Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Aktuálně


Ředitel úřadu

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Šikola Roman manažer bezpečnosti informací a pověřenec pro ochranu osobních údajů 628 485226356 roman.sikola@kraj-lbc.cz
Ing. Pilař Petr manažer kvality a rizik 630 485226366 petr.pilar@kraj-lbc.cz
Mgr. Havlík René ředitel úřadu 627 485226470 rene.havlik@kraj-lbc.cz

01 Odbor kancelář hejtmana

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Chýle Josef vedoucí odboru kancelář hejtmana 334 485226303 josef.chyle@kraj-lbc.cz

Oddělení sekretariát hejtmana

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Majerová Daniela odborný zaměstnanec 315 485226564 daniela.majerova@kraj-lbc.cz
Harničárová Jana sekretářka hejtmana 315 485226314 jana.harnicarova@kraj-lbc.cz
Dipl. Kff. Hanzlová Kateřina vedoucí oddělení sekretariátu hejtmana 315 485226301 katerina.hanzlova@kraj-lbc.cz

Organizační oddělení

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bc. Berková Markéta referent organizačního oddělení 269 485226358 marketa.berkova@kraj-lbc.cz
Machálková Jitka referent organizačního oddělení 269 485226475 jitka.machalkova@kraj-lbc.cz
Bc. Kavanová Iveta vedoucí organizačního oddělení 269 485226347 iveta.kavanova@kraj-lbc.cz

Oddělení krizového řízení

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Faigl Jiří externista 204 485226207 externista.jiri.faigl@kraj-lbc.cz
Ing. Tomášková Zita odborný zaměstnanec pro HOPKS 236 485226201 zita.tomaskova@kraj-lbc.cz
Ing. Kolomazníková Eliška odborný zaměstnanec pro IZS 203 485226202 eliska.kolomaznikova@kraj-lbc.cz
Mgr. Svárovský Arnošt odborný zaměstnanec pro krizová opatření 241 485226205 arnost.svarovsky@kraj-lbc.cz
Ing. Řezáčová Nikola odborný zaměstnanec pro obranná opatření 241 485226203 nikola.rezacova@kraj-lbc.cz
Bc. Arientová Pavlína odborný zaměstnanec pro ochranu obyvatelstva 202 485226204 pavlina.arientova@kraj-lbc.cz
Ing. Volfová Miloslava vedoucí oddělení krizového řízení 237 485226200 miloslava.volfova@kraj-lbc.cz

Oddělení tiskové a vnějších vztahů

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Havířová Marcela odborný zaměstnanec pro ekonomiku a propagaci 336 485226383 marcela.havirova@kraj-lbc.cz
Bc. Šírová Květa odborný zaměstnanec pro externí a interní komunikaci 338 485226308 kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Mgr. Říhová Eva odborný zaměstnanec pro externí komunikaci 338 485226302 eva.rihova@kraj-lbc.cz
Bc. Jankovská Eva odborný zaměstnanec pro zahraniční spolupráci 338 485226304 eva.jankovska@kraj-lbc.cz
Mgr. Jiránková Věra odborný zaměstnanec pro zahraniční spolupráci a protokol 338 485226306 vera.jirankova@kraj-lbc.cz
Mikulička Jan odborný zaměstnanec vztahů s veřejností 335 485226324 jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Mikulička Jan odborný zaměstnanec vztahů s veřejností 335 485226324 lenka.klimentova@kraj-lbc.cz
Mgr. Trdla Filip tiskový mluvčí 338 485226307 filip.trdla@kraj-lbc.cz
Mgr. Fulková Andrea vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů 337 485226332 andrea.fulkova@kraj-lbc.cz

02 Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Nováková Klára finanční manažer 1424 485226663 klara.novakova@kraj-lbc.cz
Hujerová Ivana koordinátorka neziskového sektoru a místní Agendy 21 629 485226722 ivana.hujerova@kraj-lbc.cz
Kavková Markéta sekretariát Mgr. Jiřího Ulvra, člena rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoj venkova 521 485226311 marketa.kavkova@kraj-lbc.cz
Mészárosová Iveta sekretářka odboru regionální rozvoje a evropských projektů 1422 485226907 iveta.meszarosova@kraj-lbc.cz
Mgr. Otta Michael vedoucí odboru 1423 485226553 michael.otta@kraj-lbc.cz

Oddělení dotací

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Benešová Eva administrátor programu dotačního fondu LK resortu hospodářského a regionálního rozvoje 1417b 485226678 eva.benesova@kraj-lbc.cz
Ing. Suchánková Jitka administrátor programu dotačního fondu LK- Program č. 2 resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova 1417b 485226581 jitka.suchankova@kraj-lbc.cz
Mgr. Podsedníková Magda projektový manažer - programy přeshraniční spolupráce 1418 485226926 magda.podsednikova@kraj-lbc.cz
Ing. Frontzová Jana projektový manažer - programy přeshraniční spolupráce 1417 485226323 jana.frontzova@kraj-lbc.cz
Ing. Kašparová Petra vedoucí oddělení dotací 1417 485226686 petra.kasparova@kraj-lbc.cz

Oddělení projektů financovaných ze strukturálních fondů

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Plischková Barbora projektový manažer 1419 485226653 barbora.plischkova@kraj-lbc.cz
Bc. Šimonová Karolína projektový manažer 1424 485226662 karolina.simonova@kraj-lbc.cz
Mgr. Těšínská Lenka projektový manažer 1419 485226208 lenka.tesinska@kraj-lbc.cz
Mgr. Kašpar Matoušová Denisa projektový manažer 1424 485226972 denisa.kaspar_matousova@kraj-lbc.cz
Bc. Křepel Jaroslav vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních fondů 1419 485226627 jaroslav.krepel@kraj-lbc.cz

Oddělení řízení grantových schémat (OŘGS)

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Linka - Kotlíkové dotace - - 485226579 -
Mgr. Zigušková Barbora projektový manažer 414 ED 485226595 barbora.ziguskova@kraj-lbc.cz
Ing. Andělová Renáta projektový manažer 414 ED 485226658 renata.andelova@kraj-lbc.cz
Ing. Kopalová Bronislava projektový manažer 414 ED 485226348 bronislava.kopalova@kraj-lbc.cz
Ing. Klímová Alena projektový manažer 413 ED 485226327 alena.klimova@kraj-lbc.cz
Koděrová Pavlína projektový manažer 413 485226571 pavlina.koderova@kraj-lbc.cz
Ing. Roncová Helena projektový manažer 413 ED 485226690 helena.roncova@kraj-lbc.cz
Ing. Dubcová Věra vedoucí oddělení řízení grantových schémat 413 ED 485226574 vera.dubcova@kraj-lbc.cz

Oddělení rozvojových koncepcí

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Pachl Vladimír krajský RIS3 koordinátor 271 485226707 vladimir.pachl@kraj-lbc.cz
Ing. Vičanová Karolína manažer projektu Regionální stálá konference 270 485226494 karolina.vicanova@kraj-lbc.cz
Ing. Vlková Jana manažer projektu Regionální stálá konference 270 485226955 jana.vlkova@kraj-lbc.cz
Ing. Kapalínová Zuzana manažer projektu Regionální stálé konference 270 485226518 zuzana.kapalinova@kraj-lbc.cz
Ing. Antlová Zuzana projektový/finanční manažer projektu Smart akcelerátor LK 271 485226655 zuzana.antlova@kraj-lbc.cz
Ing. Chmel Lukáš referent oddělení rozvojových koncepcí 272 485226576 lukas.chmel@kraj-lbc.cz
Mgr. Šiftová Zuzana referent oddělení rozvojových koncepcí - GIS 272 485226309 zuzana.siftova@kraj-lbc.cz
RNDr. Pecháčková Ivana vedoucí oddělení rozvojových koncepcí 272 485226572 ivana.pechackova@kraj-lbc.cz

