Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zajímá vás homesharing a dobrovolnictví? Máte možnost se zdarma dozvědět víc na konferenci a seminářích

20. 11. 2023

Homesharing a dobrovolnictví jsou metody sdílené péče, které mají společné zaměření - odlehčení rodičům, kteří pečují o děti s PAS či jiným postižením. Obě metody se však liší formou pomoci. Na úvodní konferenci vám Radka Ondrušková, LÍP A SPOLU, z.s představí homesharing a Viera Hincová, OZ Hans, představí dobrovolnictví jako dvě odlišné formy sdílené péče s přesahem do celoživotního vzdělávání.

Na úvodní konferenci bude navazovat 6 seminářů v první polovině roku 2024, které rozvinou informace z úvodní konference a získáte na nich potřebné informace o obou metodách, a také možnosti, jak se zapojit. Na podzim roku 2024 se setkáme na závěrečné prezenční konferenci v Brně a součástí výstupů projektu bude i sborník obsahující informace ze seminářů a konferencí, ale také rozhovory s rodiči, hostiteli a dobrovolníky.

Konference, semináře i sborník budou zdarma dostupné všem, kdo o ně budou mít zájem.

Termín úvodní konference: středa 22. 11. 2023, od 9:00 do 12:30

Místo konání: online přes Zoom (Odkaz k připojení vám přijde před konferencí na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Z konference bude pořízen videozáznam, který bude po zpracování k dispozici všem přihlášeným.)

Program úvodní konference:

  • Představení partnerů projektu
  • Informace o projektu, dalších seminářích, a možnostech zapojení organizací i jednotlivců
  • Základní informace a vzdělávací nástroje Homesharingu
  • Pauza
  • Základní informace a vzdělávací nástroje dobrovolnického programu Děti bez návodu
  • Diskuze s účastníky
  • Pozvání na další semináře a závěr

K účasti na konferenci se prosím zaregistrujte: Registrační formulář na úvodní konferenci 22. 11. 2023

V rámci projektu je pro vás připraveno:

  • úvodní konferenci, na níž představíme principy a fungování homesharingu a dobrovolnického programu Děti bez návodu jako pomoci rodinám s dětmi na autistickém spektru
  • 6 online vzdělávacích seminářů v první polovině roku 2024, které rozvinou informace z úvodní konference a účastníci na nich získají potřebné informace o obou metodách, a také možnosti, jak se zapojit.
  • závěrečnou prezenční konferenci 21. 11. 2024 v Brně určenou institucím a jednotlivcům, kteří mají zájem zapojit se do jedné z forem sdílené péče.

Úvodní konferenci k tématu homesharing a dobrovolnictví zajišťuje organizace LÍP A SPOLU, z.s. a slovenské Občianské združení HANS, v programu ERASMUS+, Vzdělávání dospělých.

Cílem projektu je vzbudit zájem o nové metody sdílené péče ve společnosti, inspirace a výměna zkušeností o vzdělávání dospělých formami sdílené péče v Čechách a o formách dobrovolnictví na Slovensku pro rodiny dětí na spektru autismu.

Vizí projektu je propojit svět dobrovolníků s komunitou lidí, kteří se starají o osoby se znevýhodněním a zlepšit inkluzi ve společnosti. Přispět ke zlepšení kvality života rodičů, neformálních pečovatelů, hostitelů a dobrovolníků, dětí i dospělých.

Nedílnou součástí zajištění kvalitní a dlouhodobé sdílené péče je odborná příprava a vzdělávání hostitelů, dobrovolníků i pečující osob a pracovníků organizací, které sdílenou péči zprostředkovávají.
Zapojení do aktivit sdílené péče se tak stává součástí celoživotního vzdělávání pro všechny zúčastněné.

Výstupem projektu bude také volně přístupný online sborník obsahující informace ze seminářů a konferencí, ale také rozhovory s rodiči, hostiteli a dobrovolníky.

Plakát Homesharing a dobrovolnictví jako příležitostHomesharing a dobrovolnictví jako příležitost

 

ZDROJ informací: LÍP a SPOLU, z. s. 

Kontakt: Ing. Radka Ondrušková, LÍP A SPOLU, z.s. - rodiče a přátelé lidí s autismem nejen na Českolipsku, Centrum LÍP A SPOLU, Moskevská 82, Česká Lípa, radka.ondruskova@lipaspolu.cz, +420 733 706 309, www.lipaspolu.cz , https://www.facebook.com/lipaspolu/ a Mgr. Viera Hincová - Občianske združenie HANS, oz.as.hans@gmail.com, Facebook: OZ HANShttp://hans.sk/

Česká Organizace LÍP A SPOLU, z.s. a Občianske združenie HANS ze Slovenska se věnují podpoře rodin s dětmi na autistickém spektru. Rozhodly se spojit síly a podělit se o své zkušenosti prostřednictvím projektu „Homesharing a dobrovolnictví jako možnosti celoživotního vzdělávání“ podpořeném v programu ERASMUS+. Projekt Homesharing a dobrovolnictví jako možnosti celoživotního vzdělávání s registračním číslem „2023-1-CZ01-KA210-ADU-000167173“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Erasmus+ vzdělávání dospělých.

LÍP A SPOLU, z.s. se věnuje komplexní podpoře dětí i dospělých s autismem a jejich rodinám. www.lipaspolu.cz

OZ HANS je celoslovenská organizace, která spojuje rodiny a jednotlivce s Aspergerovým syndromem a vysokofunkčním autismem. http://hans.sk/

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a postoje jsou názory a prohlášení autora(-ů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za ně nepřebírají žádnou odpovědnost.