EN DE CZ

Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (2010)


4.2 Letiště v Libereckém kraji

Historie letectví na území Libereckého kraje sahá až na začátek minulého století, kdy je první zmínka o leteckých ukázkách na libereckém letišti ve Starých Pavlovicích. Za první republiky vzniklo také mnoho plachtařských letišť na horských svazích (např. Pláně, Rašovka, Královka a jiná), která postupem času zanikla, jiná jsou nyní provozována jako letiště pro SLZ (Lomnice nad Popelkou) nebo byla přebudována na klasické travnaté letiště (Česká Lípa).

Dnes jsou na území Libereckého kraje 3 letiště s travnatou vzletovou a přistávací dráhou (VPD) pro letadla do celkové hmotnosti 5 700 kg, z toho dvě veřejná vnitrostátní: Hodkovice nad Mohelkou a Česká Lípa – Lada, jedno neveřejné mezinárodní s vnější hranicí: Liberec, 5 ploch pro SLZ: Ramš, Český Dub, Lomnice nad Popelkou, Druzcov (v roce 2010 byla plocha pro LSZ Druzcov dlouhodobě neprovozuschopná) a Ralsko – Hradčany. Letiště Ralsko – Hradčany bylo vojenským betonovým záložním pásem. U ověřených ploch je za provoz letiště odpovědný konkrétní provozovatel, u neověřených je uvedena pouze kontaktní osoba.

Dalšímu rozvoji domácího leteckého provozu v celém Libereckém kraji brání malá hangárovací kapacita letišť, která nutí soukromé majitele letadel hangárovat svá letadla mimo Liberecký kraj, hlavně v okolí Prahy a dále sezónní provoz z důvodu nezpevněných VPD.

Tabulka č. 153: Seznam letišť v Libereckém kraji

Pořadové číslo

Název letiště

Druh letiště

1

Česká Lípa – Lada

veřejné, vnitrostátní

2

Ramš

plocha pro SLZ - neveřejná, ověřená

3

Český Dub

plocha pro SLZ - neveřejná, ověřená

4

Druzcov

plocha pro SLZ - neveřejná, neověřená

5

Hodkovice nad Mohelkou

veřejné, vnitrostátní

6

Hradčany – Ralsko

plocha pro SLZ - neveřejná, neověřená

7

Lomnice nad Popelkou

plocha pro SLZ - neveřejná, ověřená

8

Liberec

neveřejné mezinárodní s vnější hranicí

Tabulka č. 154: Letiště Česká Lípa - Lada

Pořadové číslo:

1

Statut letiště:

veřejné vnitrostátní letiště

Druh provozu:

VFR - den; letouny 5700 kg, kluzáky, paravýsadky, SLZ

Umístění:

3,5 km severovýchodně od centra České Lípy

VPD (směr, povrch, rozměr):

13/31, tráva, 700 x 40 m

Poskytovaná služba:

AFIS

Provozní doba:

15. dubna - 15. října, soboty a neděle 8:00 - 16:00 SELČ

jinak na vyžádání

Dostupná paliva:

Letecký benzín AVGAS 100

Majitel letiště:

Aeroklub Česká Lípa

Provozovatel letiště:

Aeroklub Česká Lípa

Doprovodné služby:

ubytování pro 10 osob, jinak město Česká Lípa

restaurace - v sezóně a víkendy

Ostatní provozovatelé:

majitelé soukromých letadel a SLZ, letecká škola SKYOFFICE

Omezení provozu:

po déletrvajících deštích a při jarním tání sněhu může mít VPD sníženou únosnost

Roční náklady na provoz:

v řádech desítek až stovek tisíc Kč

Krytí nákladů na provoz:

95 % provozovatel a majitel letiště - Aeroklub Česká Lípa

5 % město Česká Lípa a několik soukromých subjektů

Počet letadel:

7 kluzáků, 3 motorové letouny, 5 ultralehkých letadel

Spojení:

Aeroklub Česká Lípa, Letiště Lada,

P.O.BOX 28, 470 01 Česká Lípa, e: info@aeroklubceskalipa.cz

tel.: 487 521 519, tel./fax: 487 824 513, VLP: 603 386 340

www.aeroklubceskalipa.cz

Letiště Česká Lípa - Lada je umístěno nedaleko bývalého svahového letiště pro kluzáky ze 30. let minulého století. Je převážně využíváno pro sportovní a výcvikové účely Aeroklubu Česká Lípa, ale i pro turistické a obchodní lety (aerotaxi) malých klubových a soukromých letadel z České republiky i ze zahraničí (SRN, Rakousko, Holandsko, Slovensko, Švýcarsko) při dopravě osob do města Česká Lípa.