Oddělení projektů financovaných z ESI fondů

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Putíková Michaela projektový manažer 1420 485226433 michaela.putikova@kraj-lbc.cz
Ing. Jäger Stanislav projektový manažer 1420 485226665 stanislav.jager@kraj-lbc.cz
Bc. Vejvodová Kateřina projektový manažer 1421 485226719 katerina.vejvodova@kraj-lbc.cz
Ing. Farská Věra projektový manažer 1420 485226548 vera.farska@kraj-lbc.cz
Ing. Körteltová Martina vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů 1421 485226578 martina.korteltova@kraj-lbc.cz

03 Odbor ekonomický

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Scheidlová Lenka sekretariát Ing. Zbyňka Miklíka, náměstka hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky 424 485226461 lenka.scheidlova@kraj-lbc.cz
Dvořáčková Naděžda sekretariát vedoucího odboru, ekonomické práce 725 485226352 nadezda.dvorackova@kraj-lbc.cz
Ing. Klíma Jan vedoucí ekonomického odboru 726 485226536 jan.klima@kraj-lbc.cz

Oddělení rozpočtu a financování

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Pleštilová Martina platební styk 716 485226532 martina.plestilova@kraj-lbc.cz
Ing. Brožová Jiřina rozpočtář 717 485226533 jirina.brozova@kraj-lbc.cz
Ing. Prágrová Simona rozpočtář 717 485226551 simona.pragrova@kraj-lbc.cz
Ing. Hošicová Alexandra rozpočtář 717 485226268 alexandra.hosicova@kraj-lbc.cz
Šímová Jana správce rozpočtu 718 485226530 jana.simova@kraj-lbc.cz
Ing. Matoušková Anna zástupce vedoucího odboru, vedoucí oddělení rozpočtu a financování 719 485226531 anna.matouskova@kraj-lbc.cz

Oddělení účetní evidence

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Brožová Pavlína fondové účty a inventarizace 729 485226270 pavlina.brozova@kraj-lbc.cz
Ing. Kolář Václav metodik účetnictví a rozpočtu 722 485226414 vaclav.kolar@kraj-lbc.cz
Ing. Jakšová Jana odborný zaměstnanec oddělení účetní evidence 727 485226318 jana.jaksova@kraj-lbc.cz
Vurmová Lenka sumarizace dat 720 485226271 lenka.vurmova@kraj-lbc.cz
Hromková Dana sumarizace dat 729 485226715 dana.hromkova@kraj-lbc.cz
Ing. Hrabálková Iva účetní 729 485226373 iva.hrabalkova@kraj-lbc.cz
Bc. Ježková Martina účetní metodik 727 485226363 martina.jezkova@kraj-lbc.cz
Ing. Štancíková Jana vedoucí oddělení účetní evidence 728 485226287 jana.stancikova@kraj-lbc.cz
Bc. Stojanová Petra vedoucí sumarizace 720 485226534 petra.stojanova@kraj-lbc.cz
Benešová Lenka závěrečné sumarizace 720 485226269 lenka.benesova@kraj-lbc.cz

Oddělení ekonomických analýz

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Fantová Lucie odborný zaměstnanec oddělení ekonomických analýz 724 485226549 lucie.fantova@kraj-lbc.cz
dočasně neobsazeno - odborný zaměstnanec oddělení ekonomických analýz 724 - -@kraj-lbc.cz
Flecknová Vendulka odborný zaměstnanec oddělení ekonomických analýz 723 485226557 vendulka.flecknova@kraj-lbc.cz
Ing. Fišer Radek vedoucí oddělení ekonomických analýz, závazky a pohledávky 723 485226535 radek.fiser@kraj-lbc.cz
dočasně neobsazeno - závazky a pohledávky 723 485226556 -@kraj-lbc.cz

04 Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Břeňová Petra sekretariát Ing. Dana Ramzera, náměstka hejtmana, resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti 517 485226628 petra.brenova@kraj-lbc.cz
Šplíchalová Dana sekretářka odboru 825 485226234 dana.splichalova@kraj-lbc.cz
Ing. Princová Jiřina vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 825 485226647 jirina.princova@kraj-lbc.cz

Oddělení vzdělávání a organizace školství

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bc. Trpkošová Eva konkurzní řízení, agendy RK a ZK 820 485226240 eva.trpkosova@kraj-lbc.cz
Mgr. Zábranská Magdalena metodička celoživotního vzdělávání a koncepčních dokumentů 820 485226217 magdalena.zabranska@kraj-lbc.cz
Bc. Matoušková Lucie metodička platů a mezd 828 485226639 lucie.matouskova@kraj-lbc.cz
Mgr. Martinková Eva metodička předškolního vzdělávání a školního stravování 827 485226226 eva.martinkova@kraj-lbc.cz
Ing. Štěpánová Dana metodička středního vzdělávání, maturity 819 485226227 dana.stepanova@kraj-lbc.cz
Ing. Exnerová Věra metodička středního vzdělávání, nostrifikace 819 485226230 vera.exnerova@kraj-lbc.cz
Ing. Kotková Eva metodička středního vzdělávání, přijímací řízení 827 485226231 eva.kotkova@kraj-lbc.cz
Mgr. Bambuszová Martina metodička vzdělávání žáků se speciálními potřebami; ústavní výchovy; správce dotačních programů 820 485226224 martina.bambuszova@kraj-lbc.cz
Mgr. Hlubuček Miloslav metodik speciálního vzdělávání, primární prevence 828 485226241 miloslav.hlubucek@kraj-lbc.cz
Mgr. Šefl Martin metodik tvorby krajských normativů 821 485226233 martin.sefl@kraj-lbc.cz
Mgr. Rychetská Renata metodik základního, základního uměleckého a zájmového vzdělávání 822 485226228 renata.rychetska@kraj-lbc.cz
JUDr. Horáková Eva porušení rozpočtové kázně, správní řízení 827 485226580 eva.horakova@kraj-lbc.cz
Bc. Peterková Markéta školské rady 825 485226235 marketa.peterkova@kraj-lbc.cz
Mgr. Valášková Tereza školský rejstřík, správní řízení 822 485226238 tereza.valaskova@kraj-lbc.cz
JUDr. Vašková Helena vedoucí oddělení vzdělávání a organizace školství 824 485226218 helena.vaskova@kraj-lbc.cz

Oddělení financování přímých nákladů

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Maryšková Andrea rozpočtářka - účelové dotace, statistické výkazy 924 485226263 andrea.maryskova@kraj-lbc.cz
Luňáčková Miroslava rozpočtářka po ORP Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Tanvald, Železný Brod 926 485226223 miroslava.lunackova@kraj-lbc.cz
Bc. Parmová Kateřina rozpočtářka pro ORP Frýdlant, Liberec 926 485226298 katerina.parmova@kraj-lbc.cz
Bc. Křiváková Kalíková Kateřina rozpočtářka pro ORP Jilemnice, Nový Bor, Semily, Turnov 926 485226296 katerina.krivakova_kalikova@kraj-lbc.cz
Kabátová Iveta rozpočtářka pro soukromé školy 924 485226293 iveta.kabatova@kraj-lbc.cz
Bc. Löfflerová Kamila rozpočtářka pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem 924 485226297 kamila.lofflerova@kraj-lbc.cz
Ing. Čermáková Monika vedoucí oddělení financování přímých nákladů 925 485226295 monika.cermakova@kraj-lbc.cz

