisů
Ing. Ptáčková Ivana 485226577 , 271 , manažer projektu Smart akcelerátor Libereckého kraje
Mgr. Ptáková Lucie 485226255 , 4.10 Evropský dům , Hlavní manažer projektu - projekt KAP LK
Ing. Puhal Jan 485226112 , 149 , ostraha
Půta Martin 485226300 , 315 , hejtman
Půta Martin 485226300 , 315 , hejtman
Půta Martin 485226300 , 315 , hejtman
Ing. Ramzer Dan 482464068 -
Remeňová Jana 485226643 , 1621 , odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek
PhDr. Riegerová Alena 485226550 , 1518 , vedoucí odboru zdravotnictví
Riegl Zdeněk 485226276 , 1629 , vedoucí správního a technického oddělení
Mgr. Richter Vladimír , Vykonává mandát zastupitele kraje od 12. 1. 2013
Ing. Roncová Helena 485226690 , 413, Evropský dům , projektový manažer
Bc. Rozkovec Jan 485226431 , 1329 , pořizování územně analytických podkladů
Mgr. Rychetská Renata 485226239 , 822 , školský rejstřík, správní řízení
Bc. Řepík František 485226677 , 1028 , kontrolor financování sociálních služeb
Mgr. Řepíková Petra 485226603 , 1525 , vedoucí odboru kontroly
Ing. Říhová Jana 485226928 , 1126a , metodik veřejného opatrovnictví
salich p. 0 0 0
Mgr. Sedláčková Veronika 485226664 , 1322 , odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek
Sehnoutka Michal 602482299 0 0
Bc. Sejkorová Martina DiS. -
Ing. Semerádová Vladimíra 485226616 , 1322 , odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek
Sepp Martin , Vykonával mandát zastupitele kraje od 13. 10. 2012 do 25. 2. 2013
Ing. Servít Milan 485226336 , 621 , vedoucí oddělení personálního a mzdového
Scheidlová Lenka 485226461 , 420 , sekretářka Marka Pietera, náměstka hejtmana
Scheidlová Lenka 485226461 , 420 , sekretářka Marka Pietera, náměstka hejtmana
Ing. Schröter Pavel 485226590 , 1627 , ekonom odboru dopravy
Ing. Skrbková Ivana 485226592 , 1427 , odborný pracovník oddělení kultury
Mgr. Sláma Pavel 485226689 , 1316 , odborný zaměstnanec na úseku stavebního řádu
Ing. Sláma Tomáš MSc. 481446164 -
Ing. Slavíková Magdaléna 485226583 , 1223 , EIA, SEA
Mgr. Slavotínková Tereza 485226652 , 1330 , odborný zaměstnanec na úseku územního plánování
MUDr. Sobotka Přemysl 485226460 , 518 , náměstek hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví
MUDr. Sobotka Přemysl 485226460 , 518 , náměstek hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví
Soják Michal 485226478 , C007 , řidič
Souček Josef -
FAX správního odboru 485226360 0 0
Mgr. Srpová Irena 485226500 , 1620 , referent majetkoprávního oddělení
Mgr. Staněk Petr 485226619 , 1623 , vedoucí majetkoprávního oddělení
Bc. Staníková Anna 485226474 , 4.10 Evropský dům , Metodik podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, Metodik rozvoje cizích jazyků, Metodik pro čtenářskou a matematickou gramotnost, Metodik pro zkvalitnění péče o žáky nadané a talentované – projekt KAP LK
Bc. Stankovská Zita 485226918 , 411 - Evropský dům , projektový/finanční manažer projektu Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro OZP v Libereckém kraji
Ing. Starčevič Miroslav 485226356 , 630 , manažer kybernetické bezpečnosti
Ing. Stárková Hana 485226611 , 1228 , vodní hospodářství ORP Česká Lípa, Nový Bor, Turnov
Starý Miloslav , 241 , externista
Ing. Ing. Starý Jan 485226406 , 1316 , odborný zaměstnanec na úseku stavebního řádu, agenda pohřebnictví
Ing. Stavěl Lukáš 485226719 , 1421 , projektový manažer
Stojanová Petra DiS. 485226534 , 727 , sumarizace dat
Bc. Straková Helena 485226503 , 1010 , odborný zaměstnanec hospodářské správy,zajišťování zasedacích sálů
Straková Dana 485226659 , 1119 , kontrolor financování sociálních služeb
Mgr. Stránská Alexandra 485226917 , 411 - Evropský dům , metodik - kontrolor projektu Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro OZP v Libereckém kraji
Mgr. Strnadová Zuzana 485226439 , C217 , právník
Strouhal Václav DiS. 485226519 , 1530 , odborný zaměstnanec, koordinátor pro národnostní menšiny
Ing. Stříbrná Michaela 485226288 , 922 , vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů
Stříbrný Vladimír -
Stříbrný Vladimír -
