Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hledá se Osobnost Libereckého kraje v myslivectví. Nominovat lze do 23. února

30. 01. 2023

Třetí ročník ankety Osobnost Libereckého kraje v myslivosti vyhlašuje  resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova krajského úřadu Libereckého kraje. Nominace lze podávat od 1. do 23. února, vyhlášení výsledků se uskuteční 4. března v rámci  Krajské myslivecké konference.

„Smyslem této ankety je ocenění za aktivity v oblasti myslivosti – zejména stran péče o přírodu, o zvěř a o les, o oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, o oblast výzkumu a propagaci v myslivosti. Dále za podání mimořádných výkonů nebo dosažení významných úspěchů v oblasti myslivosti, za činnost představující pro Liberecký kraj, popřípadě Českou republiku výjimečný přínos, za celoživotní dílo v oblasti myslivosti či zkvalitnění vzdělávacího systému," shrnul krajský radní pro resort životního prostředí a zemědělství Václav Židek.

Nominovaná osobnost musí být starší 18 let a mít trvalé bydliště na území Libereckého kraje. Návrh může podat každý občan Libereckého kraje starší 15 let, zájmové organizace, kluby, spolky, školy se sídlem v Libereckém kraji. Musí obsahovat jméno a příjmení včetně titulu navržené osobnosti, její adresu, popřípadě jiný kontakt, a také důvod nominace a popis její aktivity ve vztahu k vyhlášení ankety.

Nominaci lze provést písemně na adresu ČMMJ, z.s. OMS Česká Lípa, Pivovarská 3157, 470 02 Česká Lípa, k rukám Zdeňky Fazekašové či na emailovou adresu oms.ceskalipa@seznam.cz. Do předmětu je třeba uvést slovo Osobnost. Návrhy zpracuje a vyhodnotí komise složená ze zástupců Libereckého kraje a zástupců Okresních mysliveckých spolků na území regionu.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324