Oddělení financování nepřímých nákladů

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Charvátová Renáta analytička 921 485226253 renata.charvatova@kraj-lbc.cz
Cvrčková Lenka inventarizace majetku, limity OŠMTS 919 485226292 lenka.cvrckova@kraj-lbc.cz
Ing. Radějová Jana majetkoprávní operace 918 485226286 jana.radejova@kraj-lbc.cz
Ing. Vítová Jarmila metodička financování krajského rozpočtu 921 485226291 jarmila.vitova@kraj-lbc.cz
Ing. Myslivcová Lenka rozpočtářka 920 485226257 lenka.myslivcova@kraj-lbc.cz
Vodičková Vlasta rozpočtářka pro PO Česká Lípa, Jablonec nad Nisou 919 485226289 vlasta.vodickova@kraj-lbc.cz
Bc. Plívová Jana rozpočtářka pro PO okr. Liberec, Semily 919 485226290 jana.plivova@kraj-lbc.cz
Ing. Hladíková Erika účtování krajských PO, fakturace, metodička pro PO okr. Jablonec nad Nisou 917 485226215 erika.hladikova@kraj-lbc.cz
Bc. Machová Pavla účtování krajských PO, fakturace, metodička pro PO okr. Liberec 918 485226242 pavla.machova@kraj-lbc.cz
Ing. Duláková Jiřina účtování krajských PO, metodička pro PO okres Semily 917 485226247 jirina.dulakova@kraj-lbc.cz
Krejčová Dagmar vedení účetnictví 917 485226216 dagmar.krejcova@kraj-lbc.cz
Ing. Stříbrná Michaela vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů 922 485226288 michaela.stribrna@kraj-lbc.cz
Ing. Nesvadba Drahomír veřejné zakázky 920 485226285 drahomir.nesvadba@kraj-lbc.cz

Oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bc. Soukup Michal sport a tělovýchova 929 485226674 michal.soukup@kraj-lbc.cz
Ing. Sviatková Lucie sportovní akce 929 485226634 lucie.sviatkova@kraj-lbc.cz
Ing. Hodboďová Eva talentované a nadané děti a mládež, soutěže,dotace 923 485226635 eva.hodbodova@kraj-lbc.cz
Mgr. Pokorný Tomáš vedoucí oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti 928 485226646 tomas.pokorny@kraj-lbc.cz
Bc. Meierová Martina volnočasové aktivity dětí a mládeže, dotace 923 485226636 martina.meierova@kraj-lbc.cz

Oddělení projektů ve vzdělávání

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bc. Lachman Andrea finanční manažer - projekt NAKAP LK II 4.21 ED 485226147 andrea.lachman@kraj-lbc.cz
Ing. Maderová Jaroslava finanční manažer projektu - projekt KAP LK 4.09 ED 485226720 jaroslava.maderova@kraj-lbc.cz
Ing. Nováková Marcela hlavní finanční manažer projektu - projekt NAKAP LK II 4.21 ED 485226141 marcela.novakova@kraj-lbc.cz
Mgr. Kasalová Dagmar hlavní manažer - projekt NAKAP LK II 4.22 ED 485226142 dagmar.kasalova@kraj-lbc.cz
Ing. Patočková Leona hlavní manažer projektu- projekt KAP LK 4.10 ED 485226255 leona.patockova@kraj-lbc.cz
Mgr. Dušková Eva hlavní metodik nadání projektu – projekt NAKAP LK II 4.11 ED 485226144 eva.duskova@kraj-lbc.cz
NAKAP LK II - Šablony pro SŠ linka 4.22 ED 485226193 -@kraj-lbc.cz
Mgr. Červenka Adam manažer aktivit projektu – projekt NAKAP LK II 4.11 ED 485226143 adam.cervenka@kraj-lbc.cz
Mgr. Havelková Silvie manažer projektu KAP LK 4.09 ED 485226225 silvie.havelkova@kraj-lbc.cz
Bc. Valentová Michaela metodik projektu č. 1 – projekt KAP LK 4.10 ED 485226213 michaela.valentova@kraj-lbc.cz
Mgr. Štefková Jana metodik projektu č. 2 – projekt KAP LK 4.10 ED 485226402 jana.stefkova@kraj-lbc.cz
Ing. Leníková Markéta metodik projektu č. 3 – projekt KAP LK 4.10 ED 485226474 marketa.lenikova@kraj-lbc.cz
Ing. Mrštíková Eva věcný manažer aktivity podpora polytechnického vzdělávání - projekt NAKAP LK II 4.11 ED 485226140 eva.mrstikova@kraj-lbc.cz
Ing. Černá Jana věcný manažer projektu pro společné vzdělávání a prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání - projekt NAKAP LK II 4.11 ED 485226146 jana.cerna@kraj-lbc.cz
Ing. Prokopová Iva vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání 4.09 ED 485226229 iva.prokopova@kraj-lbc.cz

05 Odbor sociálních věcí

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Loudová Jana odborný administrativní zaměstnanec 1116 485226542 jana.loudova@kraj-lbc.cz
Mgr. Kubíčková Michaela sekretariát Mgr. Petra Tulpy, náměstka hejtmana, resort sociálních věcí 417 485226346 michaela.kubickova@kraj-lbc.cz
Mgr. Šebková Jolana vedoucí odboru sociálních věcí 1117 485226540 jolana.sebkova@kraj-lbc.cz

Oddělení příspěvkových organizací

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Černá Lucie metodička a ekonomka pro příspěvkové organizace 1119 485226396 lucie.cerna@kraj-lbc.cz
Mgr. Krejčová Michaela metodička příspěvkových organizací 1119 485226246 michaela.krejcova@kraj-lbc.cz
Ing. Špidlenová Hana odborný zaměstnanec pro financování sociálních služeb 1118 485226447 hana.spidlenova@kraj-lbc.cz
Ing. Tichý Jiří vedoucí oddělení příspěvkových organizací 1119 485226395 jiri.tichy@kraj-lbc.cz

