Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Aktuálně


Ředitel úřadu

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Šikola Roman manažer bezpečnosti informací a pověřenec pro ochranu osobních údajů 628 485226356
739541629
roman.sikola@kraj-lbc.cz
Mgr. Havlík René ředitel úřadu 627 485226470
rene.havlik@kraj-lbc.cz

01 Odbor kancelář hejtmana

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Chýle Josef vedoucí odboru kancelář hejtmana 334 485226303
+420739541501
josef.chyle@kraj-lbc.cz

Oddělení sekretariát hejtmana

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Majerová Daniela odborný zaměstnanec 315 485226564
739541578
daniela.majerova@kraj-lbc.cz
Harničárová Jana sekretářka hejtmana 315 485226314
739541739
jana.harnicarova@kraj-lbc.cz
Dipl. Kff. Hanzlová Kateřina vedoucí oddělení sekretariátu hejtmana 315 485226301
724964684
katerina.hanzlova@kraj-lbc.cz

Organizační oddělení

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Machálková Jitka referent organizačního oddělení 269 485226475
725408812
jitka.machalkova@kraj-lbc.cz
Bc. Kavanová Iveta vedoucí organizačního oddělení 269 485226347
739541524
iveta.kavanova@kraj-lbc.cz

Oddělení krizového řízení

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Faigl Jiří externista 204 485226207
externista.jiri.faigl@kraj-lbc.cz
Ing. Tomášková Zita odborný zaměstnanec pro HOPKS 236 485226201
739541690
zita.tomaskova@kraj-lbc.cz
Ing. Kolomazníková Eliška odborný zaměstnanec pro IZS 203 485226202
778726839
eliska.kolomaznikova@kraj-lbc.cz
Mgr. Svárovský Arnošt odborný zaměstnanec pro krizová opatření 241 485226205
739541618
arnost.svarovsky@kraj-lbc.cz
Bc. Maryšková Eva odborný zaměstnanec pro obranná opatření 241 485226203
739541621
eva.maryskova@kraj-lbc.cz
Bc. Arientová Pavlína odborný zaměstnanec pro ochranu obyvatelstva 202 485226204
725923712
pavlina.arientova@kraj-lbc.cz
Ing. Volfová Miloslava vedoucí oddělení krizového řízení 237 485226200
739541523
miloslava.volfova@kraj-lbc.cz

Oddělení tiskové a vnějších vztahů

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Vašková Anna odborný zaměstnanec oddělení tiskového a vnějších vztahů 338 485226308
739541516
anna.vaskova@kraj-lbc.cz
Havířová Marcela odborný zaměstnanec pro ekonomiku 336 485226383
739541507
marcela.havirova@kraj-lbc.cz
Mgr. Říhová Eva odborný zaměstnanec pro externí komunikaci 338 485226302
770168322
eva.rihova@kraj-lbc.cz
Bc. Jankovská Eva odborný zaměstnanec pro zahraniční spolupráci 338 485226304
739541577
eva.jankovska@kraj-lbc.cz
Mgr. Jiránková Věra odborný zaměstnanec pro zahraniční spolupráci a protokol 338 485226306
739541590
vera.jirankova@kraj-lbc.cz
Mikulička Jan odborný zaměstnanec vztahů s veřejností 335 485226324
777366889
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Mgr. Trdla Filip tiskový mluvčí 338 485226307
770134419
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Mgr. Fulková Andrea vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů 337 485226332
739541549
andrea.fulkova@kraj-lbc.cz

02 Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Nováková Klára finanční manažer 1424 485226663
klara.novakova@kraj-lbc.cz
Hujerová Ivana koordinátorka neziskového sektoru a místní Agendy 21 629 485226722
602411387
ivana.hujerova@kraj-lbc.cz
Kavková Markéta sekretariát Mgr. Jiřího Ulvra, člena rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoj venkova 521 485226311
739541574
marketa.kavkova@kraj-lbc.cz
Mészárosová Iveta sekretářka odboru regionální rozvoje a evropských projektů 1422 485226907
739541641
iveta.meszarosova@kraj-lbc.cz
Mgr. Otta Michael vedoucí odboru 1423 485226553
739541517
michael.otta@kraj-lbc.cz

Oddělení dotací

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Benešová Eva administrátor programu dotačního fondu LK resortu hospodářského a regionálního rozvoje 1417b 485226678
eva.benesova@kraj-lbc.cz
Ing. Suchánková Jitka administrátor programu dotačního fondu LK- Program č. 2 resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova 1417b 485226581
739541669
jitka.suchankova@kraj-lbc.cz
Mgr. Podsedníková Magda projektový manažer - programy přeshraniční spolupráce 1418 485226926
magda.podsednikova@kraj-lbc.cz
Ing. Frontzová Jana projektový manažer - programy přeshraniční spolupráce 1417 485226323
jana.frontzova@kraj-lbc.cz
Ing. Kašparová Petra vedoucí oddělení dotací 1417 485226686
739541592
petra.kasparova@kraj-lbc.cz

Oddělení projektů financovaných ze strukturálních fondů

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Plischková Barbora projektový manažer 1419 485226653
barbora.plischkova@kraj-lbc.cz
Bc. Šimonová Karolína projektový manažer 1424 485226662
karolina.simonova@kraj-lbc.cz
Mgr. Těšínská Lenka projektový manažer 1419 485226208
lenka.tesinska@kraj-lbc.cz
Mgr. Kašpar Matoušová Denisa projektový manažer 1424 485226972
denisa.kaspar_matousova@kraj-lbc.cz
Bc. Křepel Jaroslav vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních fondů 1419 485226627
jaroslav.krepel@kraj-lbc.cz

Oddělení řízení grantových schémat (OŘGS)

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Linka - Kotlíkové dotace - - 485226579
-
Bc. Jägermanová Barbora projektový manažer 414 ED 485226595
barbora.jagermanova@kraj-lbc.cz
Ing. Andělová Renáta projektový manažer 414 ED 485226658
renata.andelova@kraj-lbc.cz
Ing. Kopalová Bronislava projektový manažer 414 ED 485226348
724964694
bronislava.kopalova@kraj-lbc.cz
Ing. Klímová Alena projektový manažer 413 ED 485226327
alena.klimova@kraj-lbc.cz
Koděrová Pavlína projektový manažer 413 ED 485226571
pavlina.koderova@kraj-lbc.cz
Ing. Roncová Helena projektový manažer 413 ED 485226690
725440659
helena.roncova@kraj-lbc.cz
Ing. Dubcová Věra vedoucí oddělení řízení grantových schémat 413 ED 485226574
778538443
vera.dubcova@kraj-lbc.cz

Oddělení rozvojových koncepcí

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Pachl Vladimír krajský RIS3 koordinátor 271 485226707
775499359
vladimir.pachl@kraj-lbc.cz
Ing. Vičanová Karolína DiS. manažer projektu Regionální stálá konference 270 485226494
775429669
karolina.vicanova@kraj-lbc.cz
Ing. Vlková Jana manažer projektu Regionální stálá konference 270 485226955
775429669
jana.vlkova@kraj-lbc.cz
Ing. Antlová Zuzana projektový/finanční manažer projektu Smart akcelerátor LK 271 485226655
zuzana.antlova@kraj-lbc.cz
Ing. Dokládalová (Řezáčová) Nikola referent oddělení rozvojových koncepcí 272 485226572
nikola.dokladalova@kraj-lbc.cz
Ing. Chmel Lukáš referent oddělení rozvojových koncepcí 272 485226576
lukas.chmel@kraj-lbc.cz
Mgr. Šiftová Zuzana vedoucí oddělení rozvojových koncepcí 272 485226309
zuzana.siftova@kraj-lbc.cz

