Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

DNY GIS opět přilákaly stovky návštěvníků

DNY GIS opět přilákaly stovky návštěvníků

[28621|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/gisday1_655952927b.jpg]

20. 11. 2008
[id:7175|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

GIS – Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. – 14. listopadu se v ní uskutečnily již osmé Dny geografických informačních systémů Liberec 2008. Akce, která v celosvětovém měřítku letos oslavila desátý ročník, byla příležitostí seznámit se s geografickými informačními systémy, tedy technologiemi umožňujícími tvorbu a správu dat v geografické dimenzi, a nahlédnout tak do zákulisí tvorby map. Na pořádání akce se již tradičně podílel Liberecký kraj, Technická univerzita v Liberci, Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje a Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci.

Dny GIS slavnostně zahájil Radim Zika, náměstek hejtmana Libereckého kraje, Jiří Šmída, proděkan fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Josef Zajíček, ředitel Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, a Irena Přádná, ředitelka Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci. Při této příležitosti byla také vyhodnocena výtvarná soutěž MAPY pro žáky základních a středních škol. Ve třech kategoriích se na prvních místech umístili Vojtěch Slavík ze Základní školy Český Dub, Anna Stupková a Tomáš Novotný, oba z Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci. Další ocenění – tentokráte za první místo v hodnocení účastníků celostátní konference GIS ESRI – převzali z rukou Petra Seidla, ředitele společnosti ArcData Praha, Irena Košková z Krajského úřadu Libereckého kraje a Jiří Šmída z Technické univerzity v Liberci za poster Atlas životního prostředí Libereckého kraje.

Dopolední program tří Dnů GIS patřil žákům základních a středních škol. Na devíti stanovištích se mohli seznámit s různými možnostmi využití geografických dat – s mapovými úlohami Libereckého kraje dostupnými na http://mapy.kraj-lbc.cz, s třírozměrným světem Google Earth, se sestavením vlastní mapy za pomoci žáků Základní školy Sadská či s předpovědí počasí v improvizovaném studiu Dětské televize Liberec. Představen byl také multimediální projekt české informační agentury životního prostředí CENIA „Vítejte na zemi“. Se zájmem se setkala „Mapová honička“ připravená krajem a hasičským záchranným sborem na mapovém serveru životního prostředí http://maps.kraj-lbc.cz. Simulovala volání do integrovaného záchranného systému, kdy se určení polohy mimořádné situace rovná mnohdy záchraně lidského života. Premiérově byly také představeny dvě nové geohry – Osobnosti

Liberecka a Hrady na dobových zobrazeních. Interaktivní hra – i nadále dostupná na http://geohra.kraj-lbc.cz – vyzkoušela znalosti o známých i méně známých místech Libereckého kraje, kdy cílem je pokud možno co nejpřesněji na základě fotografie určit polohu daného místa. Úspěšní řešitelé vedle zápisu do výsledkové listiny na čelné místo byli odměněni i časopisy věnovanými National Geographic Česko. Středečního a čtvrtečního odpoledne se pak konferenční sál knihovny zaplnil zájemci o GIS, kteří se v rámci dílny s názvem GIS v teple domova seznámili s možnostmi, jak získat a pracovat s geografickými daty a případně si vytvořit vlastní mapu.

V rámci Dnů GIS se také uskutečnil GeoMatch, obdoba stále oblíbenějšího geocachingu spočívající v hledání nenápadných schránek na zajímavých místech podle GPS souřadnic, což běžným procházkám dodává nádech dobrodružství při hledání pokladu táborových her.

Až do 27. listopadu bude v prostorách knihovny možno shlédnout výstavu plakátů a posterů s tematikou GIS. (s využitím mfd)

Vítězné obrázky soutěže Mapy:

 1. kategorie - 1.stupeň ZŚ
1. místo: Vojtěch Slavík, ZŠ Ćeský Dub, 5.třída - 10 let
(ostatní ceny neuděleny)

2.kategorie - 2.st. ZŚ + odpovídající stupně 8-letých gymnázií

1. místo: Anna Stupková, GFXŠ, 11 let
2. místo: Kateřina Janoušková, GFXŠ, 12 let,
3. místo: Dominika Glaserová, GFXŠ, 11 let,

 3. kategorie - SŚ + odpovídající stupně 8-letých gymnázií

1. místo: Tomáš Novotný, GFXŠ, 15 let
2. – 4. místo: Petr Kraus, GFXŠ, 16 let.  Hyuen Doanová, GFXŠ, 16 let, Rastislav Gončár, GFXŠ, 16 let.

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302