Oddělení sociální práce

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Blažková Kateřina koordinátorka aktivit náhradní rodinné péče - projekt "Systémová podpora práce s rodinou v LK" 4.12 ED 485226244 katerina.blazkova@kraj-lbc.cz
Mgr. Tůmová Kamila koordinátorka rodinné politiky - projekt "Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji" 4.12. ED 485226758 kamila.tumova@kraj-lbc.cz
Ing. Šmídková Zuzana manažerka projektu „Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji“ 4.12 ED 485226445 zuzana.smidkova@kraj-lbc.cz
Bc. Futschiková Andrea metodik sociální práce 1126a 485226966 andrea.futschikova@kraj-lbc.cz
Ing. Říhová Jana metodik veřejného opatrovnictví 1126a 485226928 jana.rihova@kraj-lbc.cz
Ing. Klimečková Andrea odborný zaměstnanec 1126 485226456 andrea.klimeckova@kraj-lbc.cz
Strouhal Václav odborný zaměstnanec, koordinátor pro záležitosti národnostních menšin a cizinců 1530 485226519 vaclav.strouhal@kraj-lbc.cz
Mgr. Pavlů (Hauzerová) Jana odborný zaměstnanec, krajský protidrogový koordinátor 1530 485226338 jana.pavlu@kraj-lbc.cz
Mgr. et Mgr. Frydrychová Zita OLY, zaměstnanec oddělení sociální práce - SPOD 1131 485226446 zita.frydrychova@kraj-lbc.cz
PhDr. Bělská Simona psycholog 1124 485226582 simona.belska@kraj-lbc.cz
Mgr. Vedralová Ivana vedoucí oddělení sociální práce 1125 485226349 ivana.vedralova@kraj-lbc.cz
Bc. Mochalová Dalila zaměstnanec oddělení sociální práce - SPOD 1131 485226697 dalila.mochalova@kraj-lbc.cz
Bc. Navrátilová Jana zaměstnanec oddělení sociální práce - SPOD 1131 485226398 jana.navratilova@kraj-lbc.cz
Bc. Kozderková Dana zaměstnanec oddělení sociální práce - SPOD 1130 485226443 dana.kozderkova@kraj-lbc.cz
Bc. Hradiská Kateřina zaměstnanec oddělení sociální práce - SPOD 1130 485226559 katerina.hradiska@kraj-lbc.cz

Oddělení rozvoje a financování sociálních služeb

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Ahmadi Diana ekonomka a metodička financování 1128a 485226441 diana.ahmadi@kraj-lbc.cz
Ing. Vinčálková Hana ekonomka, analytička 1128a 485226908 hana.vincalkova@kraj-lbc.cz
Mgr. Coufal Jan kontrolor 1028 485226679 jan.coufal@kraj-lbc.cz
Straková Dana kontrolor financování sociálních služeb 273 485226659 dana.strakova@kraj-lbc.cz
Ing. Semrádová Martina koordinátorka střednědobého plánu 1028 485226902 martina.semradova@kraj-lbc.cz
Ing. Řeháková Věra odborná zaměstnankyně 1128 485226236 vera.rehakova@kraj-lbc.cz
Ing. Foktová Petra odborný zaměstnanec 1028 485226724 petra.foktova@kraj-lbc.cz
Bc. Niedermertlová Stanislava registrátorka a metodička 273 485226394 stanislava.niedermertlova@kraj-lbc.cz
Bc. Veselovská Marta registrátorka sociálních služeb, metodička 273 485226399 marta.veselovska@kraj-lbc.cz
Mgr. Tůma Jiří vedoucí oddělení rozvoje a financování sociálních služeb 1128 485226558 jiri.tuma@kraj-lbc.cz

06 Odbor silničního hospodářství

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
DiS. Ježková Zuzana asistentka odboru 1627a 485226610 zuzana.jezkova@kraj-lbc.cz
Ing. Moravcová Iveta cyklokoordinátor 1627 485226589 iveta.moravcova@kraj-lbc.cz
Ing. Neumann Petr majetkové záležitosti 1625a 485226632 petr.neumann@kraj-lbc.cz
Ing. Hrnčířová Jana sekretariát Ing. Jana Svitáka, náměstka hejtmana, resort dopravy 420 485226630 jana.hrncirova@kraj-lbc.cz
Ing. Holeček Milan silniční technik 1624 485226384 milan.holecek@kraj-lbc.cz
Ing. Čech Petr silniční technik 1622 485226597 petr.cech02@kraj-lbc.cz
Ing. Petera Vladimír silniční technik 1625a 485226573 vladimir.petera@kraj-lbc.cz
Mgr. Polívka Lubomír silniční technik 1622 485226482 lubomir.polivka@kraj-lbc.cz
dočasně neobsazeno vedoucí odboru silničního hospodářství 1628 485226596 jmeno.prijmeni@kraj-lbc.cz

Správní a technické oddělení

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Štádlerová Naděžda správní technik 1619 485226276 nadezda.stadlerova@kraj-lbc.cz
Ing. Novotná Ľudmila správní technik 1619 485226718 ludmila.novotna@kraj-lbc.cz
Bc. Lipský Roman správní technik 1619 485226661 roman.lipsky@kraj-lbc.cz
Mgr. Stumpf Petr vedoucí správního a technického oddělení 1629 485226278 petr.stumpf@kraj-lbc.cz

07 Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Maršálková Ivana sekretariát Ing. Květy Vinklátové, náměstkyně hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu 524 485226489 ivana.marsalkova@kraj-lbc.cz
PhDr. Mgr. Brož René vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu 1429 485226538 rene.broz@kraj-lbc.cz

Oddělení kultury

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Weissová Jaroslava ekonomka odboru 1429 485226681 jaroslava.weissova@kraj-lbc.cz
Ing. Chládková Věra ekonomka příspěvkových organizací 1426 485226592 vera.chladkova@kraj-lbc.cz
Bc. Masáková Anna odborný pracovník oddělení kultury 1426 485226265 anna.masakova@kraj-lbc.cz
Mgr. Bc. Féna Martin vedoucí oddělení kultury 1425 485226914 martin.fena@kraj-lbc.cz

Oddělení památkové péče

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bc. Chumlenová Markéta odborný pracovník oddělení památkové péče 1427 485226594 marketa.chumlenova@kraj-lbc.cz
Mgr. Prandnerová Lucie odborný pracovník oddělení památkové péče 1427 485226676 lucie.prandnerova@kraj-lbc.cz
Ing. Vávra Tomáš odborný pracovník pohřebnictví a památkové péče 1425 485226650 tomas.vavra@kraj-lbc.cz
Mgr. Bc. Ščerbáková Markéta vedoucí oddělení památkové péče 1427 485 226 591 marketa.scerbakova@kraj-lbc.cz

Oddělení cestovního ruchu

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Václavská Vendula odborný pracovník oddělení cestovního ruchu 1429 485226593 vendula.vaclavska@kraj-lbc.cz
Mgr. Horáčková Kateřina odborný pracovník oddělení cestovního ruchu 1429 485226420 katerina.horackova@kraj-lbc.cz
Bc. Šeps Jakub vedoucí oddělení cestovního ruchu 1431 485226614 jakub.seps@kraj-lbc.cz

08 Odbor životního prostředí a zemědělství

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Ryvolová Olga ekonom odboru 1218 485226672 olga.ryvolova@kraj-lbc.cz
Mgr. Němcová Narcisa právník odboru 1216 485226425 narcisa.nemcova@kraj-lbc.cz
Nečásková Kateřina sekretariát Václava Židka, člena rady kraje, resort životního prostředí a zemědělství 421 485226419 katerina.necaskova@kraj-lbc.cz
Bc. Pozdníčková Petra sekretářka odboru 1225 485226428 petra.pozdnickova@kraj-lbc.cz
RNDr. Šádková Jitka vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 1226 485226497 jitka.sadkova@kraj-lbc.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Matouš Jan lesnické a myslivecké dotace 1231 485226418 jan.matous@kraj-lbc.cz
Ing. Žáková Jana lesnické dotace 1230 485226714 jana.zakova@kraj-lbc.cz
Ing. Wudyová Zuzana myslivost, rybářství 1231 485226480 zuzana.wudyova@kraj-lbc.cz
Ing. Beran Luboš státní správa lesů, obchod s reprodukčním materiálem lesních dřevin, uvádění dřeva na trh 1230 485226411 lubos.beran@kraj-lbc.cz
Ing. Pop Karel vedoucí oddělení vodního a lesního hospodářství 1231 485226423 karel.pop@kraj-lbc.cz
Ing. Stárková Hana vodní hospodářství ORP Česká Lípa, Nový Bor, Turnov 1229 485226611 hana.starkova@kraj-lbc.cz
Ing. Madej Zdeněk vodní hospodářství ORP Jablonec n.N., Jilemnice, Semily, Tanvald, Železný Brod 1228 485226432 zdenek.madej@kraj-lbc.cz
Bc. Valečková Dominika vodní hospodářství ORP Liberec, Frýdlant 1228 485226562 dominika.valeckova@kraj-lbc.cz

