Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Integrovaný operační program

Finanční prostředky programu jsou určeny k rozvoji veřejné správy, cestovního ruchu, kultury, informační společnosti, podpoře zaměstnanosti, péči o zdraví obyvatel, ke zlepšení jejich bydlení a bezpečnosti. Jeho cílem je tak celoplošně zvýšit kvalitu života v ČR, čímž se zvýší atraktivita ČR pro život a práci obyvatel a také pro větší příliv zahraničních investic.


Programový dokument Integrovaného operačního programu byl schválen Evropskou komisí dne 20.12. 2007.
Programový dokument

Řídící orgán:

Ministerstvo pro místní rozvoj

Odbor řízení operačních programů
www.strukturalni-fondy.cz/iop

Zprostředkující subjekt (příjem žádostí):

Centrum pro regionální rozvoj 

Vinohradská 46

120 00  Praha 2
tel.: 221 580 201

Kontaktní místo v LK:

Centrum pro regionální rozvoj

tř. Dr. M. Horákové 185/66

460 06  Liberec

tel.: 482 736 343

charuzova@crr.cz

Zpracovávám...