Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Program je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob v ČR prostřednictvím zvýšení adaptability zaměstnanců a  zaměstnavatelů, zlepšení přístupu k zaměstnání, posílení integrace osob ohrožených sociálním vyloučením, ale i na zkvalitnění a rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím různých forem školení a vzdělávání. Cílem je i začlenění dlouhodobě nezaměstnaných do pracovního procesu, zlepšení fungování a větší transparentnost veřejné správy a veřejných služeb.

 

Text Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byl schválen Evropskou komisí dne 16. 10. 2007.
Programový dokument

Řídící orgán:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Oddělení řízení a implementace OP LZZ

Zprostředkující subjekt (příjem žádostí):

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Oddělení řízení a implementace OP LZZ

Na Poříčním právu 1/376

128 01  Praha 1

tel.: 257 196 770, 257 196 841

www stránky ESF

Kontaktní místo v LK:
není zřízeno

Zpracovávám...