Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Setkání u kulatého stolu

20. 05. 2005
[id:2850|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 383|mobil:|aktualizace:]

Dne 18. 5. 2005 proběhlo setkání u kulatého stolu k připravovanému veřejnému projednání dokumentu „Doplnění posouzení vlivu konceptu Územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje na životní prostředí“, jehož předmětem je doplnění posouzení o vyhodnocení vlivu variant koridorů rychlostní silnice R35 v úseku Turnov - Úlibice, včetně tzv. jižního řešení přes Mnichovo Hradiště.  Kulatého stolu se zúčastnili zástupci Krajského úřadu Libereckého kraje, zpracovatelé konceptu Územního plánu Libereckého kraje, zpracovatelé posouzení vlivu na životní prostředí, zástupci Ministerstva životního prostředí, zástupci občanských sdružení a zástupci sdružení pověřeného organizací veřejného projednání. V rámci zapojení veřejnosti měli zástupci občanských sdružení možnost připomínkovat navržené schéma veřejného projednání včetně odborného výkladu. Výstupem  tohoto setkání je shoda všech přítomných na plánovaném průběhu a programu veřejného projednání a navržení úprav a rozšíření odborného výkladu problematiky pro kvalitnější zapojení veřejnosti.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 383