Oddělení projektů financovaných z ESI fondů

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Putíková Michaela projektový manažer 1420 485226433
michaela.putikova@kraj-lbc.cz
Ing. Jäger Stanislav projektový manažer 1420 485226665
777360227
stanislav.jager@kraj-lbc.cz
Bc. Vejvodová Kateřina projektový manažer 1421 485226719
739541724
katerina.vejvodova@kraj-lbc.cz
Ing. Farská Věra projektový manažer 1420 485226548
vera.farska@kraj-lbc.cz
Ing. Körteltová Martina vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů 1421 485226578
martina.korteltova@kraj-lbc.cz

03 Odbor ekonomický

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Scheidlová Lenka sekretariát Ing. Zbyňka Miklíka, náměstka hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky 424 485226461
739541606
lenka.scheidlova@kraj-lbc.cz
Dvořáčková Naděžda sekretariát vedoucího odboru, ekonomické práce 725 485226352
nadezda.dvorackova@kraj-lbc.cz
Ing. Klíma Jan vedoucí ekonomického odboru 726 485226536
739541671
jan.klima@kraj-lbc.cz

Oddělení rozpočtu a financování

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bc. Pleštilová Martina platební styk 718 485226532
martina.plestilova@kraj-lbc.cz
Bc. Šrámková Martina platební styk 718 485226331
martina.sramkova@kraj-lbc.cz
Ing. Prágrová Simona rozpočtář 717 485226551
simona.pragrova@kraj-lbc.cz
Ing. Hošicová Alexandra rozpočtář 717 485226268
alexandra.hosicova@kraj-lbc.cz
Bc. Hanák Vladimír , DiS. rozpočtář, platební styk 717 485226533
vladimir.hanak@kraj-lbc.cz
Šímová Jana správce rozpočtu 716 485226530
jana.simova@kraj-lbc.cz
Ing. Matoušková Anna zástupce vedoucího odboru, vedoucí oddělení rozpočtu a financování 719 485226531
606784374
anna.matouskova@kraj-lbc.cz

Oddělení účetní evidence

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Brožová Pavlína fondové účty a inventarizace 729 485226270
pavlina.brozova@kraj-lbc.cz
Ing. Kolář Václav metodik účetnictví a rozpočtu 722 485226414
vaclav.kolar@kraj-lbc.cz
Ing. Jakšová Jana odborný zaměstnanec oddělení účetní evidence 727 485226318
jana.jaksova@kraj-lbc.cz
Vurmová Lenka sumarizace dat 720 485226271
lenka.vurmova@kraj-lbc.cz
Bc. Rakušanová Martina DiS. sumarizace dat 729 485226715
martina.rakusanova@kraj-lbc.cz
Ing. Hrabálková Iva účetní 729 485226373
iva.hrabalkova@kraj-lbc.cz
Bc. Ježková Martina účetní metodik 727 485226363
martina.jezkova@kraj-lbc.cz
Ing. Štancíková Jana vedoucí oddělení účetní evidence 728 485226287
606784375
jana.stancikova@kraj-lbc.cz
Bc. Stojanová Petra vedoucí sumarizace 720 485226534
petra.stojanova@kraj-lbc.cz
Benešová Lenka závěrečné sumarizace 720 485226269
lenka.benesova@kraj-lbc.cz

Oddělení ekonomických analýz

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Fantová Lucie odborný zaměstnanec oddělení ekonomických analýz 724 485226549
lucie.fantova@kraj-lbc.cz
Flecknová Vendulka odborný zaměstnanec oddělení ekonomických analýz 723 485226557
vendulka.flecknova@kraj-lbc.cz
Ing. Fišer Radek vedoucí oddělení ekonomických analýz, závazky a pohledávky 723 485226535
radek.fiser@kraj-lbc.cz
Bc. Janů Michaela závazky a pohledávky 723 485226556
michaela.janu@kraj-lbc.cz

04 Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Břeňová Petra sekretariát Ing. Dana Ramzera, náměstka hejtmana, resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti 517 485226628
739541691
petra.brenova@kraj-lbc.cz
Šplíchalová Dana sekretářka odboru 825 485226234
dana.splichalova@kraj-lbc.cz
Ing. Princová Jiřina vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 825 485226647
jirina.princova@kraj-lbc.cz

Oddělení vzdělávání a organizace školství

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Havelková Silvie koncepční materiály v oblasti školství 820 485226225
silvie.havelkova@kraj-lbc.cz
Bc. Trpkošová Eva konkurzní řízení, agendy RK a ZK 820 485226240
eva.trpkosova@kraj-lbc.cz
Mgr. Zábranská Magdalena metodička celoživotního vzdělávání a koncepčních dokumentů 820 485226217
magdalena.zabranska@kraj-lbc.cz
Bc. Matoušková Lucie metodička platů a mezd 828 485226639
778724115
lucie.matouskova@kraj-lbc.cz
Mgr. Martinková Eva metodička předškolního vzdělávání a školního stravování 827 485226226
778969777
eva.martinkova@kraj-lbc.cz
Mgr. Bambuszová Martina metodička speciálního vzdělávání, správce dotačních programů 821 485226224
725963863
martina.bambuszova@kraj-lbc.cz
Ing. Štěpánová Dana metodička středního vzdělávání, maturity 819 485226227
dana.stepanova@kraj-lbc.cz
Ing. Exnerová Věra metodička středního vzdělávání, nostrifikace 819 485226230
vera.exnerova@kraj-lbc.cz
Ing. Kotková Eva metodička středního vzdělávání, přijímací řízení 827 485226231
eva.kotkova@kraj-lbc.cz
Mgr. Šefl Martin metodik tvorby krajských normativů 828 485226233
martin.sefl@kraj-lbc.cz
Mgr. Rychetská Renata metodik základního, základního uměleckého a zájmového vzdělávání 822 485226228
renata.rychetska@kraj-lbc.cz
JUDr. Horáková Eva porušení rozpočtové kázně, správní řízení 827 485226580
eva.horakova@kraj-lbc.cz
Bc. Peterková Markéta školské rady 825 485226235
marketa.peterkova@kraj-lbc.cz
Mgr. Valášková Tereza školský rejstřík 822 485226238
tereza.valaskova@kraj-lbc.cz
JUDr. Vašková Helena vedoucí oddělení vzdělávání a organizace školství 824 485226218
739541698
helena.vaskova@kraj-lbc.cz

Oddělení financování přímých nákladů

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Maryšková Andrea rozpočtářka - účelové dotace, statistické výkazy 924 485226263
andrea.maryskova@kraj-lbc.cz
Luňáčková Miroslava rozpočtářka po ORP Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Tanvald, Železný Brod 926 485226223
miroslava.lunackova@kraj-lbc.cz
Bc. Parmová Kateřina rozpočtářka pro ORP Frýdlant, Liberec 926 485226298
katerina.parmova@kraj-lbc.cz
Bc. Křiváková Kalíková Kateřina rozpočtářka pro ORP Jilemnice, Nový Bor, Semily, Turnov 926 485226296
katerina.krivakova_kalikova@kraj-lbc.cz
Kabátová Iveta rozpočtářka pro soukromé školy 924 485226293
iveta.kabatova@kraj-lbc.cz
Bc. Löfflerová Kamila rozpočtářka pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem 924 485226297
kamila.lofflerova@kraj-lbc.cz
Ing. Čermáková Monika vedoucí oddělení financování přímých nákladů 925 485226295
monika.cermakova@kraj-lbc.cz

