Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Aktuálně


Ředitel úřadu

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Havlík René ředitel úřadu 627 485226470 rene.havlik@kraj-lbc.cz
Ing. Pilař Petr manažer kvality a rizik 630 485226366 petr.pilar@kraj-lbc.cz
Šikola Roman manažer bezpečnosti informací a pověřenec pro ochranu osobních údajů 628 485226356 roman.sikola@kraj-lbc.cz

01 Odbor kancelář hejtmana

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Chýle Josef vedoucí odboru kancelář hejtmana 334 485226303 josef.chyle@kraj-lbc.cz

Oddělení sekretariát hejtmana

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Dipl. Kff. Hanzlová Kateřina vedoucí oddělení sekretariátu hejtmana 315 485226301 katerina.hanzlova@kraj-lbc.cz
Harničárová Jana sekretářka hejtmana 315 485226314 jana.harnicarova@kraj-lbc.cz
Majerová Daniela odborný zaměstnanec 315 485226564 daniela.majerova@kraj-lbc.cz

Organizační oddělení

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bc. Berková Markéta referent organizačního oddělení 269 485226358 marketa.berkova@kraj-lbc.cz
Bc. Kavanová Iveta vedoucí organizačního oddělení 269 485226347 iveta.kavanova@kraj-lbc.cz
Machálková Jitka referent organizačního oddělení 269 485226475 jitka.machalkova@kraj-lbc.cz

Oddělení krizového řízení

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bc. Arientová Pavlína odborný zaměstnanec pro ochranu obyvatelstva 202 485226204 pavlina.arientova@kraj-lbc.cz
Faigl Jiří externista 204 485226207 externista.jiri.faigl@kraj-lbc.cz
Ing. Kolomazníková Eliška odborný zaměstnanec pro IZS 203 485226202 eliska.kolomaznikova@kraj-lbc.cz
Ing. Řezáčová Nikola odborný zaměstnanec pro obranná opatření 241 485226203 nikola.rezacova@kraj-lbc.cz
Mgr. Svárovský Arnošt odborný zaměstnanec pro krizová opatření 241 485226205 arnost.svarovsky@kraj-lbc.cz
Ing. Tomášková Zita odborný zaměstnanec pro HOPKS 236 485226201 zita.tomaskova@kraj-lbc.cz
Ing. Volfová Miloslava vedoucí oddělení krizového řízení 237 485226200 miloslava.volfova@kraj-lbc.cz

Oddělení tiskové a vnějších vztahů

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Fulková Andrea vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů 337 485226332 andrea.fulkova@kraj-lbc.cz
Havířová Marcela odborný zaměstnanec pro ekonomiku a propagaci 336 485226383 marcela.havirova@kraj-lbc.cz
Bc. Jankovská Eva odborný zaměstnanec pro zahraniční spolupráci 338 485226304 eva.jankovska@kraj-lbc.cz
Mgr. Jiránková Věra odborný zaměstnanec pro zahraniční spolupráci a protokol 338 485226306 vera.jirankova@kraj-lbc.cz
Mikulička Jan odborný zaměstnanec vztahů s veřejností 335 485226324 jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Mikulička Jan odborný zaměstnanec vztahů s veřejností 335 485226324 lenka.klimentova@kraj-lbc.cz
Mgr. Říhová Eva odborný zaměstnanec pro externí komunikaci 338 485226302 eva.rihova@kraj-lbc.cz
Bc. Šírová Květa odborný zaměstnanec pro externí a interní komunikaci 338 485226308 kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Mgr. Trdla Filip tiskový mluvčí 338 485226307 filip.trdla@kraj-lbc.cz

02 Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Hujerová Ivana koordinátorka neziskového sektoru a místní Agendy 21 629 485226722 ivana.hujerova@kraj-lbc.cz
Kavková Markéta sekretariát Mgr. Jiřího Ulvra, člena rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoj venkova 521 485226311 marketa.kavkova@kraj-lbc.cz
Mészárosová Iveta sekretářka odboru regionální rozvoje a evropských projektů 1422 485226907 iveta.meszarosova@kraj-lbc.cz
Ing. Nováková Klára finanční manažer 1424 485226663 klara.novakova@kraj-lbc.cz
Mgr. Otta Michael vedoucí odboru 1423 485226553 michael.otta@kraj-lbc.cz

Oddělení dotací

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Benešová Eva administrátor programu dotačního fondu LK resortu hospodářského a regionálního rozvoje 1417b 485226678 eva.benesova@kraj-lbc.cz
Ing. Frontzová Jana projektový manažer - programy přeshraniční spolupráce 1417 485226323 jana.frontzova@kraj-lbc.cz
Ing. Kašparová Petra vedoucí oddělení dotací 1417 485226686 petra.kasparova@kraj-lbc.cz
Mgr. Podsedníková Magda projektový manažer - programy přeshraniční spolupráce 1418 485226926 magda.podsednikova@kraj-lbc.cz
Ing. Suchánková Jitka administrátor programu dotačního fondu LK- Program č. 2 resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova 1417b 485226581 jitka.suchankova@kraj-lbc.cz

Oddělení projektů financovaných ze strukturálních fondů

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Kašpar Matoušová Denisa projektový manažer 1424 485226972 denisa.kaspar_matousova@kraj-lbc.cz
Bc. Křepel Jaroslav vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních fondů 1419 485226627 jaroslav.krepel@kraj-lbc.cz
Ing. Plischková Barbora projektový manažer 1419 485226653 barbora.plischkova@kraj-lbc.cz
Bc. Šimonová Karolína projektový manažer 1424 485226662 karolina.simonova@kraj-lbc.cz
Mgr. Těšínská Lenka projektový manažer 1419 485226208 lenka.tesinska@kraj-lbc.cz

Oddělení řízení grantových schémat (OŘGS)

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Andělová Renáta projektový manažer 414 ED 485226658 renata.andelova@kraj-lbc.cz
Ing. Dubcová Věra vedoucí oddělení řízení grantových schémat 413 ED 485226574 vera.dubcova@kraj-lbc.cz
Ing. Klímová Alena projektový manažer 413 ED 485226327 alena.klimova@kraj-lbc.cz
Koděrová Pavlína projektový manažer 413 485226571 pavlina.koderova@kraj-lbc.cz
Ing. Kopalová Bronislava projektový manažer 414 ED 485226348 bronislava.kopalova@kraj-lbc.cz
Linka - Kotlíkové dotace - - 485226579 -
Ing. Roncová Helena projektový manažer 413 ED 485226690 helena.roncova@kraj-lbc.cz
Mgr. Zigušková Barbora projektový manažer 414 ED 485226595 barbora.ziguskova@kraj-lbc.cz

Oddělení rozvojových koncepcí

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Antlová Zuzana projektový/finanční manažer projektu Smart akcelerátor LK 271 485226655 zuzana.antlova@kraj-lbc.cz
Ing. Chmel Lukáš referent oddělení rozvojových koncepcí 272 485226576 lukas.chmel@kraj-lbc.cz
Ing. Kapalínová Zuzana manažer projektu Regionální stálé konference 270 485226518 zuzana.kapalinova@kraj-lbc.cz
Ing. Pachl Vladimír krajský RIS3 koordinátor 271 485226707 vladimir.pachl@kraj-lbc.cz
RNDr. Pecháčková Ivana vedoucí oddělení rozvojových koncepcí 272 485226572 ivana.pechackova@kraj-lbc.cz
Mgr. Šiftová Zuzana referent oddělení rozvojových koncepcí - GIS 272 485226309 zuzana.siftova@kraj-lbc.cz
Ing. Vičanová Karolína manažer projektu Regionální stálá konference 270 485226494 karolina.vicanova@kraj-lbc.cz
Ing. Vlková Jana manažer projektu Regionální stálá konference 270 485226955 jana.vlkova@kraj-lbc.cz

