Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Program se zaměřuje na zlepšování kvality vzdělávání v celé šíři, tedy jak na úrovni základních a středních škol, tak na vysokých školách a univerzitách. Tyto instituce budou podporovány při aktivnější vědecko-výzkumné činnosti. Úroveň vzdělanosti a praxe si budou zvyšovat i pedagogové a vědečtí pracovníci.

 

Text Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl schválen evropskou komisí dne 12.10. 2007.
Programový dokument 

Řídící orgán:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor programů ESF

 
Zprostředkující subjekt (příjem žádostí):

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

U Jezu 642/2a

461 80  Liberec 2

tel.: 485 226 323

rozvoj@kraj-lbc.cz

Globální granty OP VK v Libereckém kraji  

 

Zpracovávám...