Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Program pokrývá několik tematických oblastí s cílem zvýšení konkurenceschopnosti regionu soudržnosti Severovýchod, urychluje jeho rozvoj a zvyšuje atraktivitu regionu pro investory. Tento ROP je řízen Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod se sídlem v Hradci Králové.

 

Regionální operační program NUTS II Severovýchod byl schválen 3.12. 2007.
Programový dokument

Řídící orgán:
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

Zprostředkující subjekt (příjem žádostí):

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Velké náměstí 1

500 03  Hradec Králové

Kontaktní místo v LK:

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Masarykova 542/18

460 06  Liberec

info@rada-severovychod.cz

tel.: 488 577 870-3

Zpracovávám...