Oddělení projektů financovaných z ESI fondů

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Farská Věra projektový manažer 1420 485226548 vera.farska@kraj-lbc.cz
Ing. Jäger Stanislav projektový manažer 1420 485226665 stanislav.jager@kraj-lbc.cz
Ing. Körteltová Martina vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů 1421 485226578 martina.korteltova@kraj-lbc.cz
Ing. Putíková Michaela projektový manažer 1420 485226433 michaela.putikova@kraj-lbc.cz
Bc. Vejvodová Kateřina projektový manažer 1421 485226719 katerina.vejvodova@kraj-lbc.cz

03 Odbor ekonomický

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Dvořáčková Naděžda sekretariát vedoucího odboru, ekonomické práce 725 485226352 nadezda.dvorackova@kraj-lbc.cz
Ing. Klíma Jan vedoucí ekonomického odboru 726 485226536 jan.klima@kraj-lbc.cz
Scheidlová Lenka sekretariát Ing. Zbyňka Miklíka, náměstka hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky 424 485226461 lenka.scheidlova@kraj-lbc.cz

Oddělení rozpočtu a financování

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Brožová Jiřina rozpočtář 717 485226533 jirina.brozova@kraj-lbc.cz
Ing. Hošicová Alexandra rozpočtář 717 485226268 alexandra.hosicova@kraj-lbc.cz
Ing. Matoušková Anna zástupce vedoucího odboru, vedoucí oddělení rozpočtu a financování 719 485226531 anna.matouskova@kraj-lbc.cz
Pleštilová Martina platební styk 716 485226532 martina.plestilova@kraj-lbc.cz
Ing. Prágrová Simona rozpočtář 717 485226551 simona.pragrova@kraj-lbc.cz
Šímová Jana správce rozpočtu 718 485226530 jana.simova@kraj-lbc.cz

Oddělení účetní evidence

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Benešová Lenka závěrečné sumarizace 720 485226269 lenka.benesova@kraj-lbc.cz
Brožová Pavlína fondové účty a inventarizace 729 485226270 pavlina.brozova@kraj-lbc.cz
Ing. Hrabálková Iva účetní 729 485226373 iva.hrabalkova@kraj-lbc.cz
Hromková Dana sumarizace dat 729 485226715 dana.hromkova@kraj-lbc.cz
Ing. Jakšová Jana odborný zaměstnanec oddělení účetní evidence 727 485226318 jana.jaksova@kraj-lbc.cz
Bc. Ježková Martina účetní metodik 727 485226363 martina.jezkova@kraj-lbc.cz
Ing. Kolář Václav metodik účetnictví a rozpočtu 722 485226414 vaclav.kolar@kraj-lbc.cz
Bc. Stojanová Petra vedoucí sumarizace 720 485226534 petra.stojanova@kraj-lbc.cz
Ing. Štancíková Jana vedoucí oddělení účetní evidence 728 485226287 jana.stancikova@kraj-lbc.cz
Vurmová Lenka sumarizace dat 720 485226271 lenka.vurmova@kraj-lbc.cz

Oddělení ekonomických analýz

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
dočasně neobsazeno - závazky a pohledávky 723 485226556 -@kraj-lbc.cz
dočasně neobsazeno - odborný zaměstnanec oddělení ekonomických analýz 724 - -@kraj-lbc.cz
Ing. Fantová Lucie odborný zaměstnanec oddělení ekonomických analýz 724 485226549 lucie.fantova@kraj-lbc.cz
Ing. Fišer Radek vedoucí oddělení ekonomických analýz, závazky a pohledávky 723 485226535 radek.fiser@kraj-lbc.cz
Flecknová Vendulka odborný zaměstnanec oddělení ekonomických analýz 723 485226557 vendulka.flecknova@kraj-lbc.cz

04 Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Břeňová Petra sekretariát Ing. Dana Ramzera, náměstka hejtmana, resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti 517 485226628 petra.brenova@kraj-lbc.cz
Ing. Princová Jiřina vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 825 485226647 jirina.princova@kraj-lbc.cz
Šplíchalová Dana sekretářka odboru 825 485226234 dana.splichalova@kraj-lbc.cz

Oddělení vzdělávání a organizace školství

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Bambuszová Martina metodička vzdělávání žáků se speciálními potřebami; ústavní výchovy; správce dotačních programů 820 485226224 martina.bambuszova@kraj-lbc.cz
Ing. Exnerová Věra metodička středního vzdělávání, nostrifikace 819 485226230 vera.exnerova@kraj-lbc.cz
Mgr. Hlubuček Miloslav metodik speciálního vzdělávání, primární prevence 828 485226241 miloslav.hlubucek@kraj-lbc.cz
JUDr. Horáková Eva porušení rozpočtové kázně, správní řízení 827 485226580 eva.horakova@kraj-lbc.cz
Ing. Kotková Eva metodička středního vzdělávání, přijímací řízení 827 485226231 eva.kotkova@kraj-lbc.cz
Mgr. Martinková Eva metodička předškolního vzdělávání a školního stravování 827 485226226 eva.martinkova@kraj-lbc.cz
Bc. Matoušková Lucie metodička platů a mezd 828 485226639 lucie.matouskova@kraj-lbc.cz
Bc. Peterková Markéta školské rady 825 485226235 marketa.peterkova@kraj-lbc.cz
Mgr. Rychetská Renata metodik základního, základního uměleckého a zájmového vzdělávání 822 485226228 renata.rychetska@kraj-lbc.cz
Mgr. Šefl Martin metodik tvorby krajských normativů 821 485226233 martin.sefl@kraj-lbc.cz
Ing. Štěpánová Dana metodička středního vzdělávání, maturity 819 485226227 dana.stepanova@kraj-lbc.cz
Bc. Trpkošová Eva konkurzní řízení, agendy RK a ZK 820 485226240 eva.trpkosova@kraj-lbc.cz
Mgr. Valášková Tereza školský rejstřík, správní řízení 822 485226238 tereza.valaskova@kraj-lbc.cz
JUDr. Vašková Helena vedoucí oddělení vzdělávání a organizace školství 824 485226218 helena.vaskova@kraj-lbc.cz
Mgr. Zábranská Magdalena metodička celoživotního vzdělávání a koncepčních dokumentů 820 485226217 magdalena.zabranska@kraj-lbc.cz

Oddělení financování přímých nákladů

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Čermáková Monika vedoucí oddělení financování přímých nákladů 925 485226295 monika.cermakova@kraj-lbc.cz
Kabátová Iveta rozpočtářka pro soukromé školy 924 485226293 iveta.kabatova@kraj-lbc.cz
Bc. Křiváková Kalíková Kateřina rozpočtářka pro ORP Jilemnice, Nový Bor, Semily, Turnov 926 485226296 katerina.krivakova_kalikova@kraj-lbc.cz
Bc. Löfflerová Kamila rozpočtářka pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem 924 485226297 kamila.lofflerova@kraj-lbc.cz
Luňáčková Miroslava rozpočtářka po ORP Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Tanvald, Železný Brod 926 485226223 miroslava.lunackova@kraj-lbc.cz
Maryšková Andrea rozpočtářka - účelové dotace, statistické výkazy 924 485226263 andrea.maryskova@kraj-lbc.cz
Bc. Parmová Kateřina rozpočtářka pro ORP Frýdlant, Liberec 926 485226298 katerina.parmova@kraj-lbc.cz

