Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Aktuálně


Ředitel úřadu

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Havlík René ředitel úřadu 627 485226470
rene.havlik@kraj-lbc.cz
Šikola Roman manažer bezpečnosti informací a pověřenec pro ochranu osobních údajů 628 485226356
739541629
roman.sikola@kraj-lbc.cz

01 Odbor kancelář hejtmana

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Štochlová Tereza ekonom odboru 236 485226209
tereza.stochlova@kraj-lbc.cz
Volfová Miloslava pověřena vedením odboru 237 485226200
739541523
miloslava.volfova@kraj-lbc.cz

Oddělení sekretariát hejtmana

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Dipl. Kff. Hanzlová Kateřina vedoucí oddělení sekretariátu hejtmana 315 485226301
724964684
katerina.hanzlova@kraj-lbc.cz
Ing. Hrnčířová Jana asistentka hejtmana 315 485226314
727961332
jana.hrncirova@kraj-lbc.cz
Majerová Daniela odborný zaměstnanec 315 485226564
739541578
daniela.majerova@kraj-lbc.cz

Organizační oddělení

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Brabencová Aneta referent organizačního oddělení 269 485226358
aneta.brabencova@kraj-lbc.cz
Bc. Kavanová Iveta vedoucí organizačního oddělení 269 485226347
739541524
iveta.kavanova@kraj-lbc.cz
Machálková Jitka referent organizačního oddělení 269 485226475
725408812
jitka.machalkova@kraj-lbc.cz

Oddělení krizového řízení

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Antoniová Radka odborný zaměstnanec oddělení krizového řízení 203 485226933
radka.antoniova@kraj-lbc.cz
Bc. Ehrenbergerová Linda odborný zaměstnanec oddělení krizového řízení, dotace z programů 1.2 a 1.4, prevence kriminality 202 485226204
725923712
linda.ehrenbergerova@kraj-lbc.cz
Faigl Jiří externista 204 485226207
externista.jiri.faigl@kraj-lbc.cz
Justlová Kristýna odborný zaměstnanec 203 485226932
kristyna.justlova@kraj-lbc.cz
Kočí Spanilá Veronika odborný zaměstnanec 203 485226206
veronika.koci_spanila@kraj-lbc.cz
Bc. Medunová Marie odborný zaměstnanec pro HOPKS 202 485226201
778 726839
marie.medunova@kraj-lbc.cz
Mgr. Svárovský Arnošt odborný zaměstnanec pro krizová opatření 241 485226205
739541618
arnost.svarovsky@kraj-lbc.cz
Ing. Tomášková Zita odborný zaměstnanec oddělení krizového řízení, dotace z programů 1.1 a 1.3 202 485226202
739541690
zita.tomaskova@kraj-lbc.cz
Ing. Volfová Miloslava vedoucí oddělení krizového řízení 237 485226200
739541523
miloslava.volfova@kraj-lbc.cz

Oddělení tiskové a vnějších vztahů

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Fulková Andrea vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů 335 485226332
739541549
andrea.fulkova@kraj-lbc.cz
Havířová Marcela odborný zaměstnanec pro ekonomiku 336 485226383
739541507
marcela.havirova@kraj-lbc.cz
Bc. Jankovská Eva odborný zaměstnanec 338 485226304
739541577
eva.jankovska@kraj-lbc.cz
Mgr. Jiránková Věra odborný zaměstnanec pro zahraniční spolupráci a protokol 338 485226306
739541590
vera.jirankova@kraj-lbc.cz
Mikulička Jan odborný zaměstnanec 334 485226324
777366889
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Ing. Pleštilová Radka Dis. odborný zaměstnanec oddělení tiskového a vnějších vztahů 338 485226302
739541733
radka.plestilova@kraj-lbc.cz
Mgr. Trdla Filip tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu 337 485226307
770134419
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Vašková Anna odborný zaměstnanec 334 485226308
739541516
anna.vaskova@kraj-lbc.cz

02 Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Kavková Markéta sekretariát Mgr. Jiřího Ulvra, člena rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoj venkova 521 485226311
739541574
marketa.kavkova@kraj-lbc.cz
Mészárosová Iveta sekretářka odboru regionální rozvoje a evropských projektů 1422 485226907
739541641
iveta.meszarosova@kraj-lbc.cz
Ing. Nováková Klára finanční manažer 1424 485226663
klara.novakova@kraj-lbc.cz
Mgr. Otta Michael vedoucí odboru 1423 485226553
739541517
michael.otta@kraj-lbc.cz