Oddělení financování nepřímých nákladů

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Charvátová Renáta analytička 921 485226253
renata.charvatova@kraj-lbc.cz
Cvrčková Lenka inventarizace majetku, limity OŠMTS 919 485226292
lenka.cvrckova@kraj-lbc.cz
Ing. Radějová Jana majetkoprávní operace 918 485226286
jana.radejova@kraj-lbc.cz
Ing. Vítová Jarmila metodička financování krajského rozpočtu 921 485226291
jarmila.vitova@kraj-lbc.cz
Ing. Myslivcová Lenka rozpočtářka 920 485226257
lenka.myslivcova@kraj-lbc.cz
Vodičková Vlasta rozpočtářka pro PO Česká Lípa, Jablonec nad Nisou 919 485226289
vlasta.vodickova@kraj-lbc.cz
Bc. Plívová Jana rozpočtářka pro PO okr. Liberec, Semily 919 485226290
jana.plivova@kraj-lbc.cz
Ing. Hladíková Erika účtování krajských PO, fakturace, metodička pro PO okr. Jablonec nad Nisou 917 485226215
erika.hladikova@kraj-lbc.cz
Bc. Machová Pavla účtování krajských PO, fakturace, metodička pro PO okr. Liberec 918 485226242
739541721
pavla.machova@kraj-lbc.cz
Ing. Duláková Jiřina účtování krajských PO, metodička pro PO okres Semily 917 485226247
jirina.dulakova@kraj-lbc.cz
Krejčová Dagmar vedení účetnictví 917 485226216
dagmar.krejcova@kraj-lbc.cz
Ing. Stříbrná Michaela vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů 922 485226288
739541657
michaela.stribrna@kraj-lbc.cz
Ing. Nesvadba Drahomír veřejné zakázky 920 485226285
drahomir.nesvadba@kraj-lbc.cz

Oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bc. Šírová Květa podpora odborného vzdělávání, administrace portálu EDULK.cz 923 485226637
725259891
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Bc. Kohoutová Kateřina sport a tělovýchova 929 485226674
katerina.kohoutova@kraj-lbc.cz
Ing. Sviatková Lucie sportovní akce 929 485226634
778724117
lucie.sviatkova@kraj-lbc.cz
Ing. Vlková Zita sportovní akce, dotace 929 485226638
725456272
zita.vlkova@kraj-lbc.cz
Ing. Hodboďová Eva talentované a nadané děti a mládež, soutěže,dotace 923 485226635
739541550
eva.hodbodova@kraj-lbc.cz
Mgr. Pokorný Tomáš vedoucí oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti 928 485226646
739541672
tomas.pokorny@kraj-lbc.cz
Bc. Meierová Martina volnočasové aktivity dětí a mládeže, dotace 923 485226636
778724116
martina.meierova@kraj-lbc.cz

Oddělení projektů ve vzdělávání

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bc. Lachman Andrea finanční manažer - projekt NAKAP LK II 4.21 ED 485226147
770110366
andrea.lachman@kraj-lbc.cz
Ing. Maderová Jaroslava finanční manažer projektu - projekt KAP LK 4.09 ED 485226720
jaroslava.maderova@kraj-lbc.cz
Ing. Nováková Marcela hlavní finanční manažer projektu - projekt NAKAP LK II 4.21 ED 485226141
778715752
marcela.novakova@kraj-lbc.cz
Mgr. Kasalová Dagmar hlavní manažer - projekt NAKAP LK II 4.22 ED 485226142
778714941
dagmar.kasalova@kraj-lbc.cz
Ing. Foglová Lucie hlavní manažer projektu - projekt KAP LK 4.10 ED 485226474
lucie.foglova@kraj-lbc.cz
Mgr. Dušková Eva DiS. hlavní metodik nadání projektu – projekt NAKAP LK II 4.11 ED 485226144
778714844
eva.duskova@kraj-lbc.cz
NAKAP LK II - Šablony pro SŠ linka 4.22 ED 485226193
-@kraj-lbc.cz
Ing. Patočková Leona manažer a metodik - projekt KAP LK 4.10 ED 485226255
leona.patockova@kraj-lbc.cz
Ing. Dušková Petra manažer aktivit – projekt NAKAP LK II 4.11 ED 485226143
778543214
petra.duskova@kraj-lbc.cz
Mgr. Valentová Michaela metodik projektu č. 1 – projekt KAP LK 4.10 ED 485226213
michaela.valentova@kraj-lbc.cz
Mgr. Štefková Jana metodik projektu č. 2 – projekt KAP LK 4.10 ED 485226402
jana.stefkova@kraj-lbc.cz
Ing. Mrštíková Eva věcný manažer aktivity podpora polytechnického vzdělávání - projekt NAKAP LK II 4.11 ED 485226140
778714942
eva.mrstikova@kraj-lbc.cz
Ing. Černá Jana věcný manažer projektu pro společné vzdělávání a prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání - projekt NAKAP LK II 4.11 ED 485226146
jana.cerna@kraj-lbc.cz
Ing. Prokopová Iva vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání 4.09 ED 485226229
iva.prokopova@kraj-lbc.cz

05 Odbor sociálních věcí

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Loudová Jana odborný administrativní zaměstnanec 1116 485226542
739541579
jana.loudova@kraj-lbc.cz
Mgr. Kubíčková Michaela sekretariát Mgr. Petra Tulpy, náměstka hejtmana, resort sociálních věcí 417 485226346
739 541 521
michaela.kubickova@kraj-lbc.cz
Mgr. Šebková Jolana vedoucí odboru sociálních věcí 1117 485226540
602249023
jolana.sebkova@kraj-lbc.cz

Oddělení příspěvkových organizací

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Černá Lucie metodička a ekonomka pro příspěvkové organizace 1119 485226396
lucie.cerna@kraj-lbc.cz
Ing. Špidlenová Hana odborný zaměstnanec pro financování sociálních služeb 1118 485226447
hana.spidlenova@kraj-lbc.cz

Oddělení sociální práce

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Lebeda Aleš DBA krajský protidrogový koordinátor 1530 485226338
739541522
ales.lebeda@kraj-lbc.cz
Ing. Šmídková Zuzana manažerka projektu „Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji“ 4.12 ED 485226445
770134418
zuzana.smidkova@kraj-lbc.cz
Bc. Futschiková Andrea metodik sociální práce 1126a 485226966
775139040
andrea.futschikova@kraj-lbc.cz
Ing. Vavřichová Jana metodik veřejného opatrovnictví 1126a 485226928
778454546
jana.vavrichova@kraj-lbc.cz
Mgr. Tůmová Kamila odborný zaměstnanec 4.12. ED 485226758
725704059
kamila.tumova@kraj-lbc.cz
Ing. Klimečková Andrea odborný zaměstnanec 1126 485226456
702010348
andrea.klimeckova@kraj-lbc.cz
Mgr. Maškarincová Věra odborný zaměstnanec - SPOD 1131 485226446
775 855 564
vera.maskarincova@kraj-lbc.cz
Mgr. Krejčová Michaela odborný zaměstnanec SPOD 1131 485226398
739541519
michaela.krejcova@kraj-lbc.cz
Strouhal Václav DiS. odborný zaměstnanec, koordinátor pro záležitosti národnostních menšin a cizinců 1530 485226519
725704057
vaclav.strouhal@kraj-lbc.cz
PhDr. Bělská Simona psycholog 1124 485226582
778538447
simona.belska@kraj-lbc.cz
Mgr. Vedralová Ivana vedoucí oddělení sociální práce 1125 485226349
739541598
ivana.vedralova@kraj-lbc.cz
Bc. Mochalová Dalila zaměstnanec oddělení sociální práce - SPOD 1131 485226697
739541562
dalila.mochalova@kraj-lbc.cz
Bc. Kozderková Dana zaměstnanec oddělení sociální práce - SPOD 1130 485226443
778538446
dana.kozderkova@kraj-lbc.cz
Bc. Hradiská Kateřina zaměstnanec oddělení sociální práce - SPOD 1130 485226559
725741503
katerina.hradiska@kraj-lbc.cz