Oddělení financování nepřímých nákladů

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Cvrčková Lenka inventarizace majetku, limity OŠMTS 919 485226292 lenka.cvrckova@kraj-lbc.cz
Ing. Duláková Jiřina účtování krajských PO, metodička pro PO okres Semily 917 485226247 jirina.dulakova@kraj-lbc.cz
Ing. Hladíková Erika účtování krajských PO, fakturace, metodička pro PO okr. Jablonec nad Nisou 917 485226215 erika.hladikova@kraj-lbc.cz
Mgr. Charvátová Renáta analytička 921 485226253 renata.charvatova@kraj-lbc.cz
Krejčová Dagmar vedení účetnictví 917 485226216 dagmar.krejcova@kraj-lbc.cz
Bc. Machová Pavla účtování krajských PO, fakturace, metodička pro PO okr. Liberec 918 485226242 pavla.machova@kraj-lbc.cz
Ing. Myslivcová Lenka rozpočtářka 920 485226257 lenka.myslivcova@kraj-lbc.cz
Ing. Nesvadba Drahomír veřejné zakázky 920 485226285 drahomir.nesvadba@kraj-lbc.cz
Bc. Plívová Jana rozpočtářka pro PO okr. Liberec, Semily 919 485226290 jana.plivova@kraj-lbc.cz
Ing. Radějová Jana majetkoprávní operace 918 485226286 jana.radejova@kraj-lbc.cz
Ing. Stříbrná Michaela vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů 922 485226288 michaela.stribrna@kraj-lbc.cz
Ing. Vítová Jarmila metodička financování krajského rozpočtu 921 485226291 jarmila.vitova@kraj-lbc.cz
Vodičková Vlasta rozpočtářka pro PO Česká Lípa, Jablonec nad Nisou 919 485226289 vlasta.vodickova@kraj-lbc.cz

Oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Hodboďová Eva talentované a nadané děti a mládež, soutěže,dotace 923 485226635 eva.hodbodova@kraj-lbc.cz
Bc. Meierová Martina volnočasové aktivity dětí a mládeže, dotace 923 485226636 martina.meierova@kraj-lbc.cz
Mgr. Pokorný Tomáš vedoucí oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti 928 485226646 tomas.pokorny@kraj-lbc.cz
Bc. Soukup Michal sport a tělovýchova 929 485226674 michal.soukup@kraj-lbc.cz
Ing. Sviatková Lucie sportovní akce 929 485226634 lucie.sviatkova@kraj-lbc.cz

Oddělení projektů ve vzdělávání

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Černá Jana věcný manažer projektu pro společné vzdělávání a prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání - projekt NAKAP LK II 4.11 ED 485226146 jana.cerna@kraj-lbc.cz
Mgr. Červenka Adam manažer aktivit projektu – projekt NAKAP LK II 4.11 ED 485226143 adam.cervenka@kraj-lbc.cz
Mgr. Dušková Eva hlavní metodik nadání projektu – projekt NAKAP LK II 4.11 ED 485226144 eva.duskova@kraj-lbc.cz
Mgr. Havelková Silvie manažer projektu KAP LK 4.09 ED 485226225 silvie.havelkova@kraj-lbc.cz
Mgr. Kasalová Dagmar hlavní manažer - projekt NAKAP LK II 4.22 ED 485226142 dagmar.kasalova@kraj-lbc.cz
Bc. Lachman Andrea finanční manažer - projekt NAKAP LK II 4.21 ED 485226147 andrea.lachman@kraj-lbc.cz
Ing. Leníková Markéta metodik projektu č. 3 – projekt KAP LK 4.10 ED 485226474 marketa.lenikova@kraj-lbc.cz
Ing. Maderová Jaroslava finanční manažer projektu - projekt KAP LK 4.09 ED 485226720 jaroslava.maderova@kraj-lbc.cz
Ing. Mrštíková Eva věcný manažer aktivity podpora polytechnického vzdělávání - projekt NAKAP LK II 4.11 ED 485226140 eva.mrstikova@kraj-lbc.cz
NAKAP LK II - Šablony pro SŠ linka 4.22 ED 485226193 -@kraj-lbc.cz
Ing. Nováková Marcela hlavní finanční manažer projektu - projekt NAKAP LK II 4.21 ED 485226141 marcela.novakova@kraj-lbc.cz
Ing. Patočková Leona hlavní manažer projektu- projekt KAP LK 4.10 ED 485226255 leona.patockova@kraj-lbc.cz
Ing. Prokopová Iva vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání 4.09 ED 485226229 iva.prokopova@kraj-lbc.cz
Mgr. Štefková Jana metodik projektu č. 2 – projekt KAP LK 4.10 ED 485226402 jana.stefkova@kraj-lbc.cz
Bc. Valentová Michaela metodik projektu č. 1 – projekt KAP LK 4.10 ED 485226213 michaela.valentova@kraj-lbc.cz

05 Odbor sociálních věcí

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Kubíčková Michaela sekretariát Mgr. Petra Tulpy, náměstka hejtmana, resort sociálních věcí 417 485226346 michaela.kubickova@kraj-lbc.cz
Loudová Jana odborný administrativní zaměstnanec 1116 485226542 jana.loudova@kraj-lbc.cz
Mgr. Šebková Jolana vedoucí odboru sociálních věcí 1117 485226540 jolana.sebkova@kraj-lbc.cz

Oddělení příspěvkových organizací

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Černá Lucie metodička a ekonomka pro příspěvkové organizace 1119 485226396 lucie.cerna@kraj-lbc.cz
Mgr. Krejčová Michaela metodička příspěvkových organizací 1119 485226246 michaela.krejcova@kraj-lbc.cz
Ing. Špidlenová Hana odborný zaměstnanec pro financování sociálních služeb 1118 485226447 hana.spidlenova@kraj-lbc.cz
Ing. Tichý Jiří vedoucí oddělení příspěvkových organizací 1119 485226395 jiri.tichy@kraj-lbc.cz