Oddělení dotací

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Benešová Eva administrátor programu dotačního fondu LK resortu hospodářského a regionálního rozvoje 1417b 485226678
eva.benesova@kraj-lbc.cz
Ing. Frontzová Jana projektový manažer - programy přeshraniční spolupráce 1417 485226323
jana.frontzova@kraj-lbc.cz
Ing. Hajflerová Eva projektový manažer - programy přeshraniční spolupráce 1418 485 226 575
eva.hajflerova@kraj-lbc.cz
Ing. Kašparová Petra vedoucí oddělení dotací 1417 485226686
739541592
petra.kasparova@kraj-lbc.cz
Ing. Suchánková Jitka administrátor programu dotačního fondu LK- Program č. 2 resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova 1417b 485226581
739541669
jitka.suchankova@kraj-lbc.cz
Ing. Zdrojewski Petr projektový manažer - programy přeshraniční spolupráce 1418 485226926
petr.zdrojewski@kraj-lbc.cz

Oddělení projektů financovaných ze strukturálních fondů

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Kašpar Matoušová Denisa projektový manažer 1424 485226972
denisa.kaspar_matousova@kraj-lbc.cz
Bc. Křepel Jaroslav vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních fondů 1419 485226627
775429699
jaroslav.krepel@kraj-lbc.cz
Ing. Mrštíková Eva projektový manažer 1419 485226653
eva.mrstikova@kraj-lbc.cz
Bc. Šimonová Karolína projektový manažer 1424 485226662
karolina.simonova@kraj-lbc.cz
Mgr. Těšínská Lenka projektový manažer 1419 485226208
lenka.tesinska@kraj-lbc.cz

Oddělení projektů udržitelného rozvoje

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Andělová Renáta projektový manažer 414 ED 485226658
renata.andelova@kraj-lbc.cz
Ing. Dubcová Věra vedoucí oddělení projektů udržitelného rozvoje 413 ED 485226574
778538443
vera.dubcova@kraj-lbc.cz
Hujerová Ivana koordinátorka neziskového sektoru a místní Agendy 21 414 ED 485226722
602411387
ivana.hujerova@kraj-lbc.cz
Ing. Klímová Alena projektový manažer 413 ED 485226327
alena.klimova@kraj-lbc.cz
Koděrová Pavlína projektový manažer 413 ED 485226571
pavlina.koderova@kraj-lbc.cz
Linka - Kotlíkové dotace - - 485226579
-
Ing. Roncová Helena projektový manažer 413 ED 485226690
725440659
helena.roncova@kraj-lbc.cz

Oddělení rozvojových koncepcí

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Antlová Zuzana projektový/finanční manažer projektu Smart akcelerátor LK 271 485226655
zuzana.antlova@kraj-lbc.cz
Bc. Filipová Růžena Dis. krajský RIS3 koordinátor, pracovník Informačního a datového portálu LK 271 485226338
ruzena.filipova@kraj-lbc.cz
Ing. Chmel Lukáš referent oddělení rozvojových koncepcí 272 485226576
lukas.chmel@kraj-lbc.cz
Mgr. Novotná Monika MPA referent oddělení rozvojových koncepcí 272 485226572
monika.novotna@kraj-lbc.cz
Ing. Pachl Vladimír krajský RIS3 koordinátor 271 485226707
775499359
vladimir.pachl@kraj-lbc.cz
Ing. Stibor Petr manažer projektu Regionální stálé konference 270 485226518
775429669
petr.stibor@kraj-lbc.cz
Mgr. Šiftová Zuzana vedoucí oddělení rozvojových koncepcí 272 485226309
zuzana.siftova@kraj-lbc.cz
Ing. Vičanová Karolína DiS. manažer projektu Regionální stálá konference 270 485226494
775429669
karolina.vicanova@kraj-lbc.cz
Ing. Vlková Jana manažer projektu Regionální stálá konference 270 485226955
775429669
jana.vlkova@kraj-lbc.cz

Oddělení projektů financovaných z ESI fondů

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Farská Věra projektový manažer 1420 485226548
vera.farska@kraj-lbc.cz
Ing. Jäger Stanislav projektový manažer 1420 485226665
777360227
stanislav.jager@kraj-lbc.cz
Ing. Körteltová Martina vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů 1421 485226578
martina.korteltova@kraj-lbc.cz
Ing. Putíková Michaela projektový manažer 1420 485226433
michaela.putikova@kraj-lbc.cz
Bc. Vejvodová Kateřina projektový manažer 1421 485226719
739541724
katerina.vejvodova@kraj-lbc.cz