Oddělení rozvoje a financování sociálních služeb

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Ahmadi Diana ekonomka a metodička financování 1128a 485226441
739541576
diana.ahmadi@kraj-lbc.cz
Ing. Vinčálková Hana ekonomka, analytička 1128a 485226908
hana.vincalkova@kraj-lbc.cz
Mgr. Coufal Jan kontrolor 1028 485226679
jan.coufal@kraj-lbc.cz
Ing. Řeháková Věra DiS. odborná zaměstnankyně 1128 485226236
vera.rehakova@kraj-lbc.cz
Forchtnerová Aneta DiS. odborná zaměstnankyně 1028 485226657
aneta.forchtnerova@kraj-lbc.cz
Ing. Foktová Petra odborný zaměstnanec 1118 485226724
739541582
petra.foktova@kraj-lbc.cz
Bc. Veselovská Marta registrátorka sociálních služeb, metodička 273 485226399
marta.veselovska@kraj-lbc.cz
Mgr. Tůma Jiří vedoucí oddělení rozvoje a financování sociálních služeb 1128 485226558
725741542
jiri.tuma@kraj-lbc.cz

06 Odbor silničního hospodářství

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Holcová Jana asistentka odboru 1627a 485226610
jana.holcova@kraj-lbc.cz
Ing. Hrnčířová Jana sekretariát Ing. Jana Svitáka, náměstka hejtmana, resort dopravy 420 485226630
727961332
jana.hrncirova@kraj-lbc.cz
Ing. Borovička Zdeněk MBA vedoucí odboru silničního hospodářství 1628 485226596
778538445
zdenek.borovicka@kraj-lbc.cz

Oddělení správy silničních staveb

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Moravcová Iveta cyklokoordinátor 1627 485226589
739541616
iveta.moravcova@kraj-lbc.cz
Ing. Divišová Simona majetkové záležitosti 1625a 485226632
simona.divisova@kraj-lbc.cz
Bc. Brožková Tereza silniční technik 1622 485226597
tereza.brozkova@kraj-lbc.cz
Bc. Frömelová Dominika DiS. silniční technik 1622 485226279
dominika.fromelova@kraj-lbc.cz
Ing. Petera Vladimír silniční technik (projekty) 1625a 485226573
739541625
vladimir.petera@kraj-lbc.cz
Mgr. Polívka Lubomír silniční technik (Silniční správní úřad) 1622 485226482
lubomir.polivka@kraj-lbc.cz
Ing. Čech Petr vedoucí oddělení správy silničních staveb 1618 485226471
606034252
petr.cech02@kraj-lbc.cz

Správní a technické oddělení

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bc. Hanousková Jitka správní technik 1619 485226276
jitka.hanouskova@kraj-lbc.cz
Ing. Novotná Ľudmila správní technik 1619 485226718
ludmila.novotna@kraj-lbc.cz
Ing. Mgr. Pokorný Jiří správní technik 1619 485226661
jiri.pokorny@kraj-lbc.cz
Mgr. Stumpf Petr vedoucí správního a technického oddělení 1629 485226278
608670588
petr.stumpf@kraj-lbc.cz

07 Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Maršálková Ivana sekretariát Ing. Květy Vinklátové, náměstkyně hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu 524 485226489
739541536
ivana.marsalkova@kraj-lbc.cz
DiS. Ježková Zuzana sekretářka odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu 1429 485226626
zuzana.jezkova@kraj-lbc.cz
PhDr. Mgr. Brož René vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu 1429 485226538
739541705
rene.broz@kraj-lbc.cz

Oddělení kultury

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bc. Štrynclová Veronika ekonom odboru 1426 485 226 681
veronika.strynclova@kraj-lbc.cz
Ing. Chládková Věra ekonomka příspěvkových organizací 1426 485226592
778757907
vera.chladkova@kraj-lbc.cz
Bc. Masáková Anna odborný pracovník oddělení kultury 1431 485226265
739541537
anna.masakova@kraj-lbc.cz
Mgr. Bc. Féna Martin vedoucí oddělení kultury 1425 485226914
739541538
martin.fena@kraj-lbc.cz

Oddělení památkové péče

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bc. Chumlenová Markéta odborný pracovník oddělení památkové péče 1427 485226594
739541563
marketa.chumlenova@kraj-lbc.cz
Mgr. Prandnerová Lucie odborný pracovník oddělení památkové péče 1427 485226676
739541651
lucie.prandnerova@kraj-lbc.cz
Ing. Vávra Tomáš odborný pracovník pohřebnictví a památkové péče 1425 485226650
778714294
tomas.vavra@kraj-lbc.cz
Mgr. Bc. Ščerbáková Markéta vedoucí oddělení památkové péče 1427 485 226 591
725259890
marketa.scerbakova@kraj-lbc.cz

Oddělení cestovního ruchu

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
DiS. Bochová Kateřina odborný pracovník oddělení cestovního ruchu 1429 485226420
739541733
katerina.bochova@kraj-lbc.cz
Ing. Václavská Vendula odborný pracovník oddělení cestovního ruchu 1429 485226593
739541639
vendula.vaclavska@kraj-lbc.cz
Bc. Šeps Jakub vedoucí oddělení cestovního ruchu 1429 485226614
702096457
jakub.seps@kraj-lbc.cz

08 Odbor životního prostředí a zemědělství

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Ryvolová Olga ekonom odboru 1218 485226672
olga.ryvolova@kraj-lbc.cz
Mgr. Kloučková Šárka právník odboru 1216 485 226 425
sarka.klouckova@kraj-lbc.cz
Kršňáková Jana sekretariát odboru 1225 485226428
jana.krsnakova@kraj-lbc.cz
Nečásková Kateřina DiS. sekretariát Václava Židka, člena rady kraje, resort životního prostředí a zemědělství 421 485226419
739541679
katerina.necaskova@kraj-lbc.cz
RNDr. Šádková Jitka vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 1226 485226497
739541555
jitka.sadkova@kraj-lbc.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Matouš Jan lesnické a myslivecké dotace 1231 485226418
jan.matous@kraj-lbc.cz
Ing. Sládek Adam lesnické dotace 1231 485226480
adam.sladek@kraj-lbc.cz
Ing. Žáková Jana myslivost, rybářství, týrání zvířat 1230 485226714
jana.zakova@kraj-lbc.cz
Ing. Beran Luboš státní správa lesů, obchod s reprodukčním materiálem lesních dřevin, uvádění dřeva na trh 1230 485226411
lubos.beran@kraj-lbc.cz
Ing. Pop Karel vedoucí oddělení vodního a lesního hospodářství 1231 485226423
739541667
karel.pop@kraj-lbc.cz
Ing. Stárková Hana vodní hospodářství ORP Česká Lípa, Nový Bor, Turnov 1229 485226611
739036222
hana.starkova@kraj-lbc.cz
Ing. Madej Zdeněk vodní hospodářství ORP Jablonec n.N., Jilemnice, Semily, Tanvald, Železný Brod 1228 485226432
606700772
zdenek.madej@kraj-lbc.cz
Mgr. Valečková Dominika vodní hospodářství ORP Liberec, Frýdlant 1228 485226562
dominika.valeckova@kraj-lbc.cz

