Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Den romské kultury se koná v Severočeském muzeu v Liberci

14. 09. 2012

 

Severočeské muzeum v Liberci a občanské sdružení Romodrom 19. září od 13 hodin nabídne přednášky o dějinách Romů, ukázku tradičních romských řemesel, vystoupení tanečního souboru z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Tanvaldu.

Slavnostního zahájení se zúčastní radní pro sociální věci LK Pavel Petráček (ČSSD).

Ochutnat lze v průběhu dne tradiční romskou kuchyni. Během celého odpoledne je možné navštívit výstavu „Genocida Romů v době II. Světové války“.

„Chceme lidem ukázat, že Romové mezi námi normálně žijí. Mnoho lidí se s Romy nikdy nesetkalo, neznají jejich mentalitu, způsob života a chování. Vnímáme Den romské kultury jako pojítko mezi lidmi, kteří žijí ve vyloučených lokalitách a zbytkem společnosti. Potřebujeme poukázat na to, že i Romové nám mají co nabídnout. Ukázat na ně také z té pozitivní strany, a tím v nich vyvolat pocit, že patří do naší společnosti,“ říká vedoucí liberecké pobočky Andrea Chloubová.

Profil organizace:

Občanské sdružení Romodrom působí v různých oblastech podpory a pomoci lidem, především z řad příslušníků romské národnostní menšiny, ohroženým nepříznivými životními situacemi a sociálním vyloučením. Cílem je posilovat všestranný rozvoj romské národnostní menšiny a obnovovat tradiční romské hodnoty v oblastech lidskoprávních, programech pro děti a mládež, vězeňských programech a práce v sociálně vyloučených lokalitách.

Terénní práce liberecké pobočky Romodromu je financována z Evropského sociálního fondu z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR od března 2012. Hlavním cílem terénní práce je předejít sociálnímu vyloučení a snižovat míru sociálního vyloučení jednotlivců prostřednictvím kvalitních a profesionálních terénních sociálních služeb.

Kontakt: Andrea Chloubová
Vedoucí liberecké pobočky

andreachloubova@romodrom.cz

Mobil: 777 730 427

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588