Oddělení sociální práce

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
PhDr. Bělská Simona psycholog 1124 485226582 simona.belska@kraj-lbc.cz
Mgr. Blažková Kateřina koordinátorka aktivit náhradní rodinné péče - projekt "Systémová podpora práce s rodinou v LK" 4.12 ED 485226244 katerina.blazkova@kraj-lbc.cz
Mgr. et Mgr. Frydrychová Zita OLY, zaměstnanec oddělení sociální práce - SPOD 1131 485226446 zita.frydrychova@kraj-lbc.cz
Bc. Futschiková Andrea metodik sociální práce 1126a 485226966 andrea.futschikova@kraj-lbc.cz
Bc. Hradiská Kateřina zaměstnanec oddělení sociální práce - SPOD 1130 485226559 katerina.hradiska@kraj-lbc.cz
Ing. Klimečková Andrea odborný zaměstnanec 1126 485226456 andrea.klimeckova@kraj-lbc.cz
Bc. Kozderková Dana zaměstnanec oddělení sociální práce - SPOD 1130 485226443 dana.kozderkova@kraj-lbc.cz
Bc. Mochalová Dalila zaměstnanec oddělení sociální práce - SPOD 1131 485226697 dalila.mochalova@kraj-lbc.cz
Bc. Navrátilová Jana zaměstnanec oddělení sociální práce - SPOD 1131 485226398 jana.navratilova@kraj-lbc.cz
Mgr. Pavlů (Hauzerová) Jana odborný zaměstnanec, krajský protidrogový koordinátor 1530 485226338 jana.pavlu@kraj-lbc.cz
Ing. Říhová Jana metodik veřejného opatrovnictví 1126a 485226928 jana.rihova@kraj-lbc.cz
Strouhal Václav odborný zaměstnanec, koordinátor pro záležitosti národnostních menšin a cizinců 1530 485226519 vaclav.strouhal@kraj-lbc.cz
Ing. Šmídková Zuzana manažerka projektu „Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji“ 4.12 ED 485226445 zuzana.smidkova@kraj-lbc.cz
Mgr. Tůmová Kamila koordinátorka rodinné politiky - projekt "Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji" 4.12. ED 485226758 kamila.tumova@kraj-lbc.cz
Mgr. Vedralová Ivana vedoucí oddělení sociální práce 1125 485226349 ivana.vedralova@kraj-lbc.cz

Oddělení rozvoje a financování sociálních služeb

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Ahmadi Diana ekonomka a metodička financování 1128a 485226441 diana.ahmadi@kraj-lbc.cz
Mgr. Coufal Jan kontrolor 1028 485226679 jan.coufal@kraj-lbc.cz
Ing. Foktová Petra odborný zaměstnanec 1028 485226724 petra.foktova@kraj-lbc.cz
Bc. Niedermertlová Stanislava registrátorka a metodička 273 485226394 stanislava.niedermertlova@kraj-lbc.cz
Ing. Řeháková Věra odborná zaměstnankyně 1128 485226236 vera.rehakova@kraj-lbc.cz
Ing. Semrádová Martina koordinátorka střednědobého plánu 1028 485226902 martina.semradova@kraj-lbc.cz
Straková Dana kontrolor financování sociálních služeb 273 485226659 dana.strakova@kraj-lbc.cz
Mgr. Tůma Jiří vedoucí oddělení rozvoje a financování sociálních služeb 1128 485226558 jiri.tuma@kraj-lbc.cz
Bc. Veselovská Marta registrátorka sociálních služeb, metodička 273 485226399 marta.veselovska@kraj-lbc.cz
Ing. Vinčálková Hana ekonomka, analytička 1128a 485226908 hana.vincalkova@kraj-lbc.cz

06 Odbor silničního hospodářství

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Čech Petr silniční technik 1622 485226597 petr.cech02@kraj-lbc.cz
dočasně neobsazeno vedoucí odboru silničního hospodářství 1628 485226596 jmeno.prijmeni@kraj-lbc.cz
Ing. Holeček Milan silniční technik 1624 485226384 milan.holecek@kraj-lbc.cz
Ing. Hrnčířová Jana sekretariát Ing. Jana Svitáka, náměstka hejtmana, resort dopravy 420 485226630 jana.hrncirova@kraj-lbc.cz
DiS. Ježková Zuzana asistentka odboru 1627a 485226610 zuzana.jezkova@kraj-lbc.cz
Ing. Moravcová Iveta cyklokoordinátor 1627 485226589 iveta.moravcova@kraj-lbc.cz
Ing. Neumann Petr majetkové záležitosti 1625a 485226632 petr.neumann@kraj-lbc.cz
Ing. Petera Vladimír silniční technik 1625a 485226573 vladimir.petera@kraj-lbc.cz
Mgr. Polívka Lubomír silniční technik 1622 485226482 lubomir.polivka@kraj-lbc.cz

Správní a technické oddělení

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bc. Lipský Roman správní technik 1619 485226661 roman.lipsky@kraj-lbc.cz
Ing. Novotná Ľudmila správní technik 1619 485226718 ludmila.novotna@kraj-lbc.cz
Mgr. Stumpf Petr vedoucí správního a technického oddělení 1629 485226278 petr.stumpf@kraj-lbc.cz
Mgr. Štádlerová Naděžda správní technik 1619 485226276 nadezda.stadlerova@kraj-lbc.cz

07 Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
PhDr. Mgr. Brož René vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu 1429 485226538 rene.broz@kraj-lbc.cz
Maršálková Ivana sekretariát Ing. Květy Vinklátové, náměstkyně hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu 524 485226489 ivana.marsalkova@kraj-lbc.cz

Oddělení kultury

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Bc. Féna Martin vedoucí oddělení kultury 1425 485226914 martin.fena@kraj-lbc.cz
Ing. Chládková Věra ekonomka příspěvkových organizací 1426 485226592 vera.chladkova@kraj-lbc.cz
Bc. Masáková Anna odborný pracovník oddělení kultury 1426 485226265 anna.masakova@kraj-lbc.cz
Weissová Jaroslava ekonomka odboru 1429 485226681 jaroslava.weissova@kraj-lbc.cz

Oddělení památkové péče

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bc. Chumlenová Markéta odborný pracovník oddělení památkové péče 1427 485226594 marketa.chumlenova@kraj-lbc.cz
Mgr. Prandnerová Lucie odborný pracovník oddělení památkové péče 1427 485226676 lucie.prandnerova@kraj-lbc.cz
Mgr. Bc. Ščerbáková Markéta vedoucí oddělení památkové péče 1427 485 226 591 marketa.scerbakova@kraj-lbc.cz
Ing. Vávra Tomáš odborný pracovník pohřebnictví a památkové péče 1425 485226650 tomas.vavra@kraj-lbc.cz

Oddělení cestovního ruchu

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Horáčková Kateřina odborný pracovník oddělení cestovního ruchu 1429 485226420 katerina.horackova@kraj-lbc.cz
Bc. Šeps Jakub vedoucí oddělení cestovního ruchu 1431 485226614 jakub.seps@kraj-lbc.cz
Ing. Václavská Vendula odborný pracovník oddělení cestovního ruchu 1429 485226593 vendula.vaclavska@kraj-lbc.cz

08 Odbor životního prostředí a zemědělství

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Nečásková Kateřina sekretariát Václava Židka, člena rady kraje, resort životního prostředí a zemědělství 421 485226419 katerina.necaskova@kraj-lbc.cz
Mgr. Němcová Narcisa právník odboru 1216 485226425 narcisa.nemcova@kraj-lbc.cz
Bc. Pozdníčková Petra sekretářka odboru 1225 485226428 petra.pozdnickova@kraj-lbc.cz
Ing. Ryvolová Olga ekonom odboru 1218 485226672 olga.ryvolova@kraj-lbc.cz
RNDr. Šádková Jitka vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 1226 485226497 jitka.sadkova@kraj-lbc.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Beran Luboš státní správa lesů, obchod s reprodukčním materiálem lesních dřevin, uvádění dřeva na trh 1230 485226411 lubos.beran@kraj-lbc.cz
Ing. Madej Zdeněk vodní hospodářství ORP Jablonec n.N., Jilemnice, Semily, Tanvald, Železný Brod 1228 485226432 zdenek.madej@kraj-lbc.cz
Ing. Matouš Jan lesnické a myslivecké dotace 1231 485226418 jan.matous@kraj-lbc.cz
Ing. Pop Karel vedoucí oddělení vodního a lesního hospodářství 1231 485226423 karel.pop@kraj-lbc.cz
Ing. Stárková Hana vodní hospodářství ORP Česká Lípa, Nový Bor, Turnov 1229 485226611 hana.starkova@kraj-lbc.cz
Bc. Valečková Dominika vodní hospodářství ORP Liberec, Frýdlant 1228 485226562 dominika.valeckova@kraj-lbc.cz
Ing. Wudyová Zuzana myslivost, rybářství 1231 485226480 zuzana.wudyova@kraj-lbc.cz
Ing. Žáková Jana lesnické dotace 1230 485226714 jana.zakova@kraj-lbc.cz

