Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika

Největší podíl finančních prostředků alokovaných pro Cíl 3 Evropská územní spolupráce je určen na realizaci projektů přeshraniční spolupráce. Cílem přeshraničních operačních programů, tj. programů, které jsou pro využití subjekty z Libereckého kraje aktuální, je podpora hospodářské a sociální integrace příhraničních území, odstraňování přetrvávajících bariér a posilování vzájemných vztahů, ať už kulturních nebo sociálních, společná péče o přírodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu a budování flexibilního trhu práce.

 

Programový dokument - verze 2  pro Operační program přeshraniční spolupráce ČR – Polská republika byl schválen Evropskou komisí dne 15.3.2010.


Řídící orgán:

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Odbor evropské územní spolupráce

Staroměstské nám. 6

110 00 Praha 1

www.strukturalni-fondy.cz


Národní orgán:
Ministerstvo regionálního rozvoje PR
Odbor územní spolupráce
Varšava

Zprostředkující subjekt (příjem žádostí):

Centrum pro regionální rozvoj ČR
Společný technický sekretariát
Jeremenkova 40B

779 00 Olomouc
www.cz-pl.eu

tel.: 587 337 710


Kontaktní místo v LK:

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a

461 80  Liberec 2

Krajský úřad Libereckého kraje - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů  

rozvoj@kraj-lbc.cz

tel.: 485 226 575

 

Zpracovávám...