Mgr. Studený Radomír 485226422 , 1121 , odborný pracovník ochrany přírody (pov. úřad Frýdlant), stráž přírody
Mgr. Stumpf Petr 485226278 , 1619 , správní technik
Ing. Suchánková Jitka 485226581 , 1417b , Administrátor programu dotačního fondu LK- Program č. 2 resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova
Bc. Svačinková Kateřina 485226499 , 1224 , prevence havárií, IPPC
Mgr. Svárovský Arnošt 485226205 , 241 , odborný zaměstnanec pro krizová opatření
Ing. Sviták Jan -
Ing. Svoboda Jaroslav 485226458 , 1026 , energetik
Ing. Svoboda Antonín 485226709 , C106 , správce GIS
Mgr. Svoboda Pavel 485226355 , 418 , náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí
Mgr. Svoboda Pavel 485226355 , 418 , náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí
Sýkora Vlastimil 485226507-8 , CM07 , elektrikář - slaboproud
Mgr. Sýkorová Lenka 485226637 , 923 , odborný zaměstnanec
Ing. Syrovátka Jakub 485226625 , 1331 , vedoucí oddělení investic
RNDr. Šádková Jitka 485226497 , 1226 , vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
MUDr. Šámal Vladimír Ph.D. -
Ing. Šebesta Aleš 485226409 , 1324 , odborný zaměstnanec na úseku stavebního řádu
Mgr. Šebková Jolana 485226540 , 1117 , vedoucí odboru sociálních věcí
prof. Ing. Šedlbauer Josef Ph.D. -
Mgr. Šefl Martin 485226233 , 821 , metodik celoživotního vzdělávání a krajských normativů
Mgr. Šiftová Zuzana 485226309 , 272 , referent oddělení rozvojových koncepcí - GIS
Šimice Marie 485226302 , 338 , odborný zaměstnanec pro vztahy s veřejností
Bc. Šimonová Karolína 485226662 , 1424 , projektový manažer
Šímová Jana 485226530 , 718 , správce rozpočtu
Ing. Šípková Gabriela 485226651 , 1330 , vedoucí oddělení územního plánování
Šírová Květa 485226308 , 338 , odborný zaměstnanec pro externí a interní komunikaci
Bc. Škodová Zuzana 485226202 , 203 , odborný zaměstnanec pro IZS
Školová (Ulmanová) Jitka 485226376 , 620 , personalistika
Mgr. Špetlík Otakar 731677495 -
Ing. Špidlenová Hana 485226339 , 623 , mzdová účetní
Ing. Špiklová Klára 485226393 , 1123 , odborný pracovník ochrany přírody
Šplíchalová Dana 485226234, 485226299 , 825 , sekretářka odboru
Ing. Štancíková Jana 485226287 , 728 , vedoucí oddělení účetní evidence
Mgr. Šťastná Martina 485226624 , 1318 , vedoucí oddělení veřejných zakázek, zástupce vedoucího odboru
Mgr. Štefková Jana 485226402 , 4.10 Evropský dům , Metodik pro ICT kompetence, Metodik podpory polytechnického vzdělávání - projekt KAP LK
Štemberová Blanka 485226254 , 1531 , kontrolor
Ing. Štěpánová Dana 485226227 , 819 , metodik středních škol, maturity
Ing. Štochlová Tereza 485226594 , 1425 , odborný pracovník památkové péče
Štursa Petr 485226478 , C007 , řidič
Ing. Šulcová Veronika 485226663 , 1424 , finanční manažer
Ing. Šulcová Monika 485226656 , 1624 , vedoucí oddělení dopravní obslužnosti
Ing. Švecová Pavlína 485226385 , 1224 , prevence havárií, IPPC
Švorc Petr 485226585 , C111 , spisová služba
Bc. Teplá Martina -
Mgr. Tesarčík Luděk 485226228 , 821 , metodik základního vzdělávání, ZUŠ a DDM
testovací1 tester5 , aab
Mgr. Teufl Leoš 485226368 , C217a , vedoucí oddělení dozoru a legislativy
Ing. Tita Miloš -
Ing. Tita Miloš -
Ing. Tomáš Denis 485226307 , 335 , Odborný zaměstnanec pro externí komunikaci
Ing. Tomášková Zita 485226201 , 236 , odborný zaměstnanec pro hospodářská opatření pro krizové stavy
Bc. Tomíček Luboš 485226904 , 1621 , odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek
Ťoupalík Lubomír 485226286 , 918 , majetkoprávní operace
Ťoupalíková Ludmila 485226563 , C111 , spisová služba
Trochta Bohumil 485226112 , 149 , ostraha
Bc. Trosbergová Eva 485226967 , 1319 , odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek
Bc. Trpkošová Eva 485226240 , 828 , konkurzní řízení, agendy RK a ZK
Mgr. Tulpa Petr 485226345 , 424 , náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Mgr. Tulpa Petr 485226460 , 518 , člen rady kraje, řízení rezortu zdravotnictví
Mgr. Tulpa Petr 485226345 , 424 , náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Mgr. Tůma Jiří 485226558 , 1128 , metodik a analytik sociálních služeb