Oddělení ovzduší a odpadů

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Bláha Robert odpadové hospodářství 1219 485226388
robert.blaha@kraj-lbc.cz
Ing. Hellerová Zuzana odpadové hospodářství 1222 485226613
zuzana.hellerova@kraj-lbc.cz
Ing. Preislerová Jitka odpadové hospodářství, ochrana ovzduší 1219 485226442
jitka.preislerova@kraj-lbc.cz
Ing. Kouřil Radek ochrana ovzduší 1220 485226424
radek.kouril@kraj-lbc.cz
Ing. Žaganová Helena ochrana ovzduší 1220 485226615
helena.zaganova@kraj-lbc.cz
Ing. Šebelková Štěpánka ochrana ovzduší 1221 485226962
stepanka.sebelkova@kraj-lbc.cz
Mgr. Bauerová Eva vedoucí oddělení ovzduší a odpadů 1222 485226405
606206863
eva.bauerova@kraj-lbc.cz
Ing. Varečková Lenka zaměstnanec oddělení ovzduší a odpadů 1220 485226387
lenka.vareckova@kraj-lbc.cz

Oddělení ochrany přírody

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Brettschneiderová Renata odborný pracovník na úseku ochrany ZPF (pov. úřady Liberec, Jablonec n.N., Semily, Turnov, Jilemnice, Tanvald, Železný Brod, Frýdlant) 1122 485226496
renata.brettschneiderova@kraj-lbc.cz
Mgr. Kočí Jana odborný pracovník na úseku ochrany ZPF (pov.úřady Nový Bor, Česká Lípa); ochrana horninového prostředí 1122 485226481
jana.koci@kraj-lbc.cz
Ing. Špiklová Klára odborný pracovník ochrany přírody 1123 485226393
klara.spiklova@kraj-lbc.cz
Ing. Havlíček Petr odborný pracovník ochrany přírody - CITES 1120 485226386
petr.havlicek@kraj-lbc.cz
Ing. Řezníková Ivana odborný pracovník ochrany přírody (pov. úřad Česká Lípa, Nový Bor); Natura 2000 1121 485 226 621
ivana.reznikova@kraj-lbc.cz
Mgr. Studený Radomír odborný pracovník ochrany přírody (pov. úřad Frýdlant), stráž přírody 1121 485226422
radomir.studeny@kraj-lbc.cz
Ing. Habrda Kristián odborný pracovník ochrany přírody (pov. úřady Turnov, Jablonec n. N., Tanvald, Železný Brod); Natura 2000 1120 485226392
kristian.habrda@kraj-lbc.cz
Bc. Bulíř Pavel odborný pracovník ochrany přírody(pov.úřad Liberec);Natura 2000 1120 485226359
pavel.bulir@kraj-lbc.cz
Ing. Vlčková Radka vedoucí oddělení ochrany přírody 1123 485226401
radka.vlckova@kraj-lbc.cz

Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Glogarová Dana EIA, SEA 1223 485226404
dana.glogarova@kraj-lbc.cz
Ing. Popovičová Zuzana EIA, SEA 1223 485 226 583
zuzana.popovicova@kraj-lbc.cz
Mgr. Nevečeřal Marek EIA, SEA, OPŽP 1221 485226498
marek.neveceral@kraj-lbc.cz
Ing. Beneš Petr IPPC, EIA 1224 485226389
petr.benes@kraj-lbc.cz
Bc. Svačinková Kateřina prevence havárií, IPPC 1224 485226499
602250185
katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz
Ing. Švecová Pavlína prevence havárií, IPPC 1224 485226385
pavlina.svecova@kraj-lbc.cz
Ing. Čech Petr vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC 1223 485226391
737712512
petr.cech@kraj-lbc.cz

Oddělení dotací a samosprávných činností

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Madejová Kamila administrace vodohodpodářských a individuálních dotací 1217 485226671
733103296
kamila.madejova@kraj-lbc.cz
Ing. Lánská Lenka ekologická výchova, dotace v životním prostředí a zemědělství 1218 485226629
728045399
lenka.lanska@kraj-lbc.cz
Ing. Komrzý Tomáš ekologická výchova, dotace v životním prostředí a zemědělství, tajemník Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje 1217 485226353
739541552
tomas.komrzy@kraj-lbc.cz
Ing. Košková Irena správa GIS pro životní prostředí, správa mapových serverů 282 485226412
739541626
irena.koskova@kraj-lbc.cz
Ing. Pokorná Tereza vedoucí oddělení dotací a samosprávných činností 1217 485226612
777171815
tereza.pokorna@kraj-lbc.cz

09 Odbor zdravotnictví

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bubeníková Lucie asistentka vedoucí odboru zdravotnictví 1518 485226544
739541587
lucie.bubenikova@kraj-lbc.cz
Nováková Lenka sekretariát Mgr. Vladimíra Richtera, člena rady, resort zdravotnictví 520 485226675
739541602
lenka.novakova@kraj-lbc.cz
PhDr. Riegerová Alena vedoucí odboru zdravotnictví 1518 485226550
739541509
alena.riegerova@kraj-lbc.cz

Správní oddělení

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bc. Lhotková Martina odborný zaměstnanec - oprávnění k poskytování zdravotních služeb, změny oprávnění 1517 485226374
martina.lhotkova@kraj-lbc.cz
Bc. Marcinková Kateřina odborný zaměstnanec - přestupkové řízení a stížnosti ve zdravotnictví 1517 485226546
katerina.marcinkova@kraj-lbc.cz
Bc. Pozdníčková Petra odborný zaměstnanec - zdravotnická dokumentace, přezkumy lékařských posudků 1517 485226377
petra.pozdnickova@kraj-lbc.cz
Mgr. Gerö Kateřina vedoucí správního oddělení 1516 485226375
606770971
katerina.gero@kraj-lbc.cz

Oddělení ekonomiky a zdravotní politiky

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Míčková Ivana odborná pracovnice - rozpočet odboru a vztah rozpočtů PO ke zřizovateli, účetní administrace Investičního fondu kraje 1521 485226547
ivana.mickova@kraj-lbc.cz
Bc. Požická Kateřina odborný zaměstanec - evidence nemovitého majetku, granty 1521 485226378
katerina.pozicka@kraj-lbc.cz
Mgr. Hochmanová Michaela odborný zaměstnanec - krizové řízení, strategické a rozvojové dokumenty 1521 485226545
739541518
michaela.hochmanova@kraj-lbc.cz
Ing. Veselá Naďa vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky - příprava materiálů do rady kraje a zastupitelstva, kontrola účetních závěrek, rozpočtů a vypořádání HV příspěvkových organizací, zástupce vedoucí odboru 1520 485226370
nada.vesela@kraj-lbc.cz

10 Právní odbor

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Vítová Radka odborný referent C214 485226587
739541608
radka.vitova@kraj-lbc.cz
Mgr. Ulmann Karel vedoucí právního odboru C213 485226465
739541510
karel.ulmann@kraj-lbc.cz

Právní oddělení

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Jandlová Kateřina odborný zaměstnanec právního oddělení C215 485226435
katerina.jandlova@kraj-lbc.cz
Mgr. Pechan Tomáš právník C216 485226473
tomas.pechan@kraj-lbc.cz
Mgr. Hýsek Martin právník C 216 485226915
martin.hysek@kraj-lbc.cz
Mgr. Anton Petr zástupce vedoucího odboru, vedoucí právního oddělení C 215 485226649
739541561
petr.anton@kraj-lbc.cz