Oddělení ovzduší a odpadů

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Bauerová Eva vedoucí oddělení ovzduší a odpadů 1222 485226405 eva.bauerova@kraj-lbc.cz
Mgr. Bláha Robert odpadové hospodářství 1219 485226388 robert.blaha@kraj-lbc.cz
Ing. Hellerová Zuzana odpadové hospodářství 1222 485226613 zuzana.hellerova@kraj-lbc.cz
Ing. Kouřil Radek ochrana ovzduší 1220 485226424 radek.kouril@kraj-lbc.cz
Ing. Preislerová Jitka odpadové hospodářství, ochrana ovzduší 1219 485226442 jitka.preislerova@kraj-lbc.cz
Ing. Šebelková Štěpánka ochrana ovzduší 1221 485226962 stepanka.sebelkova@kraj-lbc.cz
Ing. Varečková Lenka zaměstnanec oddělení ovzduší a odpadů 1220 485226387 lenka.vareckova@kraj-lbc.cz
Ing. Žaganová Helena ochrana ovzduší 1220 485226615 helena.zaganova@kraj-lbc.cz

Oddělení ochrany přírody

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Brettschneiderová Renata odborný pracovník na úseku ochrany ZPF (pov. úřady Liberec, Jablonec n.N., Semily, Turnov, Jilemnice, Tanvald, Železný Brod, Frýdlant) 1122 485226496 renata.brettschneiderova@kraj-lbc.cz
Bc. Bulíř Pavel odborný pracovník ochrany přírody(pov.úřad Liberec);Natura 2000 1120 485226359 pavel.bulir@kraj-lbc.cz
Ing. Habrda Kristián odborný pracovník ochrany přírody (pov. úřady Turnov, Jablonec n. N., Tanvald, Železný Brod); Natura 2000 1120 485226392 kristian.habrda@kraj-lbc.cz
Ing. Havlíček Petr odborný pracovník ochrany přírody - CITES 1120 485226386 petr.havlicek@kraj-lbc.cz
Mgr. Kočí Jana odborný pracovník na úseku ochrany ZPF (pov.úřady Nový Bor, Česká Lípa); ochrana horninového prostředí 1122 485226481 jana.koci@kraj-lbc.cz
Mgr. Studený Radomír odborný pracovník ochrany přírody (pov. úřad Frýdlant), stráž přírody 1121 485226422 radomir.studeny@kraj-lbc.cz
Ing. Špiklová Klára odborný pracovník ochrany přírody 1123 485226393 klara.spiklova@kraj-lbc.cz
Ing. Vlčková Radka vedoucí oddělení ochrany přírody 1123 485226401 radka.vlckova@kraj-lbc.cz
Mgr. Waldhauserová Irena odborný pracovník ochrany přírody (pov. úřad Česká Lípa, Nový Bor); Natura 2000 1121 485226621 irena.waldhauserova@kraj-lbc.cz

Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Beneš Petr IPPC, EIA 1224 485226389 petr.benes@kraj-lbc.cz
Ing. Čech Petr vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC 1223 485226391 petr.cech@kraj-lbc.cz
Ing. Glogarová Dana EIA, SEA 1223 485226404 dana.glogarova@kraj-lbc.cz
Mgr. Nevečeřal Marek EIA, SEA, OPŽP 1221 485226498 marek.neveceral@kraj-lbc.cz
Ing. Slavíková Magdaléna EIA, SEA 1223 485226583 magdalena.slavikova@kraj-lbc.cz
Bc. Svačinková Kateřina prevence havárií, IPPC 1224 485226499 katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz
Ing. Švecová Pavlína prevence havárií, IPPC 1224 485226385 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz

Oddělení dotací a samosprávných činností

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Komrzý Tomáš ekologická výchova, dotace v životním prostředí a zemědělství, tajemník Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje 1217 485226353 tomas.komrzy@kraj-lbc.cz
Ing. Košková Irena správa GIS pro životní prostředí, správa mapových serverů 282 485226412 irena.koskova@kraj-lbc.cz
Ing. Lánská Lenka ekologická výchova, dotace v životním prostředí a zemědělství 1218 485226629 lenka.lanska@kraj-lbc.cz
Ing. Madejová Kamila administrace vodohodpodářských a individuálních dotací 1217 485226671 kamila.madejova@kraj-lbc.cz
Ing. Pokorná Tereza vedoucí oddělení dotací a samosprávných činností 1217 485226612 tereza.pokorna@kraj-lbc.cz

09 Odbor zdravotnictví

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bubeníková Lucie asistentka vedoucí odboru zdravotnictví 1518 485226544 lucie.bubenikova@kraj-lbc.cz
Nováková Lenka sekretariát Mgr. Vladimíra Richtera, člena rady, resort zdravotnictví 520 485226675 lenka.novakova@kraj-lbc.cz
PhDr. Riegerová Alena vedoucí odboru zdravotnictví 1518 485226550 alena.riegerova@kraj-lbc.cz

Správní oddělení

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bc. Bártová Radmila odborný zaměstnanec - zdravotnická dokumentace, přezkumy lékařských posudků, kontrolní činnost v oblasti léčiv a návykových látek, tajemnice Výboru zdravotnictví 1517 485226377 radmila.bartova@kraj-lbc.cz
Mgr. Gerö Kateřina vedoucí správního oddělení 1516 485226375 katerina.gero@kraj-lbc.cz
Bc. Lhotková Martina odborný zaměstnanec - oprávnění k poskytování zdravotních služeb, změny oprávnění 1517 485226374 martina.lhotkova@kraj-lbc.cz
Bc. Marcinková Kateřina odborný zaměstnanec - přestupkové řízení a stížnosti ve zdravotnictví 1517 485226546 katerina.marcinkova@kraj-lbc.cz

Oddělení ekonomiky a zdravotní politiky

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Míčková Ivana odborná pracovnice - rozpočet odboru a vztah rozpočtů PO ke zřizovateli, účetní administrace Investičního fondu kraje 1521 485226547 ivana.mickova@kraj-lbc.cz
Bc. Požická Kateřina odborný zaměstanec - evidence nemovitého majetku, granty 1521 485226378 katerina.pozicka@kraj-lbc.cz
Mgr. Ptáčková Blanka odborné analýzy a studie, připomínkování právních předpisů 1521 485226545 blanka.ptackova@kraj-lbc.cz
Ing. Veselá Naďa vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky - příprava materiálů do rady kraje a zastupitelstva, kontrola účetních závěrek, rozpočtů a vypořádání HV příspěvkových organizací, zástupce vedoucí odboru 1520 485226370 nada.vesela@kraj-lbc.cz

10 Právní odbor

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Ulmann Karel vedoucí právního odboru C213 485226465 karel.ulmann@kraj-lbc.cz
Vítová Radka odborný referent C214 485226587 radka.vitova@kraj-lbc.cz