Okolí letiště je vhodné pro výkonnostní lety kluzáků, čehož bohatě využívají nejen členové domácího Aeroklubu, ale v sezóně a při letních soustředěních i plachtaři z jiných lokalit ČR (např. Raná u Loun) a v posledních letech také plachtaři zahraniční (Holandsko, SRN a Belgie). Letiště má strategicky výhodnou polohu poblíž města a nedaleko silnice I/9, vedoucí z hraničních přechodů Varnsdorf a Rumburk do Prahy.

Náklady na provoz letiště spočívají především v údržbě areálu letiště, v provozu kanceláře správy letiště a stanoviště pro výkon služby dispečera AFIS, v údržbě příjezdové komunikace ze silnice I/9 (opravy asfaltového potahu, a značení příjezdu), v údržbě travnatého povrchu VPD, meliorací a odvodňovacích rýh, a v neposlední řadě i v samotném výkonu služby AFIS v provozní době letiště.

Z uvedeného je zřejmé, že současný stav (statut veřejného vnitrostátního letiště), kterého se provozovateli a majiteli letiště, Aeroklubu Česká Lípa, podařilo v minulých letech za nemalého vlastního úsilí dosáhnout, jej samotného finančně značně vyčerpává. Přes skutečnost, že letiště Česká Lípa - Lada, je jediným veřejným vnitrostátním letištěm v tomto regionu (vyplňuje mezeru mezi letišti Hodkovice nad Mohelkou, Mladá Boleslav, Roudnice nad Labem a Most), nebyl dosud příslušnými institucemi a firmami doceněn jeho význam pro města v nejbližším okolí (Česká Lípa, Nový Bor) a pro celou západní část Libereckého kraje. V červnu 2006 zde začala působit letecká škola SKY OFFICE JTN, s.r.o., která provozuje i další letecké práce. Pro svoji potřebu zde vybudovala nový hangár.

Tabulka č. 155: Letiště Česká Lípa - Ramš

Pořadové číslo:

2

Plocha pro SLZ

neveřejná, ověřená

Druh provozu:

VFR – den

Umístění:

4,3 km jihovýchodně od České Lípy

VPD (směr, povrch, rozměr):

13/31, tráva, 560 x 25 m

Poskytovaná služba:

Žádná

Provozní doba:

neurčeno

Dostupná paliva:

BA-95N

Majitel letiště:

Aeroklub Česká Lípa město

Provozovatel letiště:

AVIATIK klub o.s. Česká Lípa

Doprovodné služby:

ubytování a stravování - obec Sosnová (1 km)

Omezení provozu:

nelétat nad Novozámeckým rybníkem

Počet letadel:

6

Spojení:

AVIATIK klub o.s. Česká Lípa, Jan Šafránek,

471 21 Dobranov 17, tel.: 724 045 520

e: jan.safranek@seznam.cz

Toto letiště vzniklo na místě bývalé plochy pro leteckou zemědělskou činnost. Leží na náhorní plošině mezi obcemi Sosnová a Zahrádky. V blízkosti letiště se nachází silnice Česká Lípa - Praha a chráněná krajinná oblast s hnízdišti vzácných ptáků. V okolí je množství kopců různých tvarů s dominantním Bezdězem a Ralskem, dostupné jsou turisticky známe oblasti jako Lužické hory, Máchův kraj, Kokořínsko, Podralsko a České Středohoří. Při letu směrem k letišti Hradčany – Ralsko uchvátí překrásné meandry řeky Ploučnice.