03 Odbor ekonomický

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Dvořáčková Naděžda sekretariát vedoucího odboru, ekonomické práce 725 485226352
nadezda.dvorackova@kraj-lbc.cz
Ing. Klíma Jan vedoucí ekonomického odboru 726 485226536
739541671
jan.klima@kraj-lbc.cz
Scheidlová Lenka sekretariát Ing. Zbyňka Miklíka, náměstka hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky 424 485226461
739541606
lenka.scheidlova@kraj-lbc.cz

Oddělení rozpočtu a financování

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bc. Hanák Vladimír , DiS. rozpočtář, platební styk 717 485226533
vladimir.hanak@kraj-lbc.cz
Ing. Hošicová Alexandra rozpočtář 717 485226268
alexandra.hosicova@kraj-lbc.cz
Ing. Matoušková Anna zástupce vedoucího odboru, vedoucí oddělení rozpočtu a financování 719 485226531
606784374
anna.matouskova@kraj-lbc.cz
Bc. Pleštilová Martina platební styk 718 485226532
martina.plestilova@kraj-lbc.cz
Ing. Prágrová Simona rozpočtář 717 485226551
simona.pragrova@kraj-lbc.cz
Šímová Jana správce rozpočtu 716 485226530
jana.simova@kraj-lbc.cz

Oddělení účetní evidence

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Benešová Lenka závěrečné sumarizace 720 485226269
lenka.benesova@kraj-lbc.cz
Brožová Pavlína fondové účty a inventarizace 729 485226270
pavlina.brozova@kraj-lbc.cz
Bc. Daníčková Sabina sumarizace dat 729 485226715
sabina.danickova@kraj-lbc.cz
Ing. Hrabálková Iva účetní 729 485226373
iva.hrabalkova@kraj-lbc.cz
Ing. Jakšová Jana odborný zaměstnanec oddělení účetní evidence 727 485226318
jana.jaksova@kraj-lbc.cz
Bc. Ježková Martina účetní metodik 727 485226363
martina.jezkova@kraj-lbc.cz
Ing. Kolář Václav metodik účetnictví a rozpočtu 722 485226414
vaclav.kolar@kraj-lbc.cz
Bc. Stojanová Petra vedoucí sumarizace 720 485226534
petra.stojanova@kraj-lbc.cz
Ing. Štancíková Jana vedoucí oddělení účetní evidence 728 485226287
606784375
jana.stancikova@kraj-lbc.cz
Vurmová Lenka sumarizace dat 720 485226271
lenka.vurmova@kraj-lbc.cz

Oddělení ekonomických analýz

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Fantová Lucie odborný zaměstnanec oddělení ekonomických analýz 724 485226549
lucie.fantova@kraj-lbc.cz
Ing. Fišer Radek vedoucí oddělení ekonomických analýz, závazky a pohledávky 723 485226535
radek.fiser@kraj-lbc.cz
Flecknová Vendulka odborný zaměstnanec oddělení ekonomických analýz 723 485226557
vendulka.flecknova@kraj-lbc.cz
Bc. Janů Michaela závazky a pohledávky 723 485226556
michaela.janu@kraj-lbc.cz

04 Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Břeňová Petra sekretariát RNDr. Jiřího Čeřovského, náměstka hejtmana, resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti 517 485226628
739541691
petra.brenova@kraj-lbc.cz
Ing. Princová Jiřina vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 825 485226647
jirina.princova@kraj-lbc.cz