Oddělení dozoru a legislativy

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bc. Švambera Adam metodik C217 485226554
adam.svambera@kraj-lbc.cz
Kubínová Olga odborný referent C214 485226315
739541581
olga.kubinova@kraj-lbc.cz
Mgr. Teufl Leoš vedoucí oddělení dozoru a legislativy C217a 485226368
702010349
leos.teufl@kraj-lbc.cz

11 Odbor územního plánování a stavebního řádu

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mikešová Pavla provoz a ekonomika, válečné hroby, dotace na ÚP 1325 485226453
739541556
pavla.mikesova@kraj-lbc.cz
Mgr. Hluštík Zdeněk vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu 1326 485226452
739541640
zdenek.hlustik@kraj-lbc.cz

Oddělení územního plánování

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Rošková Kateřina odborný zaměstnanec na úseku územního plánování 1330 485226652
katerina.roskova@kraj-lbc.cz
Mgr. Činková Eliška odborný zaměstnanec na úseku územního plánování 1329 485226431
eliska.cinkova@kraj-lbc.cz
Mgr. Loudová Jana odborný zaměstnanec na úseku územního plánování 1329 485226584
jana.loudova01@kraj-lbc.cz
Ing. Ježková Lucie odborný zaměstnanec na úseku územního plánování 1330 485226261
lucie.jezkova@kraj-lbc.cz
Mgr. Vaško Tomáš odborný zaměstnanec na úseku územního plánování 1329 485226262
739541666
tomas.vasko@kraj-lbc.cz
Ing. Šípková Gabriela vedoucí oddělení územního plánování 1330 485226651
739541611
gabriela.sipkova@kraj-lbc.cz

Oddělení stavebního řádu

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Štricková Eva odborný zaměstnanec na úseku stavebního řádu 1324 485226409
eva.strickova@kraj-lbc.cz
Mgr. Válková Marcela odborný zaměstnanec na úseku stavebního řádu 1316 485226426
739541570
marcela.valkova@kraj-lbc.cz
Ing. Hanuš Zdeněk odborný zaměstnanec na úseku stavebního řádu 1316 485226408
zdenek.hanus@kraj-lbc.cz
Ing. Dřevěná Hana odborný zaměstnanec na úseku stavebního řádu 1316 485226410
725381609
hana.drevena@kraj-lbc.cz
Ing. Flajšmanová Daniela odborný zaměstnanec na úseku stavebního řádu 1316 485226459
daniela.flajsmanova@kraj-lbc.cz
Mgr. Sláma Pavel odborný zaměstnanec na úseku stavebního řádu 1316 485226689
pavel.slama@kraj-lbc.cz
Bc. Medlíková Andrea odborný zaměstnanec na úseku stavebního řádu 1324 485226430
andrea.medlikova@kraj-lbc.cz
Ing. Ing. Starý Jan vedoucí oddělení stavebního řádu 1331 485226406
jan.stary@kraj-lbc.cz

12 Odbor informatiky

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Tvrzník Pavel vedoucí odboru informatiky C113 485226502
739541512
pavel.tvrznik@kraj-lbc.cz

Oddělení software

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Lhotáková Eliška garant spisové služby C106 485226512
eliska.lhotakova@kraj-lbc.cz
Litoš Vít informatik C105 485226713
739541528
vit.litos@kraj-lbc.cz
Jaroš Pavel informatik C105 485226973
778543219
pavel.jaros@kraj-lbc.cz
Hojný Miroslav informatik C105 485226716
739541600
miroslav.hojny@kraj-lbc.cz
Mgr. Strnadová Zuzana právník C106 485226439
zuzana.strnadova@kraj-lbc.cz
Ing. Svoboda Antonín správce GIS C109 485226709
antonin.svoboda@kraj-lbc.cz
Ing. Balounová Jitka vedoucí oddělení software C114 485226501
725346376
jitka.balounova@kraj-lbc.cz

Oddělení hardware

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Pažout Aleš garant datových skladů C108 485226723
606034253
ales.pazout@kraj-lbc.cz
Ing. Polák František informatik C107 485226710
739541605
frantisek.polak@kraj-lbc.cz
Mgr. Kebrdle Petr pracovník technologického centra C108 485226708
606770969
petr.kebrdle@kraj-lbc.cz
Ing. Kotyk Michal vedoucí oddělení hardware C107 485226702
739541604
michal.kotyk@kraj-lbc.cz

Oddělení kontaktní centrum

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Pelantová Petra operátor kontaktního centra C115 485226734
petra.pelantova@kraj-lbc.cz
Mikšaníková Milena operátor kontaktního centra C115 485226742
milena.miksanikova@kraj-lbc.cz
Zajícová Romana operátor kontaktního centra C115 485226733
romana.zajicova@kraj-lbc.cz
Urbanová Pavla operátor kontaktního centra C115 485226732
pavla.urbanova@kraj-lbc.cz
Kalová Magdalena operátor kontaktního centra C115 485226695
magdalena.kalova@kraj-lbc.cz
Pacáková Anna vedoucí oddělení kontaktní centrum C116 485226731
778784875
anna.pacakova@kraj-lbc.cz

13 Správní odbor

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
FAX správního odboru - - 485226360
spravniodbor@kraj-lbc.cz
Ondráčková Alena sekretariát; odborný zaměstnanec SO C 219 485226313
739 541 531
alena.ondrackova@kraj-lbc.cz
JUDr. Němec Jiří vedoucí správního odboru C 218 485226463
739 541 513
jiri.nemec@kraj-lbc.cz

Oddělení matrik a státního občanství

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Fátor David metodik správních činností - evidence obyvatel, OP a CD C 208 485226232
725 270 116
david.fator@kraj-lbc.cz
Ing. Pavčová Nikola státní občanství pro okres ČESKÁ LÍPA a SEMILY; metodik agend státního občanství a spr. činností C 208 485226382
778 546 312
nikola.pavcova@kraj-lbc.cz
Bc. Kvapilová Helena státní občanství pro okres JABLONEC NAD NISOU; metodik matrik, vidimace a legalizace; potvrzování matričních dokladů do ciziny C 210 485226371
helena.kvapilova@kraj-lbc.cz
Bc. Svatoňová Jaroslava státní občanství pro okres JABLONEC NAD NISOU; metodik matrik, vidimace a legalizace; potvrzování matričních dokladů do ciziny C 210 485226372
725 311 020
jaroslava.svatonova@kraj-lbc.cz
Čermáková Věra státní občanství pro okres LIBEREC; metodik krajské matriční spisovny C 211 485226381
770 169 784
vera.cermakova@kraj-lbc.cz
Mgr. Fričová Lenka vedoucí oddělení matrik a státního občanství C209 485226464
725440660
lenka.fricova@kraj-lbc.cz

Oddělení přestupků a voleb

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Legerová Michaela přestupky, volby C 206 485226351
739 541 599
michaela.legerova@kraj-lbc.cz
Mgr. Valášek Zdeněk přestupky, volby C 206 485226380
775 103 111
zdenek.valasek@kraj-lbc.cz
Mgr. Žalud Pavel přestupky, volby C 206 485226379
608 936 568
pavel.zalud@kraj-lbc.cz
Mgr. Kroupová Pavlína vedoucí oddělení přestupků a voleb, zástupce vedoucího správního odboru C 207 485226434
739 541 623
pavlina.kroupova@kraj-lbc.cz