Právní oddělení

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Anton Petr zástupce vedoucího odboru, vedoucí právního oddělení C 215 485226649 petr.anton@kraj-lbc.cz
Mgr. Fričová Lenka právník C215 485226473 lenka.fricova@kraj-lbc.cz
Mgr. Hýsek Martin právník C 216 485226915 martin.hysek@kraj-lbc.cz
Ing. Jandlová Kateřina odborný zaměstnanec právního oddělení C216 485226435 katerina.jandlova@kraj-lbc.cz

Oddělení dozoru a legislativy

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Brebtová Markéta metodik C217 485226554 marketa.brebtova@kraj-lbc.cz
Kubínová Olga odborný referent C214 485226315 olga.kubinova@kraj-lbc.cz
Mgr. Strnadová Zuzana právník C217 485226439 zuzana.strnadova@kraj-lbc.cz
Mgr. Teufl Leoš vedoucí oddělení dozoru a legislativy C217a 485226368 leos.teufl@kraj-lbc.cz

11 Odbor územního plánování a stavebního řádu

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Hluštík Zdeněk vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu 1326 485226452 zdenek.hlustik@kraj-lbc.cz
Mikešová Pavla provoz a ekonomika, válečné hroby, dotace na ÚP 1325 485226453 pavla.mikesova@kraj-lbc.cz

Oddělení územního plánování

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Činková Eliška odborný zaměstnanec na úseku územního plánování 1329 485226431 eliska.cinkova@kraj-lbc.cz
Ing. Ježková Lucie odborný zaměstnanec na úseku územního plánování 1330 485226261 lucie.jezkova@kraj-lbc.cz
Mgr. Loudová Jana odborný zaměstnanec na úseku územního plánování 1329 485226584 jana.loudova01@kraj-lbc.cz
Ing. Rošková Kateřina odborný zaměstnanec na úseku územního plánování 1330 485226652 katerina.roskova@kraj-lbc.cz
Ing. Šípková Gabriela vedoucí oddělení územního plánování 1330 485226651 gabriela.sipkova@kraj-lbc.cz
Mgr. Vaško Tomáš odborný zaměstnanec na úseku územního plánování 1329 485226262 tomas.vasko@kraj-lbc.cz

Oddělení stavebního řádu

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Dřevěná Hana odborný zaměstnanec na úseku stavebního řádu 1316 485226410 hana.drevena@kraj-lbc.cz
Ing. Hanuš Zdeněk odborný zaměstnanec na úseku stavebního řádu 1316 485226408 zdenek.hanus@kraj-lbc.cz
Bc. Medlíková Andrea odborný zaměstnanec na úseku stavebního řádu 1324 485226430 andrea.medlikova@kraj-lbc.cz
Mgr. Sláma Pavel odborný zaměstnanec na úseku stavebního řádu 1316 485226689 pavel.slama@kraj-lbc.cz
Ing. Ing. Starý Jan vedoucí oddělení stavebního řádu 1324 485226406 jan.stary@kraj-lbc.cz
Ing. Štricková Eva odborný zaměstnanec na úseku stavebního řádu 1324 485226409 eva.strickova@kraj-lbc.cz
Mgr. Válková Marcela odborný zaměstnanec na úseku stavebního řádu 1316 485226426 marcela.valkova@kraj-lbc.cz

12 Odbor informatiky

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Tvrzník Pavel vedoucí odboru informatiky C113 485226502 pavel.tvrznik@kraj-lbc.cz

Oddělení software

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Balounová Jitka vedoucí oddělení software C114 485226501 jitka.balounova@kraj-lbc.cz
Hojný Miroslav informatik C105 485226716 miroslav.hojny@kraj-lbc.cz
Jaroš Pavel informatik C105 485226973 pavel.jaros@kraj-lbc.cz
Litoš Vít informatik C105 485226713 vit.litos@kraj-lbc.cz
Ing. Svoboda Antonín správce GIS C106 485226709 antonin.svoboda@kraj-lbc.cz

Oddělení hardware

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Kebrdle Petr pracovník technologického centra C108 485226708 petr.kebrdle@kraj-lbc.cz
Ing. Kotyk Michal vedoucí oddělení hardware C107 485226702 michal.kotyk@kraj-lbc.cz
Lhotáková Eliška garant spisové služby C114 485226512 eliska.lhotakova@kraj-lbc.cz
Ing. Pažout Aleš garant datových skladů C108 485226723 ales.pazout@kraj-lbc.cz
Ing. Polák František informatik C107 485226710 frantisek.polak@kraj-lbc.cz

Oddělení kontaktní centrum

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Kalová Magdalena operátor kontaktního centra C115 485226695 magdalena.kalova@kraj-lbc.cz
Kršňáková Jana operátor kontaktního centra C115 485226102 jana.krsnakova@kraj-lbc.cz
Mikšaníková Milena operátor kontaktního centra C115 485226742 milena.miksanikova@kraj-lbc.cz
Pacáková Anna vedoucí oddělení kontaktní centrum C116 485226731 anna.pacakova@kraj-lbc.cz
Pelantová Petra operátor kontaktního centra C115 485226734 petra.pelantova@kraj-lbc.cz
Urbanová Pavla operátor kontaktního centra C115 485226732 pavla.urbanova@kraj-lbc.cz
Zajícová Romana operátor kontaktního centra C115 485226733 romana.zajicova@kraj-lbc.cz

13 Správní odbor

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
JUDr. Němec Jiří vedoucí správního odboru C 218 485226463 jiri.nemec@kraj-lbc.cz
Ondráčková Alena sekretariát C 219 485226313 alena.ondrackova@kraj-lbc.cz
FAX správního odboru - - 485226360 spravniodbor@kraj-lbc.cz

Oddělení matrik a státního občanství

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Čermáková Věra státní občanství pro okres LIBEREC; metodik krajské matriční spisovny C 211 485226381 vera.cermakova@kraj-lbc.cz
Mgr. Fátor David metodik správních činností - evidence obyvatel, OP a CD C 208 485226232 david.fator@kraj-lbc.cz
Mgr. Ježková Jaroslava vedoucí oddělení matrik a státního občanství, zástupce vedoucího správního odboru C 209 485226464 jaroslava.jezkova@kraj-lbc.cz
Bc. Kvapilová Helena státní občanství pro okres JABLONEC NAD NISOU; metodik matrik, vidimace a legalizace; potvrzování matričních dokladů do ciziny C 210 485226371 helena.kvapilova@kraj-lbc.cz
Ing. Pavčová Nikola státní občanství pro okres ČESKÁ LÍPA a SEMILY; metodik agend státního občanství a spr. činností C 208 485226382 nikola.pavcova@kraj-lbc.cz
Bc. Svatoňová Jaroslava státní občanství pro okres JABLONEC NAD NISOU; metodik matrik, vidimace a legalizace; potvrzování matričních dokladů do ciziny C 210 485226372 jaroslava.svatonova@kraj-lbc.cz

Oddělení přestupků a voleb

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Kroupová Pavlína vedoucí oddělení přestupků a voleb C 207 485226434 pavlina.kroupova@kraj-lbc.cz
Ing. Legerová Michaela přestupky, volby C 206 485226351 michaela.legerova@kraj-lbc.cz
Mgr. Valášek Zdeněk přestupky, volby C 206 485226380 zdenek.valasek@kraj-lbc.cz
Mgr. Žalud Pavel přestupky, volby C 206 485226379 pavel.zalud@kraj-lbc.cz

