Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Úvodní stránka > Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů > Ostatní > Evropské programy > Programovací období 2007 - 2013 > Program na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

Program na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

Největší podíl finančních prostředků alokovaných pro Cíl 3 Evropská územní spolupráce je určen na realizaci projektů přeshraniční spolupráce. Cílem přeshraničních operačních programů, tj. programů, které jsou pro využití subjekty z Libereckého kraje aktuální, je podpora hospodářské a sociální integrace příhraničních území, odstraňování přetrvávajících bariér a posilování vzájemných vztahů, ať už kulturních nebo sociálních, společná péče o přírodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu a budování flexibilního trhu práce.

 

Operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko byl schválen dne 21.12. 2007.
Programový dokument

Řídící orgán:
Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit (Saské státní ministerstvo hospodářství a práce)
Referat 36, Verwaltungsbehörde (Řídící orgán)
Wilhelm-Buck-Straße 2
D-01097 Dresden

kontakt@ziel3-cil3.eu

tel.: +49-(0)351-564 8360


Národní orgán:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Odbor evropské územní spolupráce

Staroměstské nám. 6

110 00 Praha 1
www.strukturalni-fondy.cz

Zprostředkující subjekt (příjem žádostí):

Saská rozvojová banka – dotační banka

Společný technický sekretariát

Pirnaische Strasse 9

01069 Dresden

kontakt@ziel3-cil3.eu

 

www.ziel3-cil3.eu 

tel: +49-(0)351-4910 3955-6

Kontaktní místo v LK:

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

Krajský úřad Libereckého kraje - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 

rozvoj@kraj-lbc.cz

 

tel: 485 226 575


 

Zpracovávám...