Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

OP Doprava

Finanční prostředky programu jsou určeny na zlepšení všech typů dopravy a dopravní infrastruktury, které povede ke zlepšení dostupnosti dopravy. Nezbytný je soulad těchto změn s minimálními dopady na životní prostředí. Železniční a silniční síť je modernizována v úsecích patřících do sítě TEN-T (Transevropská dopravní síť) i mimo ni, velká pozornost je věnována prodlužování a zkvalitňování dálnic. Podpora se soustředí také na multimodální nákladní dopravu a vnitrozemskou vodní dopravu.

 

Text Operačního programu Doprava byl schválen Evropskou komisí dne 10.12. 2007.
Programový dokument

Řídící orgán:
Ministerstvo dopravy

Zprostředkující subjekt (příjem žádostí):

Ministerstvo dopravy

Odbor fondů EU

nábř. L. Svobody 1222/12

110 15  Praha 1

info@opd.cz

tel.: 225 131 552

www.opd.cz


Kontaktní místo v LK:
není zřízeno

Zpracovávám...