Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Program rozvoje venkova ČR 2007 - 2013

Pro naplňování Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013 budou sloužit finanční prostředky z nově vzniklého Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Cílem programu je zvýšit konkurenceschopnost zemědělství, potravinářství a lesnictví, podporovat nově vznikající podniky na venkově. Větší důraz je kladen na tzv. multifunkční zemědělství, jehož významnou součástí je orientace na nepotravinářské využití zemědělské produkce. Program rozvoje venkova podporuje projekty environmentálně pozitivní.

 

Dne 23.5. 2007 byl Výborem pro rozvoje venkova Evropské komise schválen programový dokument pro čerpání finančních prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), který byl v listopadu 2008 aktualizován.
Programový dokument 

Řídící orgán:
Ministerstvo zemědělství
 

Zprostředkující subjekt (příjem žádostí):
Státní zemědělský intervenční fond 
Ve Smečkách 33
110 00  Praha 1

Kontaktní místo pro LK:
Státní zemědělský intervenční fond Hradec Králové
Ulrichovo náměstí 810
500 02  Hradec Králové
tel.: 495 070 300

Zpracovávám...