Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

OP Technická pomoc

Program se zaměřuje na zlepšení jednotného centrálního řízení a koordinace jednotlivých programů financovaných z fondů EU na úrovni ČR. Dále je určen k posílení administrativní a absorpční kapacity a publicity a ke zvýšení celkové úrovně řízení a monitorování při respektování zásad řádného finančního řízení dle článku 14 obecného nařízení. Zabývá se též přípravou na nové programovací období 2014+.

 

Text Operačního programu Technická pomoc ještě nebyl k dnešnímu dni schválen Evropskou komisí. Jedná se o pracovní verzi.
Programový dokument - (prosinec 2007)

Řídící orgán:

Ministerstvo pro místní rozvoj

Odbor řídícího orgánu IOP a oper. programu TA
www.strukturalni-fondy.cz/op-tp

Zprostředkující subjekt (příjem žádostí):

Centrum pro regionální rozvoj 

Vinohradská 46

120 00  Praha 2
tel.: 221 580 201

Kontaktní místo v LK:

Centrum pro regionální rozvoj

tř. Dr. M. Horákové 185/66

460 06  Liberec

tel.: 482 736 343

charuzova@crr.cz

 

Zpracovávám...