Tabulka č. 156: Letiště Český Dub

Pořadové číslo:

3

Plocha pro SLZ

neveřejná, ověřená

Druh provozu:

VFR - den; SLZ

Umístění:

1 km severně od Českého Dubu

VPD (směr, povrch, rozměr)

01/19, tráva, 370 x 35 m, (sklon VPD je 5,5 %)

Poskytovaná služba:

Žádná

Provozní doba:

neurčeno, omezena v zimních měsících

Dostupná paliva:

BA-95N na žádost

Majitel letiště:

Ing. Milan Bábovka – GALAXY

Provozovatel letiště:

Ing. Milan Bábovka – GALAXY

Doprovodné služby:

ubytování a stravování - obec Vlčetín (1 km)

Omezení provozu:

Pro vzlet VPD 19, pro přistání na VPD 01 maximální vítr 7m/sec

Roční náklady na provoz:

100 tis. Kč

Krytí nákladů na provoz:

100 % z vlastních zdrojů provozovatele plochy

Počet letadel:

7 ultralehkých letadel

Spojení:

Ing. Milan Bábovka - Galaxy, tř. 1. máje 24, 460 01 Liberec 3

tel.: 485 104 492, mobil: 777 550 091, e: milan@galaxysky.cz

http://www.galaxysky.cz/

Letiště je využíváno pro soukromé a rekreační lety majitelů hangárovaných ultralehkých letadel.

Tabulka č. 157: Letiště Druzcov

Pořadové číslo:

4

Plocha pro SLZ:

neveřejná, neověřená

Druh provozu:

VFR - den; SLZ

Umístění:

4,3 km západně od Ještědu

VPD (směr, povrch, rozměr):

17/35, tráva, 440 x 18 m

Poskytovaná služba:

Žádná

Provozní doba:

neurčeno, omezena v zimních měsících

Dostupná paliva:

Žádná

Majitel letiště:

Avion Klub

Provozovatel letiště:

Avion Klub

Doprovodné služby:

Nejsou

Omezení provozu:

po větších deštích je RWY rozmočená

Krytí nákladů na provoz:

100 % z vlastních zdrojů provozovatele plochy

Počet letadel:

3 ultralehká letadla

Spojení:

Oldřich Samohel, Druzcov

tel.: 485 178 241, mobil: 724 076 813, e-mail: osh.lbc@volny.cz, olda.samohel@email.cz

Toto letiště vzniklo v roce 2003 na místě bývalé plochy pro leteckou chemickou činnost v prostoru mezi Jablonným v Podještědí a Křižany. Plocha je využívána jako záložní letiště pro kluzáky z letišť Liberec a Hodkovice nad Mohelkou, které nemohou doletět na domovské letiště z meteorologických důvodů a pro soukromé a rekreační účely majitelů letiště. V roce 2010 bylo letiště dlouhodobě neprovozuschopné.

Tabulka č. 158: Letiště Hodkovice nad Mohelkou

Pořadové číslo:

5

Statut letiště:

veřejné vnitrostátní letiště

Druh provozu:

VFR - den; letouny do 5 700 kg, kluzáky, paravýsadky, SLZ

Umístění:

2,5 km jihozápadně od centra Hodkovic nad Mohelkou

VPD (směr, povrch, rozměr):

01/19, tráva, 1 000 x 100 m

Poskytovaná služba:

AFIS

Provozní doba:

15.. dubna – 15. října, soboty a neděle, 8:00 - 15:00 UTC,
jinak na vyžádání

Dostupná paliva:

AVGASS 100LL

Majitel letiště:

Aeroklub Hodkovice nad Mohelkou

Provozovatel letiště:

Aeroklub Hodkovice nad Mohelkou

Doprovodné služby:

ubytování pro 20 osob, jinak město Hodkovice nad Mohelkou

Ostatní provozovatelé:

majitelé větroňů a SLZ

Omezení provozu:

v zimním období není zajištěno odklízení sněhu

Roční náklady na provoz:

350 tis. Kč

Krytí nákladů na provoz:

100 % Aeroklub Hodkovice nad Mohelkou

Počet letadel:

12 kluzáků, 4 motorové letouny, 5 ultralehkých letadel

Spojení:

Aeroklub, letiště, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

tel.: 482 725 822, mobil: 604 257 553

e: info@hodkovice.info; www.hodkovice.info

Letiště je převážně využíváno pro sportovní a výcvikové účely Aeroklubem Hodkovice nad Mohelkou a několika majiteli SLZ z okolí města Hodkovice nad Mohelkou. Okolí letiště je vhodné pro výkonnostní lety kluzáků, čehož využívají i piloti ze zahraničí. V posledních letech se zvyšuje počet návštěv zahraničních pilotů, provozujících leteckou turistiku.