Oddělení Krajský živnostenský úřad

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Koutová Ivana vedoucí oddělení Krajský živnostenský úřad C 204 485226641 Ivana.koutova@kraj-lbc.cz
Pospíšilová Diana kontrolor, veřejné sbírky C 205 485226320 diana.pospisilova@kraj-lbc.cz
Bc. Žák Vítězslav Ondřej metodik a kontrolor C 205 485226644 vitezslav_ondrej.zak@kraj-lbc.cz

14 Odbor investic a správy nemovitého majetku

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Staněk Petr vedoucí odboru 817 485226619 petr.stanek@kraj-lbc.cz
Štrymplová Jana asistentka odboru 818 485226429 jana.strymplova@kraj-lbc.cz

Majetkoprávní oddělení

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bednářová Klára odborný zaměstnanec oddělení investic a majetkoprávního oddělení, zástup za sekretariát vedoucího odboru 1621 485226305 klara.bednarova@kraj-lbc.cz
Jirků Věra odborný zaměstnanec majetkoprávní oddělení 1620 485226390 vera.jirku@kraj-lbc.cz
Mgr. Kloučková Šárka vedoucí majetkoprávního oddělení 1623 485226483 sarka.klouckova@kraj-lbc.cz
Krčmářová Veronika referent majetkoprávního oddělení 1620 485226537 veronika.krcmarova@kraj-lbc.cz
Ing. Malý Petr energetický manažer, manažer FAMA+ 818 485226570 petr.maly@kraj-lbc.cz
Ing. Nosková Kateřina referent majetkoprávního oddělení 1621 485226539 katerina.noskova@kraj-lbc.cz
Mgr. Srpová Irena referent majetkoprávního oddělení 1620 485226500 irena.srpova@kraj-lbc.cz

Oddělení investic

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bc. Číla Martin referent oddělení investic 927 485226335 martin.cila@kraj-lbc.cz
Bc. Halamová Zuzana referent oddělení investic 829 485226417 zuzana.halamova@kraj-lbc.cz
Ing. Hanušová Hana referent oddělení investic 829 485226329 hana.hanusova@kraj-lbc.cz
Ing. Ondráček Vratislav referent oddělení investic 927 485226993 vratislav.ondracek@kraj-lbc.cz
Ing. Syrovátka Jakub vedoucí oddělení investic 823 485226625 jakub.syrovatka@kraj-lbc.cz
Voženílková Lenka referent oddělení investic 927 485226567 lenka.vozenilkova@kraj-lbc.cz
Bc. Westfalová Alena ekonom odboru 816 485226486 alena.westfalova@kraj-lbc.cz

15 Odbor kancelář ředitele

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Jarošová Ivana vedoucí odboru kancelář ředitele 617 485226588 ivana.jarosova@kraj-lbc.cz
Říhová Marie sekretářka vedoucí odboru kancelář ředitele 618 485226455 marie.rihova@kraj-lbc.cz

Oddělení spisové služby

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Holubová Stanislava vedoucí oddělení spisové služby C111 485226623 stanislava.holubova@kraj-lbc.cz
Kubešová Hana spisová služba C111 485226513 hana.kubesova@kraj-lbc.cz
Kubínová Marie spisová služba C111 485226566 marie.kubinova@kraj-lbc.cz
Michálková Michaela spisová služba - archiv CM10 485226341 michaela.michalkova@kraj-lbc.cz
Ťoupalíková Ludmila spisová služba C111 485226563 ludmila.toupalikova@kraj-lbc.cz

Oddělení personální a mzdové

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Černá Hana vzdělávání zaměstnanců 622 485226586 hana.cerna@kraj-lbc.cz
Bc. Dočekalová Irena personalistka 620 485226376 irena.docekalova@kraj-lbc.cz
Bc. Horáčková Božena vzdělávání zaměstnanců a sociální fond 622 485226683 bozena.horackova@kraj-lbc.cz
Horáková Renata mzdová účetní 623 485226504 renata.horakova@kraj-lbc.cz
Bc. Jungerová Veronika mzdová účetní 623 485226339 veronika.jungerova@kraj-lbc.cz
Ing. Servít Milan vedoucí oddělení personálního a mzdového 621 485226336 milan.servit@kraj-lbc.cz

Oddělení hospodářské správy

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Břeň Radek údržba CM07 485226560 radek.bren@kraj-lbc.cz
Bc. Cechlová Marcela ekonomka, sledování čerpání rozpočtů ve vybraných položkách 1016 485226337 marcela.cechlova@kraj-lbc.cz
Dvořák Ladislav elektrikář CM04 485226220 ladislav.dvorak@kraj-lbc.cz
Ing. Dvořák Radomír ostraha 149 485226112 radomir.dvorak@kraj-lbc.cz
Engel Rudolf instalatér, topenář CM07 485226507-8 rudolf.engel@kraj-lbc.cz
Grajcar Ondrej elektrikář CM07 485226221 ondrej.grajcar@kraj-lbc.cz
Hána Jaroslav provozní elektrikář CM04 485226561 jaroslav.hana@kraj-lbc.cz
Bc. Charypar Tomáš vedoucí oddělení hospodářské správy, zástupce vedoucí odboru kancelář ředitele 1019 485226514 tomas.charypar@kraj-lbc.cz
Kadlec Václav ostraha 149 485226112 vaclav.kadlec@kraj-lbc.cz
Kopáček Milan instalatér, topenář CM07 485226507-8 milan.kopacek@kraj-lbc.cz
Mazánková Hana zajišťování kancelářských potřeb, agenda mobilních telefonů 1018 485226515 hana.mazankova@kraj-lbc.cz
Morávková Jaroslava pokladní 1009 485226413 jaroslava.moravkova@kraj-lbc.cz
Nevyhoštěný Lubomír hlavní technik klimatizace 1026 485226505 lubomir.nevyhosteny@kraj-lbc.cz
Ottlová Jana zaměstnanec oddělení hospodářské správy 1026 485226506 jana.ottlova@kraj-lbc.cz
Ing. Palová Tereza odborný zaměstnanec - technické zásobování, evidence stanů 1018 485226620 tereza.palova@kraj-lbc.cz
Ing. Peš Jan ostraha 149 485226112 jan.pes@kraj-lbc.cz
Pohl Bořivoj ostraha 149 485226112 borivoj.pohl@kraj-lbc.cz
Stoklasa Michal údržba CM06 485226507 michal.stoklasa@kraj-lbc.cz
Bc. Straková Helena odborný zaměstnanec hospodářské správy,zajišťování zasedacích sálů 1010 485226503 helena.strakova@kraj-lbc.cz
Ing. Svoboda Jaroslav energetik 1026 485226458 jaroslav.svoboda@kraj-lbc.cz
Šrytr Zdeněk zámečník CM07 485226507-8 zdenek.srytr@kraj-lbc.cz
Trochta Bohumil ostraha 149 485226112 bohumil.trochta@kraj-lbc.cz
Zeman Jindřich ostraha 149 485226112 jindrich.zeman@kraj-lbc.cz
Zítková Vladimíra hospodářská správa, evidence majetku 1017 485226477 vladimira.zitkova@kraj-lbc.cz
Zmatlík Václav ostraha 149 485226112 vacla.zmatlik@kraj-lbc.cz

sekretariát samosprávy

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email

oddělení autoprovozu

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Fejgl Luboš vedoucí oddělení autoprovozu C007 485226484 lubos.fejgl@kraj-lbc.cz
Kulhánek Milan řidič C007 485226478 milan.kulhanek@kraj-lbc.cz
Michalíček Josef řidič C008 485226478 josef.michalicek@kraj-lbc.cz
Soják Michal řidič C007 485226478 michal.sojak@kraj-lbc.cz
Štursa Petr řidič C007 485226478 petr.stursa@kraj-lbc.cz
Zahálka Vladimír provozní zaměstnanec autodopravy 16 485226479 vladimir.zahalka@kraj-lbc.cz

