Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

OP Meziregionální spolupráce

Program Meziregionální spolupráce pobízí do aktivnější spolupráce úřady a subjekty členských států EU 27, Norska a Švýcarska, které působí na regionální nebo místní úrovni. Umožní jim výměnu zkušeností v různých profesních oblastech, ale také zajištění společného používání nástrojů politiky regionálního rozvoje tak, aby se regiony dále rozvíjely.

 

Verze programového dokumentu Operačního programu Meziregionální spolupráce „Interreg IVc“ byla schválena Evropskou komisí dne 11.9. 2007.
Programový dokument

Řídící orgán:

Conseil Régional Nord – Pas de Calais

Hótel de Région

595 55  Lille Ceres

Francie

http://www.strukturalni-fondy.cz/spoluprace-meziregionalni


Zprostředkující subjekt (příjem žádostí):

Ministerstvo pro místní rozvoj

Odbor územních vazeb

Staroměstské nám. 6

110 15  Praha 1

pracoviště: Letenská 3, Praha

interreg3c@mmr.cz

tel.: 224 862 254, 224 862 256

Kontaktní místo v LK:
není zřízeno

Zpracovávám...