Tabulka č. 159: Letiště Hradčany - Ralsko

Pořadové číslo:

6

Plocha pro SLZ

neveřejná, neověřená

Druh provozu:

VFR - den; SLZ

Umístění:

5 km jižně od Mimoně

VPD (směr, povrch, rozměr)

09R/27L, tráva, 800 x 30 m

09L/27R, beton, 2 700 x 80 m

Poskytovaná služba:

žádná

Provozní doba:

neurčeno

Majitel letiště:

Liberecký kraj

Provozovatel letiště:

AVIATIK klub o.s. Česká Lípa

Doprovodné služby:

žádné

Omezení provozu:

neudržovaná plocha

Počet letadel:

20

Spojení:

Jan Šafránek, 471 21 Dobranov 17

mobil: 724 045 520, e:jan.safranek@seznam.cz

Toto bývalé vojenské letiště je nyní jen betonová plocha uprostřed lesů. Prostor letiště je unikátní především velikostí sceleného území, které patří jedinému vlastníkovi - Libereckému kraji. Z toho pohledu je předurčen pro využití infrastrukturálních projektů náročných na zábor půdy.

Využití areálu jako civilního letiště není příliš reálné. Jednou z mála možností by byla jeho profilace pro dopravu nákladu nákladními speciály (freight) s přímou návazností na výrobu nebo logistické centrum v areálu letiště.

Zlepšení dopravního napojení je zásadní podmínkou i u většiny ostatních záměrů (logistický park, autodrom apod.). Z hlediska uvedeného by měla být rekonstrukce silnice II/268 hlavní prioritou na nejbližší období.

Tabulka č. 160: Letiště Lomnice nad Popelkou

Pořadové číslo:

7

Plocha pro SLZ

neveřejná, ověřená

Druh provozu:

VFR - den; SLZ

Umístění:

2 km severozápadně od Lomnice nad Popelkou

VPD (směr, povrch, rozměr):

14/32, tráva, 450 x 25 m

Poskytovaná služba:

žádná

Provozní doba:

neurčeno

Dostupná paliva:

na žádost BA-95N

Majitel letiště:

Pegas Air Club

Provozovatel letiště:

Pegas Air Club

Doprovodné služby:

ubytování - na žádost 10 osob

stravování - na žádost bufet

Omezení provozu:

žádné

Počet letadel:

8 ultralehkých letadel

Spojení:

Pegas Air Club, Bohumil Vrátil, Šlechtova 1104, 512 51 Lomnice nad Popelkou, mobil: 737 291 101, e: vratil@lkv.cz

Letiště leží na místě bývalé plochy pro leteckou chemickou činnost a je převážně využíváno pro rekreační účely. V roce 2004 se zde konalo součinnostní cvičení Letecké hasičské služby a pozemních jednotek hasičů, která tato letiště využívá i nadále v případě požárů lesů v okolí.

Tabulka č. 161: Letiště Liberec

Pořadové číslo:

8

Statut letiště:

mezinárodní neveřejné s vnější hranicí

Druh provozu:

VFR - den; letouny do 5 700 kg, kluzáky, paravýsadky, SLZ

Umístění:

2,5 km západně od centra Liberce

VPD (směr, povrch, rozměr):

16/34, tráva, 1050 x 50 m

Poskytovaná služba:

AFIS, česky a anglicky na vyžádání min. 24 hod. předem

Provozní doba:

podle potřeby

Dostupná paliva:

na vyžádání AVGASS 100 LL, JET A1 pouze LZS Liberec

Majitel letiště:

Statutární město Liberec

Provozovatel letiště:

Statutární město Liberec, zajišťuje Aeroklub Liberec

Doprovodné služby:

METEO - Český hydrometeorologický ústav

opravy - Provozně technická skupina Aeroklubu ČR

ubytování pro 10 osob, jinak město Liberec

Ostatní provozovatelé:

Letecká záchranná služba - Delta Systém Air a.s

Majitelé SLZ

Klub leteckých modelářů Liberec

Omezení provozu:

po silnějších deštích a v zimě je VPD promáčená
a nezpůsobilá provozu

Roční náklady na provoz:

250 tis. Kč

Krytí nákladů na provoz:

150 tis. Kč majitel letiště - Statutární město Liberec

100 tis. Kč Aeroklub Liberec

Počet letadel:

8 kluzáků, 4 motorové letouny, 6 ultralehkých letadel, 1 helikoptéra LZS

Spojení:

Aeroklub Liberec, Ostašovská 307, 460 01 Liberec

tel.: 485 106 446, mobil: 608 121 426; www.aeroklub-liberec.cz

Letiště Liberec bylo poprvé otevřeno v dubnu 1934 pro letecké spojení s hlavním městem Prahou.

V roce 1992 převzalo město Liberec bezúplatně letištní plochy v Liberci se záměrem provozu a rekonstrukce letiště pro veřejný mezinárodní provoz. V únoru 1996 byl společností
AGA-LETIŠTĚ, projektová kancelář, s. r. o. dokončen realizační projekt „DOSTAVBA LETIŠTĚ LIBEREC“, avšak záměr rekonstrukce letiště Liberec se dosud nepodařil realizovat.

Na konci 90. let bylo vybudováno nové stanoviště Letecké záchranné služby s heliportem a hangárem a nová budova Českého hydrometeorologického ústavu. Je zde vybudováno nové stanoviště dispečera AFIS s výhledem na celou letištní plochu a dva malé hangáry pro SLZ. Na jaře 2007 proběhla úprava a srovnání VPD. Další úprava VPD proběhne v únoru – březnu 2011.

V červnu 2007 letiště oslavilo 70. výročí prvního dopravního letu z Liberce do Prahy.

V současnosti je letiště Liberec na základě rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví, č.j.: 18994/07-720/B, ze dne 07. 04. 2008, stanoveno jako mezinárodní neveřejné letiště s vnější hranicí a provoz na letišti Liberec zajišťuje Aeroklub Liberec, občanské sdružení (o.s.). Na letišti je významný provoz letecké záchranné služby, Policie ČR, armády ČR a několika soukromých majitelů SLZ. Aeroklub Liberec, o.s. zde vykonává sportovní a výcvikové lety pro vlastní potřebu. Provoz ostatních provozovatelů pouze se souhlasem provozovatele (tel. 608 121 426).

Na jaře 2010 Statutární město Liberec vyhlásilo na základě usnesení č. 71/2010 Rady města, ze dne 02. 02. 2010, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ SOUBORU POZEMKŮ „LETIŠTĚ LIBEREC“. Prodej souboru pozemků „letiště Liberec“ nebyl nakonec realizován.

Letiště Liberec je nadregionální dopravní stavbou. Liberecký kraj schválil a poskytl finanční podporu na provoz letiště na období let 2009 až 2011. Také dle návrhu Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (které musí být v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydány do konce roku 2011) je v budoucnu pro letiště Liberec vymezeno získání statutu mezinárodního veřejného letiště, protože má svůj nezastupitelný podíl při evropské integraci jako možný nejrychlejší způsob přepravy cestujících v ekonomické a podnikatelské sféře na vzdálenosti delší než 500 km a i na kratší vzdálenosti – jednodenní cesty. Proto by Statutární město Liberec a Liberecký kraj měli mít zájem o rekonstrukci letiště (letiště s travnatým pevným povrchem), tak, aby byly splněny podmínky pro provoz mezinárodního veřejného letiště.

Na začátek

Charta Bezpečně na silnicích Bezpečně na silnicích Bezpečně na silnicích Bezpečně na silnicích Bezpečně na silnicích