Oddělení Krajský živnostenský úřad

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Pospíšilová Diana kontrolor, veřejné sbírky C 205 485226320
739 541 638
diana.pospisilova@kraj-lbc.cz
Bc. Žák Vítězslav Ondřej metodik a kontrolor C 205 485226644
vitezslav_ondrej.zak@kraj-lbc.cz
Ing. Koutová Ivana vedoucí oddělení Krajský živnostenský úřad C 204 485226641
606 781 157
Ivana.koutova@kraj-lbc.cz

14 Odbor investic a správy nemovitého majetku

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Štrymplová Jana asistentka odboru 818 485226429
jana.strymplova@kraj-lbc.cz
Mgr. Staněk Petr vedoucí odboru 817 485226619
739541615
petr.stanek@kraj-lbc.cz

Majetkoprávní oddělení

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Miethová Jana odborný zaměstnanec majetkoprávní oddělení 1620 485226416
jana.miethova@kraj-lbc.cz
Jirků Věra odborný zaměstnanec majetkoprávní oddělení 1620 485226390
vera.jirku@kraj-lbc.cz
Bednářová Klára odborný zaměstnanec oddělení investic a majetkoprávního oddělení, zástup za sekretariát vedoucího odboru 1621 485226305
klara.bednarova@kraj-lbc.cz
Ing. Nosková Kateřina referent majetkoprávního oddělení 1621 485226539
katerina.noskova@kraj-lbc.cz
Krčmářová Veronika referent majetkoprávního oddělení, manažer FAMA+ 1620 485226537
veronika.krcmarova@kraj-lbc.cz
Mgr. Srpová Irena vedoucí majetkoprávního oddělení 1623 485226500
725704050
irena.srpova@kraj-lbc.cz

Oddělení investic

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bc. Westfalová Alena ekonom odboru 816 485226486
alena.westfalova@kraj-lbc.cz
Ing. Ondráček Vratislav energetický a BIM manažer 927 485226993
774522444
vratislav.ondracek@kraj-lbc.cz
Ing. Hanušová Hana referent oddělení investic 829 485226329
778784874
hana.hanusova@kraj-lbc.cz
Voženílková Lenka referent oddělení investic 927 485226567
770178726
lenka.vozenilkova@kraj-lbc.cz
Bc. Číla Martin DiS. referent oddělení investic 927 485226335
739541591
martin.cila@kraj-lbc.cz
Bc. Halamová Zuzana referent oddělení investic 829 485226417
702010347
zuzana.halamova@kraj-lbc.cz
Ing. Syrovátka Jakub vedoucí oddělení investic 823 485226625
778543205
jakub.syrovatka@kraj-lbc.cz

15 Odbor kancelář ředitele

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Říhová Marie sekretářka vedoucí odboru kancelář ředitele 618 485226455
739541586
marie.rihova@kraj-lbc.cz
Mgr. Jarošová Ivana vedoucí odboru kancelář ředitele 617 485226588
739541700
ivana.jarosova@kraj-lbc.cz

Oddělení spisové služby

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ťoupalíková Ludmila spisová služba C111 485226563
ludmila.toupalikova@kraj-lbc.cz
Kubínová Marie spisová služba C111 485226566
marie.kubinova@kraj-lbc.cz
Kubešová Hana spisová služba C111 485226513
hana.kubesova@kraj-lbc.cz
Michálková Michaela spisová služba - archiv CM10 485226341
michaela.michalkova@kraj-lbc.cz
Holubová Stanislava vedoucí oddělení spisové služby C111 485226623
739541588
stanislava.holubova@kraj-lbc.cz

Oddělení personální a mzdové

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Horáková Renata mzdová účetní 623 485226504
739541697
renata.horakova@kraj-lbc.cz
Bc. Jungerová Veronika mzdová účetní 623 485226339
veronika.jungerova@kraj-lbc.cz
Bc. Dočekalová Irena personalistka 620 485226376
725381610
irena.docekalova@kraj-lbc.cz
Ing. Servít Milan vedoucí oddělení personálního a mzdového 621 485226336
739541529
milan.servit@kraj-lbc.cz
Ing. Černá Hana vzdělávání zaměstnanců 622 485226334
739541530
hana.cerna@kraj-lbc.cz
Bc. Horáčková Božena vzdělávání zaměstnanců a sociální fond 622 485226683
725311019
bozena.horackova@kraj-lbc.cz

Oddělení hospodářské správy

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bc. Cechlová Marcela ekonomka, sledování čerpání rozpočtů ve vybraných položkách 1016 485226337
725456273
marcela.cechlova@kraj-lbc.cz
Dvořák Ladislav elektrikář CM04 485226220
739541696
ladislav.dvorak@kraj-lbc.cz
Grajcar Ondrej elektrikář CM07 485226221
778543206
ondrej.grajcar@kraj-lbc.cz
Zítková Vladimíra hospodářská správa, evidence majetku 1017 485226477
739541642
vladimira.zitkova@kraj-lbc.cz
Kopáček Milan instalatér, topenář CM07 485226507-8
778724112
milan.kopacek@kraj-lbc.cz
Engel Rudolf instalatér, topenář CM07 485226507-8
778543203
rudolf.engel@kraj-lbc.cz
Ing. Slavíková Magdaléna odborný zaměstnanec 1026 485226505
778543223
magdalena.slavikova@kraj-lbc.cz
Ing. Palová Tereza odborný zaměstnanec - technické zásobování, evidence stanů 1018 485226620
739541554
tereza.palova@kraj-lbc.cz
Bc. Straková Helena odborný zaměstnanec hospodářské správy,zajišťování zasedacích sálů 1010 485226503
739541585
helena.strakova@kraj-lbc.cz
Zmatlík Václav ostraha 149 485226112
739541565
vaclav.zmatlik@kraj-lbc.cz
Zeman Jindřich DiS. ostraha 149 485226112
739541565
jindrich.zeman@kraj-lbc.cz
Kadlec Václav ostraha 149 485226112
739541565
vaclav.kadlec@kraj-lbc.cz
Trochta Bohumil ostraha 149 485226112
739541565
bohumil.trochta@kraj-lbc.cz
Ing. Peš Jan ostraha 149 485226112
739541565
jan.pes@kraj-lbc.cz
Pohl Bořivoj ostraha 149 485226112
739541628
borivoj.pohl@kraj-lbc.cz
Ing. Dvořák Radomír ostraha 149 485226112
739541565
radomir.dvorak@kraj-lbc.cz
Morávková Jaroslava pokladní 1009 485226413
775291002
jaroslava.moravkova@kraj-lbc.cz
Hána Jaroslav provozní elektrikář CM04 485226561
606781253
jaroslav.hana@kraj-lbc.cz
Linhart Vladimír technický zaměstanec oddělení hospodářské správy 1026 485226458
739541686
vladimir.linhart@kraj-lbc.cz
Stoklasa Michal údržba CM06 485226507
739541622
michal.stoklasa@kraj-lbc.cz
Břeň Radek údržba CM07 485226560
739541596
radek.bren@kraj-lbc.cz
Bc. Charypar Tomáš vedoucí oddělení hospodářské správy, zástupce vedoucí odboru kancelář ředitele 1019 485226514
739541632
tomas.charypar@kraj-lbc.cz
Mazánková Hana zajišťování kancelářských potřeb, agenda mobilních telefonů 1018 485226515
739541647
hana.mazankova@kraj-lbc.cz
Šrytr Zdeněk zámečník CM07 485226507-8
739541589
zdenek.srytr@kraj-lbc.cz
Ottlová Jana zaměstnanec oddělení hospodářské správy 1026 485226506
739541526
jana.ottlova@kraj-lbc.cz

sekretariát samosprávy

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email

oddělení autoprovozu

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Kulhánek Milan provozní zaměstnanec autodopravy 16 485226479
739541569
milan.kulhanek@kraj-lbc.cz
Peřt Roman řidič C008 485226478
724788789
roman.pert@kraj-lbc.cz
Soják Michal řidič C007 485226478
739541571
michal.sojak@kraj-lbc.cz
Michalíček Josef řidič C008 485226478
739541643
josef.michalicek@kraj-lbc.cz
Štursa Petr řidič C007 485226478
739541573
petr.stursa@kraj-lbc.cz
Fejgl Luboš vedoucí oddělení autoprovozu C007 485226484
739541567
lubos.fejgl@kraj-lbc.cz

