Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

06. 10. 2014

Rada kraje na svém mimořádném zasedání rozhodla o zadání veřejné zakázky „Přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje – oblast Sever“, a to uchazeči ČSAD Liberec, a.s., Liberec, o zadání veřejné zakázky „Přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje – oblast Západ“, a to uchazeči ČSAD Česká Lípa a.s., Praha.

V oblasti Západ byla uzavřena smlouva za průměrnou cenu dopravního výkonu za 29,50 Kč a v oblasti Sever za průměrnou cenu dopravního výkonu 29,30 Kč.   

Uzavřením smluv dojde k roční úspoře v obou oblastech ve výši 17,7 miliónu Kč, oproti stávajícímu roku, kdy je cena dopravního výkonu 32 Kč za km.

„V rámci celé České republiky se Liberecký kraj posunul na čtvrté místo nejnižší průměrné ceny dopravního výkonu. Před námi v tabulce jsou jen kraje, ve kterých již byla dopravní obslužnost řádně vysoutěžena, případně kraje, které jsou svým územním odlišné od Libereckého kraje,“ vysvětlil krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník. 

Ve věci zadání veřejné zakázky „Přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje – oblast Východ“, nebylo podle něj přijato usnesení a tento materiál bude předmětem jednání Rady kraje dne 14. 10. 2014.

Od 1. 1. 2015 tedy uzavřel Liberecký kraj smlouvy na dobu dvou let s možností opakovaně prodloužit o jeden rok s tím, že celková doba trvání smlouvy nepřesáhne dobu 4 let. Tímto ujednáním není dotčena možnost výpovědi smlouvy Libereckým krajem bez uvedení důvodu (výpovědní doba činí šest měsíců a je vázána k termínu nejbližší celostátní změny jízdních řádů). 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588