Oddělení ovzduší a odpadů

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Bláha Robert odpadové hospodářství 1219 485226388 robert.blaha@kraj-lbc.cz
Ing. Hellerová Zuzana odpadové hospodářství 1222 485226613 zuzana.hellerova@kraj-lbc.cz
Ing. Preislerová Jitka odpadové hospodářství, ochrana ovzduší 1219 485226442 jitka.preislerova@kraj-lbc.cz
Ing. Kouřil Radek ochrana ovzduší 1220 485226424 radek.kouril@kraj-lbc.cz
Ing. Žaganová Helena ochrana ovzduší 1220 485226615 helena.zaganova@kraj-lbc.cz
Ing. Šebelková Štěpánka ochrana ovzduší 1221 485226962 stepanka.sebelkova@kraj-lbc.cz
Mgr. Bauerová Eva vedoucí oddělení ovzduší a odpadů 1222 485226405 eva.bauerova@kraj-lbc.cz
Ing. Varečková Lenka zaměstnanec oddělení ovzduší a odpadů 1220 485226387 lenka.vareckova@kraj-lbc.cz

Oddělení ochrany přírody

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Brettschneiderová Renata odborný pracovník na úseku ochrany ZPF (pov. úřady Liberec, Jablonec n.N., Semily, Turnov, Jilemnice, Tanvald, Železný Brod, Frýdlant) 1122 485226496 renata.brettschneiderova@kraj-lbc.cz
Mgr. Kočí Jana odborný pracovník na úseku ochrany ZPF (pov.úřady Nový Bor, Česká Lípa); ochrana horninového prostředí 1122 485226481 jana.koci@kraj-lbc.cz
Ing. Špiklová Klára odborný pracovník ochrany přírody 1123 485226393 klara.spiklova@kraj-lbc.cz
Ing. Havlíček Petr odborný pracovník ochrany přírody - CITES 1120 485226386 petr.havlicek@kraj-lbc.cz
Mgr. Waldhauserová Irena odborný pracovník ochrany přírody (pov. úřad Česká Lípa, Nový Bor); Natura 2000 1121 485226621 irena.waldhauserova@kraj-lbc.cz
Mgr. Studený Radomír odborný pracovník ochrany přírody (pov. úřad Frýdlant), stráž přírody 1121 485226422 radomir.studeny@kraj-lbc.cz
Ing. Habrda Kristián odborný pracovník ochrany přírody (pov. úřady Turnov, Jablonec n. N., Tanvald, Železný Brod); Natura 2000 1120 485226392 kristian.habrda@kraj-lbc.cz
Bc. Bulíř Pavel odborný pracovník ochrany přírody(pov.úřad Liberec);Natura 2000 1120 485226359 pavel.bulir@kraj-lbc.cz
Ing. Vlčková Radka vedoucí oddělení ochrany přírody 1123 485226401 radka.vlckova@kraj-lbc.cz

Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Glogarová Dana EIA, SEA 1223 485226404 dana.glogarova@kraj-lbc.cz
Ing. Slavíková Magdaléna EIA, SEA 1223 485226583 magdalena.slavikova@kraj-lbc.cz
Mgr. Nevečeřal Marek EIA, SEA, OPŽP 1221 485226498 marek.neveceral@kraj-lbc.cz
Ing. Beneš Petr IPPC, EIA 1224 485226389 petr.benes@kraj-lbc.cz
Bc. Svačinková Kateřina prevence havárií, IPPC 1224 485226499 katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz
Ing. Švecová Pavlína prevence havárií, IPPC 1224 485226385 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz
Ing. Čech Petr vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC 1223 485226391 petr.cech@kraj-lbc.cz

Oddělení dotací a samosprávných činností

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Madejová Kamila administrace vodohodpodářských a individuálních dotací 1217 485226671 kamila.madejova@kraj-lbc.cz
Ing. Lánská Lenka ekologická výchova, dotace v životním prostředí a zemědělství 1218 485226629 lenka.lanska@kraj-lbc.cz
Ing. Komrzý Tomáš ekologická výchova, dotace v životním prostředí a zemědělství, tajemník Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje 1217 485226353 tomas.komrzy@kraj-lbc.cz
Ing. Košková Irena správa GIS pro životní prostředí, správa mapových serverů 282 485226412 irena.koskova@kraj-lbc.cz
Ing. Pokorná Tereza vedoucí oddělení dotací a samosprávných činností 1217 485226612 tereza.pokorna@kraj-lbc.cz

09 Odbor zdravotnictví

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bubeníková Lucie asistentka vedoucí odboru zdravotnictví 1518 485226544 lucie.bubenikova@kraj-lbc.cz
Nováková Lenka sekretariát Mgr. Vladimíra Richtera, člena rady, resort zdravotnictví 520 485226675 lenka.novakova@kraj-lbc.cz
PhDr. Riegerová Alena vedoucí odboru zdravotnictví 1518 485226550 alena.riegerova@kraj-lbc.cz

Správní oddělení

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bc. Lhotková Martina odborný zaměstnanec - oprávnění k poskytování zdravotních služeb, změny oprávnění 1517 485226374 martina.lhotkova@kraj-lbc.cz
Bc. Marcinková Kateřina odborný zaměstnanec - přestupkové řízení a stížnosti ve zdravotnictví 1517 485226546 katerina.marcinkova@kraj-lbc.cz
Bc. Bártová Radmila odborný zaměstnanec - zdravotnická dokumentace, přezkumy lékařských posudků, kontrolní činnost v oblasti léčiv a návykových látek, tajemnice Výboru zdravotnictví 1517 485226377 radmila.bartova@kraj-lbc.cz
Mgr. Gerö Kateřina vedoucí správního oddělení 1516 485226375 katerina.gero@kraj-lbc.cz

Oddělení ekonomiky a zdravotní politiky

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Míčková Ivana odborná pracovnice - rozpočet odboru a vztah rozpočtů PO ke zřizovateli, účetní administrace Investičního fondu kraje 1521 485226547 ivana.mickova@kraj-lbc.cz
Mgr. Ptáčková Blanka odborné analýzy a studie, připomínkování právních předpisů 1521 485226545 blanka.ptackova@kraj-lbc.cz
Bc. Požická Kateřina odborný zaměstanec - evidence nemovitého majetku, granty 1521 485226378 katerina.pozicka@kraj-lbc.cz
Ing. Veselá Naďa vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky - příprava materiálů do rady kraje a zastupitelstva, kontrola účetních závěrek, rozpočtů a vypořádání HV příspěvkových organizací, zástupce vedoucí odboru 1520 485226370 nada.vesela@kraj-lbc.cz

10 Právní odbor

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Vítová Radka odborný referent C214 485226587 radka.vitova@kraj-lbc.cz
Mgr. Ulmann Karel vedoucí právního odboru C213 485226465 karel.ulmann@kraj-lbc.cz

