Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

OP Nadnárodní spolupráce oblast střední Evropa

Program se zaměřuje na zásady územní soudržnosti v rámci tzv. Středoevropského prostoru, resp. prostoru, do kterého daná členská země spadá. ČR byla pro nadcházející období začleněna do oblasti Střední Evropa. V rámci této oblasti spolupracuje s Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí s částí Ukrajiny.

 

Operační program Nadnárodní spolupráce oblast střední Evropa byl schválen 3.12. 2007. Text dokumentu zatím pouze v angličtině.
Programový dokument

Řídící orgán:

Amt der Wiener Landesregierung MA 27

EU – Strategie und Wirtschaftsentwicklung

Schlesinger Platz 2

1080 Vídeň

Rakousko

http://www.strukturalni-fondy.cz/spoluprace-nadnarodni


Zprostředkující subjekt (příjem žádostí):

Ministerstvo pro místní rozvoj

Odbor evropské územní spolupráce

Staroměstské nám. 6

110 15  Praha 1

pracoviště: Letenská 3, Praha

nadnarodni@mmr.cz

tel.: 234 154 414, fax: 234 154 007


Kontaktní místo v LK:
není zřízeno

Zpracovávám...