Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

OP Životní prostředí

Program se široce zaměřuje na zlepšení kvality životního prostředí v ČR, které je předpokladem pro zdravé obyvatelstvo, ale také pro zvýšení atraktivity území pro pracující a investory. Podporuje konkrétní aktivity a to nejen ekologických organizací, ale posiluje také povědomí široké veřejnosti o otázkách a problémech životního prostředí v ČR.

 

Text Operačního programu Životní prostředí byl schválen Evropskou komisí 20.12. 2007.
Programový dokument

Řídící orgán:
Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt (příjem žádostí):
Státní fond životního prostředí ČR
Kaplanova 1930/1
140 00  Praha 11
www.opzp.cz

Kontaktní místo v LK:
Státní fond životního prostředí ČR
Voroněžská 144
460 01  Liberec
tel.: 485 217 404
zelená linka: 800 260 500
sfzp.liberec@tiscali.cz

Zpracovávám...