Ing. Tvrzník Pavel 485226502 , C113 , vedoucí odboru informatiky
Mgr. Ulmann Karel 485226465 , C213 , vedoucí Právního odboru
Mgr. Ulvr Jiří 606398286 , starosta obce
Bc. Unčovská Lavická Magdaléna 485226634 , 929 , sport a tělovýchova
Urbanová Pavla 485226732 , C115 , operátor kontaktního centra
Bc. Urbanová Anna 485226482 , 1622 , silniční technik
uvm tester -
Mgr. Valášek Zdeněk 485226380 , C 206 , přestupky, volby
Mgr. Valdman Stanislav 602145232 , Vykonává mandát zastupitele kraje od 1. 10. 2013
Mgr. Válková Marcela 485226426 , 1324 , vedoucí oddělení stavebního řádu
Dr. Vaněk Tomislav 485226403 , 628 , manažer kvality
Ing. Varečková Lenka 485226387 , 1221 , odpadové hospodářství
Mgr. Vaško Tomáš 485226262 , 1329 , pořizování Zásad územního rozvoje Libereckého kraje, územně analytických podkladů, projekt CROSS-DATA
JUDr. Vašková Helena 485226218 , 824 , vedoucí oddělení organizačního a správního
Bc. Vávra Tomáš 485226650 , 1425 , odborný pracovník památkové péče
Vávrová Lenka 485226672 , 1230 , ekonom odboru
Ing. Vavrušková Soňa 485226606 , 1523 , kontrolor
Mgr. Vedralová Ivana 485226349 , 1125 , vedoucí oddělení sociální práce
Vejvodová Kateřina 485226326 , 336 , odborný zaměstnanec oddělení tiskového a vnějších vztahů
Ing. Veselá Naďa 485226370 , 1520 , vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky - příprava materiálů do rady kraje a zastupitelstva, kontrola účetních závěrek, rozpočtů a vypořádání HV příspěvkových organizací, zástupce vedoucí odboru
Bc. Veselovská Marta 485226399 , 1119 , registrátorka sociálních služeb, metodička
Ing. Vích Radovan , 280 , Předseda klubu zastupitelů SPD+SPO
Ing. Vincenec Josef 485226466 , 619 , vedoucí oddělení interního auditu
Ing. Vinklátová Květa 485226487 , 524 , členka rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Ing. Vinklátová Květa 485226487 , 524 , členka rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Ing. Vítová Jarmila 485226291 , 921 , metodik financování krajského rozpočtu
Vítová Radka 485226587 , C214 , odborný referent
Ing. Vlachová Ilona 485226281 , 1522 , odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek
Bc. Vlasáková Kamila DiS. 485226317 , 1527 , kontrolor
Mgr. Vlček Tomáš -
Ing. Vlčková Radka 485226401 , 1123 , vedoucí oddělení ochrany přírody,GIS
Vodičková Vlasta 485226289 , 919 , analytik
Ing. Vokas Libor 485226438 , 1522 , odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek
Ing. Volfová Miloslava 485226203 , 241 , odborný zaměstnanec pro obranná opatření
Ing. Volfová Jitka 485226492 , 519 , statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky
Ing. Volfová Jitka 485226492 , 519 , statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky
JUDr. Vondruška Josef 0 0 , Vykonává mandát zastupitele kraje od 27. 2. 2013
Vořechovská Ivana 485107762 0 , AŠSK
Vurmová Lenka 485226271 , 720 , sumarizace dat
Vyhlídková Hana 485226450 , 1126 , metodik sociální práce
Bc. Westfalová Alena 485226486 , 1625 , ekonom odboru
Ing. Wudyová Zuzana 485226480 , 1231 , myslivost, rybářství
x x 485226991 , 823 , metodik sociálních služeb projektu „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji “
xxx 485226518 , 270 -
Mgr. Zábranská Magdalena 485226217 , 820 , koncepční materiály, DZ, VZ, EVVO
Zahálka Vladimír 485226479 , 16 , provozní zaměstnanec autodopravy
Zajícová Romana 485226733 , C115 , operátor kontaktního centra
Zeman Jindřich DiS. 485226112 , 149 , ostraha
Mgr. Zigušková Barbora 485226595 , 414, Evropský dům , projektový manažer
Zítková Vladimíra 485226477 , 1017 , hospodářská správa, evidence majetku
Ing. Žaganová Helena 485226615 , 1220 , ochrana ovzduší
Bc. Žáková Jana 485226225 , 4.09 Evropský dům , Manažer projektu - projekt KAP LK
Mgr. Žáková Radoslava 485226241 , 820 , metodik speciálního vzdělávání, primární prevence
Mgr. Žalud Pavel 485226379 , C 206 , přestupky, volby
Mgr. Žatecká Romana -
Mgr. Žatecká Romana -
Bc. Žitná (Dědková) Markéta 485226324 , 335 , tisková mluvčí kraje a krajského úřadu
Mgr. Žůčková Miluše 485226554 , C217 , metodik

Zpracovávám...