Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

OP Výzkum a vývoj pro inovace

Program je zaměřen na posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím lépe nastavitelných podmínek pro existenci a působení výzkumných, vývojových a proinovačních center, vysokých škol apod. Nutností je především zvýšení kapacit stávajících center a vznik nových institucí v regionech ČR, dále také zrychlení přenosu výsledků vědy a výzkumu (VaV) do praxe, průmyslu a na trh.

 

Text Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace ještě nebyl k dnešnímu dni schválen Evropskou komisí. Jedná se o pracovní verzi.
Programový dokument (pracovní verze k 1.10. 2008) 

Řídící orgán:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

Odbor programů ERDF

Zprostředkující subjekt (příjem žádostí):

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Odbor programů ERDF

Karmelitská 7

118 12  Praha 1

opvyzkum@msmt.cz

tel.: 257 193 246
 


CERA – Czech Education and Research Agency

Karmelitská 7

118 12  Praha 1


Kontaktní místo v LK:
není zřízeno

Zpracovávám...