Právní oddělení

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Jandlová Kateřina odborný zaměstnanec právního oddělení C216 485226435 katerina.jandlova@kraj-lbc.cz
Mgr. Fričová Lenka právník C215 485226473 lenka.fricova@kraj-lbc.cz
Mgr. Hýsek Martin právník C 216 485226915 martin.hysek@kraj-lbc.cz
Mgr. Anton Petr zástupce vedoucího odboru, vedoucí právního oddělení C 215 485226649 petr.anton@kraj-lbc.cz

Oddělení dozoru a legislativy

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Brebtová Markéta metodik C217 485226554 marketa.brebtova@kraj-lbc.cz
Kubínová Olga odborný referent C214 485226315 olga.kubinova@kraj-lbc.cz
Mgr. Strnadová Zuzana právník C217 485226439 zuzana.strnadova@kraj-lbc.cz
Mgr. Teufl Leoš vedoucí oddělení dozoru a legislativy C217a 485226368 leos.teufl@kraj-lbc.cz

11 Odbor územního plánování a stavebního řádu

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mikešová Pavla provoz a ekonomika, válečné hroby, dotace na ÚP 1325 485226453 pavla.mikesova@kraj-lbc.cz
Mgr. Hluštík Zdeněk vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu 1326 485226452 zdenek.hlustik@kraj-lbc.cz

Oddělení územního plánování

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Rošková Kateřina odborný zaměstnanec na úseku územního plánování 1330 485226652 katerina.roskova@kraj-lbc.cz
Mgr. Činková Eliška odborný zaměstnanec na úseku územního plánování 1329 485226431 eliska.cinkova@kraj-lbc.cz
Mgr. Loudová Jana odborný zaměstnanec na úseku územního plánování 1329 485226584 jana.loudova01@kraj-lbc.cz
Ing. Ježková Lucie odborný zaměstnanec na úseku územního plánování 1330 485226261 lucie.jezkova@kraj-lbc.cz
Mgr. Vaško Tomáš odborný zaměstnanec na úseku územního plánování 1329 485226262 tomas.vasko@kraj-lbc.cz
Ing. Šípková Gabriela vedoucí oddělení územního plánování 1330 485226651 gabriela.sipkova@kraj-lbc.cz

Oddělení stavebního řádu

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Štricková Eva odborný zaměstnanec na úseku stavebního řádu 1324 485226409 eva.strickova@kraj-lbc.cz
Mgr. Válková Marcela odborný zaměstnanec na úseku stavebního řádu 1316 485226426 marcela.valkova@kraj-lbc.cz
Ing. Hanuš Zdeněk odborný zaměstnanec na úseku stavebního řádu 1316 485226408 zdenek.hanus@kraj-lbc.cz
Ing. Dřevěná Hana odborný zaměstnanec na úseku stavebního řádu 1316 485226410 hana.drevena@kraj-lbc.cz
Mgr. Sláma Pavel odborný zaměstnanec na úseku stavebního řádu 1316 485226689 pavel.slama@kraj-lbc.cz
Bc. Medlíková Andrea odborný zaměstnanec na úseku stavebního řádu 1324 485226430 andrea.medlikova@kraj-lbc.cz
Ing. Ing. Starý Jan vedoucí oddělení stavebního řádu 1324 485226406 jan.stary@kraj-lbc.cz

12 Odbor informatiky

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Tvrzník Pavel vedoucí odboru informatiky C113 485226502 pavel.tvrznik@kraj-lbc.cz

Oddělení software

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Litoš Vít informatik C105 485226713 vit.litos@kraj-lbc.cz
Jaroš Pavel informatik C105 485226973 pavel.jaros@kraj-lbc.cz
Hojný Miroslav informatik C105 485226716 miroslav.hojny@kraj-lbc.cz
Ing. Svoboda Antonín správce GIS C106 485226709 antonin.svoboda@kraj-lbc.cz
Ing. Balounová Jitka vedoucí oddělení software C114 485226501 jitka.balounova@kraj-lbc.cz

Oddělení hardware

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Pažout Aleš garant datových skladů C108 485226723 ales.pazout@kraj-lbc.cz
Lhotáková Eliška garant spisové služby C114 485226512 eliska.lhotakova@kraj-lbc.cz
Ing. Polák František informatik C107 485226710 frantisek.polak@kraj-lbc.cz
Mgr. Kebrdle Petr pracovník technologického centra C108 485226708 petr.kebrdle@kraj-lbc.cz
Ing. Kotyk Michal vedoucí oddělení hardware C107 485226702 michal.kotyk@kraj-lbc.cz

Oddělení kontaktní centrum

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Pelantová Petra operátor kontaktního centra C115 485226734 petra.pelantova@kraj-lbc.cz
Mikšaníková Milena operátor kontaktního centra C115 485226742 milena.miksanikova@kraj-lbc.cz
Zajícová Romana operátor kontaktního centra C115 485226733 romana.zajicova@kraj-lbc.cz
Urbanová Pavla operátor kontaktního centra C115 485226732 pavla.urbanova@kraj-lbc.cz
Kršňáková Jana operátor kontaktního centra C115 485226102 jana.krsnakova@kraj-lbc.cz
Kalová Magdalena operátor kontaktního centra C115 485226695 magdalena.kalova@kraj-lbc.cz
Pacáková Anna vedoucí oddělení kontaktní centrum C116 485226731 anna.pacakova@kraj-lbc.cz

13 Správní odbor

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
FAX správního odboru - - 485226360 spravniodbor@kraj-lbc.cz
Ondráčková Alena sekretariát C 219 485226313 alena.ondrackova@kraj-lbc.cz
JUDr. Němec Jiří vedoucí správního odboru C 218 485226463 jiri.nemec@kraj-lbc.cz

Oddělení matrik a státního občanství

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Fátor David metodik správních činností - evidence obyvatel, OP a CD C 208 485226232 david.fator@kraj-lbc.cz
Ing. Pavčová Nikola státní občanství pro okres ČESKÁ LÍPA a SEMILY; metodik agend státního občanství a spr. činností C 208 485226382 nikola.pavcova@kraj-lbc.cz
Bc. Kvapilová Helena státní občanství pro okres JABLONEC NAD NISOU; metodik matrik, vidimace a legalizace; potvrzování matričních dokladů do ciziny C 210 485226371 helena.kvapilova@kraj-lbc.cz
Bc. Svatoňová Jaroslava státní občanství pro okres JABLONEC NAD NISOU; metodik matrik, vidimace a legalizace; potvrzování matričních dokladů do ciziny C 210 485226372 jaroslava.svatonova@kraj-lbc.cz
Čermáková Věra státní občanství pro okres LIBEREC; metodik krajské matriční spisovny C 211 485226381 vera.cermakova@kraj-lbc.cz
Mgr. Ježková Jaroslava vedoucí oddělení matrik a státního občanství, zástupce vedoucího správního odboru C 209 485226464 jaroslava.jezkova@kraj-lbc.cz

Oddělení přestupků a voleb

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Legerová Michaela přestupky, volby C 206 485226351 michaela.legerova@kraj-lbc.cz
Mgr. Valášek Zdeněk přestupky, volby C 206 485226380 zdenek.valasek@kraj-lbc.cz
Mgr. Žalud Pavel přestupky, volby C 206 485226379 pavel.zalud@kraj-lbc.cz
Mgr. Kroupová Pavlína vedoucí oddělení přestupků a voleb C 207 485226434 pavlina.kroupova@kraj-lbc.cz

