Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

OP Rybářství ČR 2007 - 2013

Operační program Rybářství reaguje na příležitost, která byla v programovém období 2007 – 2013  České republice Evropskou unií nově dána, tj. na možnost čerpat finanční prostředky i z Evropského rybářského fondu. Tento fond sleduje nejen zajištění trvale udržitelného rozvoje evropského mořského i vnitrozemského rybolovu, ale vyzývá i ke zvyšování kvality akvakultury, ke zlepšování prostředí vodních ekosystémů a jejich společenstev.      


Programový dokument Operačního programu Rybářství byl schválen dne 11.12. 2007.
Programový dokument

Řídící orgán:
Ministerstvo zemědělství

Zprostředkující subjekt (příjem žádostí):
Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33
110 00  Praha 1

Kontaktní místo pro LK:
Státní zemědělský intervenční fond Hradec Králové
Ulrichovo náměstí 810
500 02  Hradec Králové
tel.: 495 070 300

Zpracovávám...