16 Odbor kontroly

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Laksarová Marie kontrolor, administrativa 1524 485226252
739541525
marie.laksarova@kraj-lbc.cz
Mgr. Novák Karel vedoucí odboru kontroly 1525 485226608
777028886
karel.novak@kraj-lbc.cz

Oddělení ekonomické kontroly

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Procházková Alena kontrolor 1529 485226451
alena.prochazkova01@kraj-lbc.cz
Fryková Pavla kontrolor 1531 485226243
pavla.frykova@kraj-lbc.cz
Bc. Hrnčířová Johana kontrolor 1529 485226601
johana.hrncirova@kraj-lbc.cz
Jaklová Jana kontrolor 1531 485226250
770162485
jana.jaklova@kraj-lbc.cz
Štemberová Blanka kontrolor 1531 485226254
blanka.stemberova@kraj-lbc.cz
Ing. Havelková Jitka kontrolor 1527 485226603
778533961
jitka.havelkova@kraj-lbc.cz
Ing. Vlasáková Kamila DiS. vedoucí oddělení ekonomické kontroly 1527 485226317
606781410
kamila.vlasakova@kraj-lbc.cz

Oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Brotzová Jitka kontrolor 1528 485226604
725741539
jitka.brotzova@kraj-lbc.cz
Ing. Hnízdilová Nikol kontrolor 1528 485226673
728556133
nikol.hnizdilova@kraj-lbc.cz
Bc. Hloušek Petr kontrolor 1523 485226631
778724114
petr.hlousek@kraj-lbc.cz
Ing. Vavrušková Soňa kontrolor 1528 485226606
776703312
sona.vavruskova@kraj-lbc.cz
Mgr. Lešáková Gabriela kontrolor 1526 485226789
775359446
gabriela.lesakova@kraj-lbc.cz
Bc. Folprechtová Jana kontrolor 1523 485226605
604733557
jana.folprechtova@kraj-lbc.cz
Mgr. Nosková Ivana kontrolor 1523 485226618
777318443
ivana.noskova@kraj-lbc.cz
Ing. Nováková Jana vedoucí oddělení hospodaření ÚSC a DSO 1526 485226617
737504401
jana.novakova@kraj-lbc.cz

17 Oddělení interní audit

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Čápová Andrea interní auditorka 619 485226462
andrea.capova@kraj-lbc.cz
Mgr. Štádlerová Naděžda vedoucí oddělení interního auditu 619 485226466
604567448
nadezda.stadlerova@kraj-lbc.cz

18 Oddělení sekretariát ředitele

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bc. Poprová Jana asistentka ředitele 627 485226312
739541583
jana.poprova@kraj-lbc.cz
Břeňová Petra sekretariát Ing. Dana Ramzera, náměstka hejtmana, resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti 517 485226628
739541691
petra.brenova@kraj-lbc.cz
Ing. Hrnčířová Jana sekretariát Ing. Jana Svitáka, náměstka hejtmana, resort dopravy 420 485226630
727961332
jana.hrncirova@kraj-lbc.cz
Maršálková Ivana sekretariát Ing. Květy Vinklátové, náměstkyně hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu 524 485226489
739541536
ivana.marsalkova@kraj-lbc.cz
Scheidlová Lenka sekretariát Ing. Zbyňka Miklíka, náměstka hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky 424 485226461
739541606
lenka.scheidlova@kraj-lbc.cz
Kavková Markéta sekretariát Mgr. Jiřího Ulvra, člena rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoj venkova 521 485226311
739541574
marketa.kavkova@kraj-lbc.cz
Mgr. Kubíčková Michaela sekretariát Mgr. Petra Tulpy, náměstka hejtmana, resort sociálních věcí 417 485226346
739 541 521
michaela.kubickova@kraj-lbc.cz
Nováková Lenka sekretariát Mgr. Vladimíra Richtera, člena rady, resort zdravotnictví 520 485226675
739541602
lenka.novakova@kraj-lbc.cz
Nečásková Kateřina DiS. sekretariát Václava Židka, člena rady kraje, resort životního prostředí a zemědělství 421 485226419
739541679
katerina.necaskova@kraj-lbc.cz
Karásková Eva sekretářka sekretariátu ředitele 627 485226469
725040017
eva.karaskova@kraj-lbc.cz
JUDr. Doležal Bohumír vedoucí sekretariátu ředitele 628 485226407
739541738
bohumir.dolezal@kraj-lbc.cz

20 Oddělení veřejných zakázek

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Šulcová Petra odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1319 485226951
770178727
petra.sulcova@kraj-lbc.cz
Remeňová Jana odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1321 485226643
jana.remenova@kraj-lbc.cz
Bc. Belluzzo Zdeňka odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1322 485226788
770178728
zdenka.belluzzo@kraj-lbc.cz
Ing. Peknušová Romana odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1323 485226992
romana.peknusova@kraj-lbc.cz
Ing. Zdražilová Petra odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1323 485226664
petra.zdrazilova@kraj-lbc.cz
Ing. Jurásková Linda odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1319 485226968
770178725
linda.juraskova@kraj-lbc.cz
Ing. Zítková Vladimíra odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1323 485226616
778543227
vladimira.zitkova01@kraj-lbc.cz
Ing. Vokas Libor odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1318 485226438
739541620
libor.vokas@kraj-lbc.cz
Bc. Firmanová Lucie odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1322 485226267
lucie.firmanova@kraj-lbc.cz
Mgr. Šťastná Martina vedoucí oddělení veřejných zakázek 1320 485226624
739541533
martina.stastna@kraj-lbc.cz

21 Odbor dopravní obslužnosti

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Röhrichová Lenka asistentka odboru dopravní obslužnosti 1624 485226704
lenka.rohrichova@kraj-lbc.cz
Ing. Schröter Pavel ekonom resortu dopravy 1627 485226590
770134420
pavel.schroter@kraj-lbc.cz
Ing. Mikulecká Kamila správa dat, GIS, technik dopravní obslužnosti 1626 485226280
702096458
kamila.mikulecka@kraj-lbc.cz
Ing. Kohoutová Soňa technik dopravní obslužnosti 1624 485226472
sona.kohoutova01@kraj-lbc.cz
Ing. Šulcová Monika vedoucí odboru dopravní obslužnosti 1625 485226656
725499036
monika.sulcova@kraj-lbc.cz

Oddělení silniční dopravy

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Jirásek Josef dopravní technik 1617 485226283
606781266
josef.jirasek@kraj-lbc.cz
Ing. Blablová Lenka dopravní technik 1617 485226598
lenka.blablova@kraj-lbc.cz
Bc. Hanušová Žaneta dopravní technik 1617 485226437
zaneta.hanusova@kraj-lbc.cz
Ing. Porkertová Pavla technik dopravní obslužnosti 1626 485226277
778543222
pavla.porkertova@kraj-lbc.cz
Mgr. Mochal Michal vedoucí oddělení silniční dopravy, zástupce vedoucí odboru dopravní obslužnosti 1616 485226282
739541612
michal.mochal@kraj-lbc.cz