Oddělení Krajský živnostenský úřad

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Pospíšilová Diana kontrolor, veřejné sbírky C 205 485226320 diana.pospisilova@kraj-lbc.cz
Bc. Žák Vítězslav Ondřej metodik a kontrolor C 205 485226644 vitezslav_ondrej.zak@kraj-lbc.cz
Ing. Koutová Ivana vedoucí oddělení Krajský živnostenský úřad C 204 485226641 Ivana.koutova@kraj-lbc.cz

14 Odbor investic a správy nemovitého majetku

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Štrymplová Jana asistentka odboru 818 485226429 jana.strymplova@kraj-lbc.cz
Mgr. Staněk Petr vedoucí odboru 817 485226619 petr.stanek@kraj-lbc.cz

Majetkoprávní oddělení

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Malý Petr energetický manažer, manažer FAMA+ 818 485226570 petr.maly@kraj-lbc.cz
Jirků Věra odborný zaměstnanec majetkoprávní oddělení 1620 485226390 vera.jirku@kraj-lbc.cz
Bednářová Klára odborný zaměstnanec oddělení investic a majetkoprávního oddělení, zástup za sekretariát vedoucího odboru 1621 485226305 klara.bednarova@kraj-lbc.cz
Krčmářová Veronika referent majetkoprávního oddělení 1620 485226537 veronika.krcmarova@kraj-lbc.cz
Mgr. Srpová Irena referent majetkoprávního oddělení 1620 485226500 irena.srpova@kraj-lbc.cz
Ing. Nosková Kateřina referent majetkoprávního oddělení 1621 485226539 katerina.noskova@kraj-lbc.cz
Mgr. Kloučková Šárka vedoucí majetkoprávního oddělení 1623 485226483 sarka.klouckova@kraj-lbc.cz

Oddělení investic

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bc. Westfalová Alena ekonom odboru 816 485226486 alena.westfalova@kraj-lbc.cz
Ing. Hanušová Hana referent oddělení investic 829 485226329 hana.hanusova@kraj-lbc.cz
Ing. Ondráček Vratislav referent oddělení investic 927 485226993 vratislav.ondracek@kraj-lbc.cz
Voženílková Lenka referent oddělení investic 927 485226567 lenka.vozenilkova@kraj-lbc.cz
Bc. Číla Martin referent oddělení investic 927 485226335 martin.cila@kraj-lbc.cz
Bc. Halamová Zuzana referent oddělení investic 829 485226417 zuzana.halamova@kraj-lbc.cz
Ing. Syrovátka Jakub vedoucí oddělení investic 823 485226625 jakub.syrovatka@kraj-lbc.cz

15 Odbor kancelář ředitele

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Říhová Marie sekretářka vedoucí odboru kancelář ředitele 618 485226455 marie.rihova@kraj-lbc.cz
Mgr. Jarošová Ivana vedoucí odboru kancelář ředitele 617 485226588 ivana.jarosova@kraj-lbc.cz

Oddělení spisové služby

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ťoupalíková Ludmila spisová služba C111 485226563 ludmila.toupalikova@kraj-lbc.cz
Kubínová Marie spisová služba C111 485226566 marie.kubinova@kraj-lbc.cz
Kubešová Hana spisová služba C111 485226513 hana.kubesova@kraj-lbc.cz
Michálková Michaela spisová služba - archiv CM10 485226341 michaela.michalkova@kraj-lbc.cz
Holubová Stanislava vedoucí oddělení spisové služby C111 485226623 stanislava.holubova@kraj-lbc.cz

Oddělení personální a mzdové

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Horáková Renata mzdová účetní 623 485226504 renata.horakova@kraj-lbc.cz
Bc. Jungerová Veronika mzdová účetní 623 485226339 veronika.jungerova@kraj-lbc.cz
Bc. Dočekalová Irena personalistka 620 485226376 irena.docekalova@kraj-lbc.cz
Ing. Servít Milan vedoucí oddělení personálního a mzdového 621 485226336 milan.servit@kraj-lbc.cz
Ing. Černá Hana vzdělávání zaměstnanců 622 485226586 hana.cerna@kraj-lbc.cz
Bc. Horáčková Božena vzdělávání zaměstnanců a sociální fond 622 485226683 bozena.horackova@kraj-lbc.cz

Oddělení hospodářské správy

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bc. Cechlová Marcela ekonomka, sledování čerpání rozpočtů ve vybraných položkách 1016 485226337 marcela.cechlova@kraj-lbc.cz
Dvořák Ladislav elektrikář CM04 485226220 ladislav.dvorak@kraj-lbc.cz
Grajcar Ondrej elektrikář CM07 485226221 ondrej.grajcar@kraj-lbc.cz
Ing. Svoboda Jaroslav energetik 1026 485226458 jaroslav.svoboda@kraj-lbc.cz
Nevyhoštěný Lubomír hlavní technik klimatizace 1026 485226505 lubomir.nevyhosteny@kraj-lbc.cz
Zítková Vladimíra hospodářská správa, evidence majetku 1017 485226477 vladimira.zitkova@kraj-lbc.cz
Kopáček Milan instalatér, topenář CM07 485226507-8 milan.kopacek@kraj-lbc.cz
Engel Rudolf instalatér, topenář CM07 485226507-8 rudolf.engel@kraj-lbc.cz
Ing. Palová Tereza odborný zaměstnanec - technické zásobování, evidence stanů 1018 485226620 tereza.palova@kraj-lbc.cz
Bc. Straková Helena odborný zaměstnanec hospodářské správy,zajišťování zasedacích sálů 1010 485226503 helena.strakova@kraj-lbc.cz
Zmatlík Václav ostraha 149 485226112 vacla.zmatlik@kraj-lbc.cz
Zeman Jindřich ostraha 149 485226112 jindrich.zeman@kraj-lbc.cz
Kadlec Václav ostraha 149 485226112 vaclav.kadlec@kraj-lbc.cz
Trochta Bohumil ostraha 149 485226112 bohumil.trochta@kraj-lbc.cz
Ing. Peš Jan ostraha 149 485226112 jan.pes@kraj-lbc.cz
Pohl Bořivoj ostraha 149 485226112 borivoj.pohl@kraj-lbc.cz
Ing. Dvořák Radomír ostraha 149 485226112 radomir.dvorak@kraj-lbc.cz
Morávková Jaroslava pokladní 1009 485226413 jaroslava.moravkova@kraj-lbc.cz
Hána Jaroslav provozní elektrikář CM04 485226561 jaroslav.hana@kraj-lbc.cz
Stoklasa Michal údržba CM06 485226507 michal.stoklasa@kraj-lbc.cz
Břeň Radek údržba CM07 485226560 radek.bren@kraj-lbc.cz
Bc. Charypar Tomáš vedoucí oddělení hospodářské správy, zástupce vedoucí odboru kancelář ředitele 1019 485226514 tomas.charypar@kraj-lbc.cz
Mazánková Hana zajišťování kancelářských potřeb, agenda mobilních telefonů 1018 485226515 hana.mazankova@kraj-lbc.cz
Šrytr Zdeněk zámečník CM07 485226507-8 zdenek.srytr@kraj-lbc.cz
Ottlová Jana zaměstnanec oddělení hospodářské správy 1026 485226506 jana.ottlova@kraj-lbc.cz

sekretariát samosprávy

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email

oddělení autoprovozu

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Zahálka Vladimír provozní zaměstnanec autodopravy 16 485226479 vladimir.zahalka@kraj-lbc.cz
Kulhánek Milan řidič C007 485226478 milan.kulhanek@kraj-lbc.cz
Soják Michal řidič C007 485226478 michal.sojak@kraj-lbc.cz
Michalíček Josef řidič C008 485226478 josef.michalicek@kraj-lbc.cz
Štursa Petr řidič C007 485226478 petr.stursa@kraj-lbc.cz
Fejgl Luboš vedoucí oddělení autoprovozu C007 485226484 lubos.fejgl@kraj-lbc.cz