16 Odbor kontroly

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Laksarová Marie kontrolor, administrativa 1524 485226252 marie.laksarova@kraj-lbc.cz
Mgr. Novák Karel vedoucí odboru kontroly 1525 485226608 karel.novak@kraj-lbc.cz

Oddělení ekonomické kontroly

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Fryková Pavla kontrolor 1531 485226243 pavla.frykova@kraj-lbc.cz
Ing. Havelková Jitka kontrolor 1527 485226603 jitka.havelkova@kraj-lbc.cz
Bc. Hrnčířová Johana kontrolor 1529 485226601 johana.hrncirova@kraj-lbc.cz
Jaklová Jana kontrolor 1531 485226250 jana.jaklova@kraj-lbc.cz
Ing. Procházková Alena kontrolor 1529 485226451 alena.prochazkova01@kraj-lbc.cz
Štemberová Blanka kontrolor 1531 485226254 blanka.stemberova@kraj-lbc.cz
Ing. Vlasáková Kamila vedoucí oddělení ekonomické kontroly 1527 485226317 kamila.vlasakova@kraj-lbc.cz

Oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Brotzová Jitka kontrolor 1528 485226604 jitka.brotzova@kraj-lbc.cz
Bc. Folprechtová Jana kontrolor 1523 485226605 jana.folprechtova@kraj-lbc.cz
Bc. Hloušek Petr kontrolor 1523 485226631 petr.hlousek@kraj-lbc.cz
Ing. Hnízdilová Nikol kontrolor 1528 485226673 nikol.hnizdilova@kraj-lbc.cz
Mgr. Lešáková Gabriela kontrolor 1526 485226789 gabriela.lesakova@kraj-lbc.cz
Mgr. Nosková Ivana kontrolor 1523 485226618 ivana.noskova@kraj-lbc.cz
Ing. Nováková Jana vedoucí oddělení hospodaření ÚSC a DSO 1526 485226617 Jana.novakova@kraj-lbc.cz
Ing. Vavrušková Soňa kontrolor 1528 485226606 sona.vavruskova@kraj-lbc.cz

17 Oddělení interní audit

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Hochmanová Michaela vedoucí oddělení interního auditu 619 485226466 michaela.hochmanova@kraj-lbc.cz
Bc. Mikolášková Veronika interní auditor 619 485226462 veronika.mikolaskova@kraj-lbc.cz

18 Oddělení sekretariát ředitele

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Břeňová Petra sekretariát Ing. Dana Ramzera, náměstka hejtmana, resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti 517 485226628 petra.brenova@kraj-lbc.cz
JUDr. Doležal Bohumír vedoucí sekretariátu ředitele 628 485226407 bohumir.dolezal@kraj-lbc.cz
Ing. Hrnčířová Jana sekretariát Ing. Jana Svitáka, náměstka hejtmana, resort dopravy 420 485226630 jana.hrncirova@kraj-lbc.cz
Karásková Eva sekretářka sekretariátu ředitele 627 485226469 eva.karaskova@kraj-lbc.cz
Kavková Markéta sekretariát Mgr. Jiřího Ulvra, člena rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoj venkova 521 485226311 marketa.kavkova@kraj-lbc.cz
Mgr. Kubíčková Michaela sekretariát Mgr. Petra Tulpy, náměstka hejtmana, resort sociálních věcí 417 485226346 michaela.kubickova@kraj-lbc.cz
Maršálková Ivana sekretariát Ing. Květy Vinklátové, náměstkyně hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu 524 485226489 ivana.marsalkova@kraj-lbc.cz
Nečásková Kateřina sekretariát Václava Židka, člena rady kraje, resort životního prostředí a zemědělství 421 485226419 katerina.necaskova@kraj-lbc.cz
Nováková Lenka sekretariát Mgr. Vladimíra Richtera, člena rady, resort zdravotnictví 520 485226675 lenka.novakova@kraj-lbc.cz
Bc. Poprová Jana asistentka ředitele 627 485226312 jana.poprova@kraj-lbc.cz
Scheidlová Lenka sekretariát Ing. Zbyňka Miklíka, náměstka hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky 424 485226461 lenka.scheidlova@kraj-lbc.cz

20 Oddělení veřejných zakázek

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bc. Belluzzo Zdeňka odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1322 485226788 zdenka.belluzzo@kraj-lbc.cz
Bc. Firmanová Lucie odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1318 485226267 lucie.firmanova@kraj-lbc.cz
Ing. Homoľová Marcela odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1322 485226967 marcela.homolova@kraj-lbc.cz
Ing. Jurásková Linda odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1319 485226968 linda.juraskova@kraj-lbc.cz
Ing. Peknušová Romana odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1323 485226992 romana.peknusova@kraj-lbc.cz
Remeňová Jana odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1321 485226643 jana.remenova@kraj-lbc.cz
Mgr. Rybář Josef odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1323 485226664 josef.rybar@kraj-lbc.cz
Mgr. Šťastná Martina vedoucí oddělení veřejných zakázek 1320 485226624 martina.stastna@kraj-lbc.cz
Šulcová Petra odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1319 485226951 petra.sulcova@kraj-lbc.cz
Ing. Vokas Libor odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1318 485226438 libor.vokas@kraj-lbc.cz
Ing. Zítková Vladimíra odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1323 485226616 vladimira.zitkova01@kraj-lbc.cz

21 Odbor dopravní obslužnosti

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Kohoutová Soňa technik dopravní obslužnosti 1624 485226472 sona.kohoutova01@kraj-lbc.cz
Ing. Mikulecká Kamila správa dat, GIS, technik dopravní obslužnosti 1626 485226280 kamila.mikulecka@kraj-lbc.cz
Mgr. Röhrichová Lenka asistentka odboru dopravní obslužnosti 420 485226704 lenka.rohrichova@kraj-lbc.cz
Ing. Schröter Pavel ekonom resortu dopravy 1627 485226590 pavel.schroter@kraj-lbc.cz
Ing. Šulcová Monika vedoucí odboru dopravní obslužnosti 1625 485226656 monika.sulcova@kraj-lbc.cz

Oddělení silniční dopravy

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Blablová Lenka dopravní technik 1617 485226598 lenka.blablova@kraj-lbc.cz
Bc. Hanušová Žaneta dopravní technik 1617 485226437 zaneta.hanusova@kraj-lbc.cz
Ing. Jirásek Josef dopravní technik 1617 485226283 josef.jirasek@kraj-lbc.cz
Mgr. Mochal Michal vedoucí oddělení silniční dopravy, zástupce vedoucí odboru dopravní obslužnosti 1616 485226282 michal.mochal@kraj-lbc.cz
Ing. Porkertová Pavla technik dopravní obslužnosti 1626 485226277 pavla.porkertova@kraj-lbc.cz
Mgr. Tomíček Luboš technik dopravní obslužnosti 1624 485226904 lubos.tomicek@kraj-lbc.cz