Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Starožitnému nábytku se v Severočeském muzeu dostává náležité péče

29. 07. 2022

V rámci projektu Záchrana pokladů z depozitářů Severočeského muzea probíhá také restaurování předmětů z podsbírky Dřevo-nábytek v ateliéru Svitas Art Design rodiny Špačkových ve Svitávce u Boskovic. Od léta 2021 zde bylo restaurováno prvních deset kusů starožitného nábytku.

„Historický nábytek nám dává zprávu o tom, jak lidé v té které etapě žili. V jakém byli postavení, zda byli dobře situovaní, či naopak. Vidíme na něm také řemeslnou zručnost, techniky a nástroje, které řemeslníci ve své době používali,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Sbírka nábytku v Severočeském muzeu zahrnuje řadu zajímavých exponátů vynikající uměleckořemeslné úrovně. Některé z nich se však od jejich získání dosud nepodařilo uvést do původního stavu, ve kterém bychom je mohli prezentovat návštěvníkům na výstavách nebo v katalozích. Nyní se díky projektu Záchrana pokladů z depozitářů Sveročeského muzea zrestauruje téměř čtyřicet historicky významných kusů nábytku reprezentujících tradici evropské uměleckořemeslné výroby v období 16. až 19. století,“ říká Jan Virt, kurátor sbírky nábytku.

V souboru se nacházejí čtyři skříně a jedna prosklená vitrínka, která sloužila k vystavování skla a porcelánu. Soubor dále obsahuje dva příborníky určené pro ukládání nádobí, jednu komodu s prací nástavbou a dva komodové sekretáře s tabernáklem.

Komoda se objevila v období baroka, jako nový typ nábytku určený k ukládání menších kusů oděvu. Měla zpravidla tři velké zásuvky. Na komodu někdy mohla navazovat psací nástavba ve formě výklopné psací desky, určená k vyřizování písemných dokumentů a korespondence. Z komody je odvozený komodový sekretář složený ze tří dílů. Na komodu navazuje ve střední části výklopná psací deska, na níž je nasazen nástavec se dvěma řadami zásuvek a skříňkou uprostřed.

Veškerá nábytková kování restaurátor očistil a zakonzervoval. Chybějící kování se nově vyrobila. Zhotoveny byly také nové klíče. Veškeré chybějící lišty a dřevořezby se doplnily a opravily se vady v materiálu. Vnitřní i vnější části povrchu dřeva restaurátor jemně očistil. Na některých kusech bylo potřeba odstranit konstrukční vady a nevhodné předchozí restaurátorské zásahy. Zrestaurované předměty byly převzaty kurátorem sbírky do depozitáře nábytku a jsou připraveny k prezentaci veřejnosti na výstavách nebo v expozici uměleckých řemesel.

 

TZ ve spolupráci se Severočeským muzeem v Liberci

Anna Vašková
odborný zaměstnanec oddělení tiskového a vnějších vztahů
anna.vaskova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226308
Mobil: 739541516