16 Odbor kontroly

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Laksarová Marie kontrolor, administrativa 1524 485226252 marie.laksarova@kraj-lbc.cz
Mgr. Novák Karel vedoucí odboru kontroly 1525 485226608 karel.novak@kraj-lbc.cz

Oddělení ekonomické kontroly

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Procházková Alena kontrolor 1529 485226451 alena.prochazkova01@kraj-lbc.cz
Fryková Pavla kontrolor 1531 485226243 pavla.frykova@kraj-lbc.cz
Bc. Hrnčířová Johana kontrolor 1529 485226601 johana.hrncirova@kraj-lbc.cz
Jaklová Jana kontrolor 1531 485226250 jana.jaklova@kraj-lbc.cz
Štemberová Blanka kontrolor 1531 485226254 blanka.stemberova@kraj-lbc.cz
Ing. Havelková Jitka kontrolor 1527 485226603 jitka.havelkova@kraj-lbc.cz
Ing. Vlasáková Kamila vedoucí oddělení ekonomické kontroly 1527 485226317 kamila.vlasakova@kraj-lbc.cz

Oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Brotzová Jitka kontrolor 1528 485226604 jitka.brotzova@kraj-lbc.cz
Ing. Hnízdilová Nikol kontrolor 1528 485226673 nikol.hnizdilova@kraj-lbc.cz
Bc. Hloušek Petr kontrolor 1523 485226631 petr.hlousek@kraj-lbc.cz
Ing. Vavrušková Soňa kontrolor 1528 485226606 sona.vavruskova@kraj-lbc.cz
Mgr. Lešáková Gabriela kontrolor 1526 485226789 gabriela.lesakova@kraj-lbc.cz
Bc. Folprechtová Jana kontrolor 1523 485226605 jana.folprechtova@kraj-lbc.cz
Mgr. Nosková Ivana kontrolor 1523 485226618 ivana.noskova@kraj-lbc.cz
Ing. Nováková Jana vedoucí oddělení hospodaření ÚSC a DSO 1526 485226617 Jana.novakova@kraj-lbc.cz

17 Oddělení interní audit

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bc. Mikolášková Veronika interní auditor 619 485226462 veronika.mikolaskova@kraj-lbc.cz
Mgr. Hochmanová Michaela vedoucí oddělení interního auditu 619 485226466 michaela.hochmanova@kraj-lbc.cz

18 Oddělení sekretariát ředitele

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bc. Poprová Jana asistentka ředitele 627 485226312 jana.poprova@kraj-lbc.cz
Břeňová Petra sekretariát Ing. Dana Ramzera, náměstka hejtmana, resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti 517 485226628 petra.brenova@kraj-lbc.cz
Ing. Hrnčířová Jana sekretariát Ing. Jana Svitáka, náměstka hejtmana, resort dopravy 420 485226630 jana.hrncirova@kraj-lbc.cz
Maršálková Ivana sekretariát Ing. Květy Vinklátové, náměstkyně hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu 524 485226489 ivana.marsalkova@kraj-lbc.cz
Scheidlová Lenka sekretariát Ing. Zbyňka Miklíka, náměstka hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky 424 485226461 lenka.scheidlova@kraj-lbc.cz
Kavková Markéta sekretariát Mgr. Jiřího Ulvra, člena rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoj venkova 521 485226311 marketa.kavkova@kraj-lbc.cz
Mgr. Kubíčková Michaela sekretariát Mgr. Petra Tulpy, náměstka hejtmana, resort sociálních věcí 417 485226346 michaela.kubickova@kraj-lbc.cz
Nováková Lenka sekretariát Mgr. Vladimíra Richtera, člena rady, resort zdravotnictví 520 485226675 lenka.novakova@kraj-lbc.cz
Nečásková Kateřina sekretariát Václava Židka, člena rady kraje, resort životního prostředí a zemědělství 421 485226419 katerina.necaskova@kraj-lbc.cz
Karásková Eva sekretářka sekretariátu ředitele 627 485226469 eva.karaskova@kraj-lbc.cz
JUDr. Doležal Bohumír vedoucí sekretariátu ředitele 628 485226407 bohumir.dolezal@kraj-lbc.cz

20 Oddělení veřejných zakázek

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Šulcová Petra odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1319 485226951 petra.sulcova@kraj-lbc.cz
Remeňová Jana odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1321 485226643 jana.remenova@kraj-lbc.cz
Bc. Belluzzo Zdeňka odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1322 485226788 zdenka.belluzzo@kraj-lbc.cz
Ing. Peknušová Romana odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1323 485226992 romana.peknusova@kraj-lbc.cz
Ing. Jurásková Linda odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1319 485226968 linda.juraskova@kraj-lbc.cz
Ing. Zítková Vladimíra odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1323 485226616 vladimira.zitkova01@kraj-lbc.cz
Ing. Vokas Libor odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1318 485226438 libor.vokas@kraj-lbc.cz
Ing. Homoľová Marcela odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1322 485226967 marcela.homolova@kraj-lbc.cz
Bc. Firmanová Lucie odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1318 485226267 lucie.firmanova@kraj-lbc.cz
Mgr. Rybář Josef odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1323 485226664 josef.rybar@kraj-lbc.cz
Mgr. Šťastná Martina vedoucí oddělení veřejných zakázek 1320 485226624 martina.stastna@kraj-lbc.cz

21 Odbor dopravní obslužnosti

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Röhrichová Lenka asistentka odboru dopravní obslužnosti 420 485226704 lenka.rohrichova@kraj-lbc.cz
Ing. Schröter Pavel ekonom resortu dopravy 1627 485226590 pavel.schroter@kraj-lbc.cz
Ing. Mikulecká Kamila správa dat, GIS, technik dopravní obslužnosti 1626 485226280 kamila.mikulecka@kraj-lbc.cz
Ing. Kohoutová Soňa technik dopravní obslužnosti 1624 485226472 sona.kohoutova01@kraj-lbc.cz
Ing. Šulcová Monika vedoucí odboru dopravní obslužnosti 1625 485226656 monika.sulcova@kraj-lbc.cz

Oddělení silniční dopravy

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Jirásek Josef dopravní technik 1617 485226283 josef.jirasek@kraj-lbc.cz
Ing. Blablová Lenka dopravní technik 1617 485226598 lenka.blablova@kraj-lbc.cz
Bc. Hanušová Žaneta dopravní technik 1617 485226437 zaneta.hanusova@kraj-lbc.cz
Mgr. Tomíček Luboš technik dopravní obslužnosti 1624 485226904 lubos.tomicek@kraj-lbc.cz
Ing. Porkertová Pavla technik dopravní obslužnosti 1626 485226277 pavla.porkertova@kraj-lbc.cz
Mgr. Mochal Michal vedoucí oddělení silniční dopravy, zástupce vedoucí odboru dopravní obslužnosti 1616 485226282 michal.mochal@kraj-lbc.cz