Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

ESPON 2013

Program je zaměřen na podporu výzkumu v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje. Program podporuje politiku územní soudržnosti a harmonického rozvoje evropského území. Zajistí srovnatelné informace, doklady, analýzy a scénáře týkající se rámcových podmínek pro rozvoj regionů a větších územních celků Programu se účastní zejména vědecké a výzkumné instituce či univerzity, ale veškeré informace získané výzkumnými týmy v rámci projektů je možné bezplatně získat na www.espon.eu. 

Programový dokument:

OP ESPON 2013 schválený (pdf - 346,97 KB) Schváleno v listopadu 2007

 

Národní koordinátor

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Odbor evropské územní spolupráce

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

 

pracoviště: Na Příkopě 3-5

Tel: +420 234 154 410

Fax: +420 234 154 007

E-mail: espon@mmr.cz

 

Národní kontaktní místo ESPON

Ústav územního rozvoje

Jakubské náměstí 3, PO BOX 234

601 00 Brno

Tel: +420 542 423 116

Fax: +420 542 214 705

E-mail: fridrich@uur.cz

 

 

 

 

Zpracovávám...