Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

OP Podnikání a inovace

Program je zaměřen na podporu průmyslu, malého a středního podnikání s cílem zkvalitnit infrastrukturu, zvýšit inovační činnost, zintenzivnit zavádění nových technologií, výrobků a služeb. Má povzbudit malé a střední podniky při vstupu na zahraniční trhy a posílit spolupráci sektoru průmyslu s výzkumem a vývojem.

 

Text Operačního programu Podnikání a inovace byl schválen Evropskou komisí dne 8. 7. 2010.

Programový dokument 

Řídící orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

Zprostředkující subjekt (příjem žádostí):

CzechInvest 

Štěpánská 15

120 00  Praha

 

Jeruzalémská 964/4

110 00  Praha 1

 

Kontaktní místo v LK:

CzechInvest

nám. Dr. E. Beneše 4/12

460 01  Liberec

tel.: 482 710 353, 482 710 065

liberec@czechinvest.org

 


Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.
 

Zpracovávám...