Oddělení vzdělávání a organizace školství

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Bambuszová Martina metodička speciálního vzdělávání, správce dotačních programů 821 485226224
725963863
martina.bambuszova@kraj-lbc.cz
Mgr. Bárová Markéta metodička předškolního vzdělávání a školního stravování 822 485226217
739541558
marketa.barova@kraj-lbc.cz
Ing. Černá Jana metodička primární prevence, ústavní výchova 821 485226239
jana.cerna@kraj-lbc.cz
Ing. Exnerová Věra metodička středního vzdělávání, nostrifikace 819 485226230
vera.exnerova@kraj-lbc.cz
JUDr. Horáková Eva porušení rozpočtové kázně, správní řízení 827 485226580
eva.horakova@kraj-lbc.cz
Ing. Kotková Eva metodička středního vzdělávání, přijímací řízení 827 485226231
eva.kotkova@kraj-lbc.cz
Mgr. Malá Eva konkurzní řízení, agendy RK a ZK 820 485226240
eva.mala@kraj-lbc.cz
Bc. Matoušková Lucie metodička platů a mezd 828 485226639
778724115
lucie.matouskova@kraj-lbc.cz
Bc. Peterková Markéta školské rady 825 485226235
marketa.peterkova@kraj-lbc.cz
Mgr. Rychetská Renata metodička základního, základního uměleckého a zájmového vzdělávání 822 485226228
renata.rychetska@kraj-lbc.cz
Mgr. Šefl Martin metodik tvorby krajských normativů 828 485226233
martin.sefl@kraj-lbc.cz
Ing. Štěpánová Dana metodička středního vzdělávání, maturity 819 485226227
dana.stepanova@kraj-lbc.cz
Mgr. Valášková Tereza rejstřík škol a školských zařízení 820 485226238
tereza.valaskova@kraj-lbc.cz
JUDr. Vašková Helena vedoucí oddělení vzdělávání a organizace školství 824 485226218
739541698
helena.vaskova@kraj-lbc.cz

Oddělení financování přímých nákladů

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Čermáková Monika vedoucí oddělení financování přímých nákladů 925 485226295
monika.cermakova@kraj-lbc.cz
Kabátová Iveta rozpočtářka pro soukromé školy 924 485226293
iveta.kabatova@kraj-lbc.cz
Bc. Křiváková Kalíková Kateřina rozpočtářka pro ORP Jilemnice, Nový Bor, Semily, Turnov 926 485226296
katerina.krivakova_kalikova@kraj-lbc.cz
Bc. Löfflerová Kamila rozpočtářka pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem 924 485226297
kamila.lofflerova@kraj-lbc.cz
Luňáčková Miroslava rozpočtářka po ORP Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Tanvald, Železný Brod 926 485226223
miroslava.lunackova@kraj-lbc.cz
Mgr. Maryšková Andrea rozpočtářka - účelové dotace, statistické výkazy 924 485226263
andrea.maryskova@kraj-lbc.cz
Bc. Parmová Kateřina rozpočtářka pro ORP Frýdlant, Liberec 926 485226298
katerina.parmova@kraj-lbc.cz

Oddělení financování nepřímých nákladů

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Cvrčková Lenka inventarizace majetku, limity OŠMTS 919 485226292
lenka.cvrckova@kraj-lbc.cz
Ing. Duláková Jiřina účtování krajských PO, metodička pro PO okres Semily 917 485226247
jirina.dulakova@kraj-lbc.cz
Ing. Hladíková Erika účtování krajských PO, fakturace, metodička pro PO okr. Jablonec nad Nisou 917 485226215
erika.hladikova@kraj-lbc.cz
Mgr. Charvátová Renáta analytička 921 485226253
renata.charvatova@kraj-lbc.cz
Bc. Machová Pavla účtování krajských PO, fakturace, metodička pro PO okr. Liberec 918 485226242
739541721
pavla.machova@kraj-lbc.cz
Ing. Myslivcová Lenka rozpočtářka 920 485226257
lenka.myslivcova@kraj-lbc.cz
Bc. Plívová Jana rozpočtářka pro PO okr. Liberec, Semily 919 485226290
jana.plivova@kraj-lbc.cz
Ing. Radějová Jana majetkoprávní operace 920 485226286
jana.radejova@kraj-lbc.cz
Ing. Stříbrná Michaela vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů 922 485226288
739541657
michaela.stribrna@kraj-lbc.cz
Bc. Trpkošová Eva vedení účetnictví 917 485226216
eva.trpkosova@kraj-lbc.cz
Vašek Jan veřejné zakázky 918 485226285
jan.vasek@kraj-lbc.cz
Ing. Vítová Jarmila metodička financování krajského rozpočtu 921 485226291
jarmila.vitova@kraj-lbc.cz
Vodičková Vlasta rozpočtářka pro PO Česká Lípa, Jablonec nad Nisou 919 485226289
vlasta.vodickova@kraj-lbc.cz

Oddělení mládeže a sportu

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bc. Hlavsová Lucie sport a tělovýchova 929 4852266674
lucie.hlavsova@kraj-lbc.cz
Ing. Hodboďová Eva talentované a nadané děti a mládež, soutěže,dotace 923 485226635
739541550
eva.hodbodova@kraj-lbc.cz
Bc. Meierová Martina volnočasové aktivity dětí a mládeže, dotace 923 485226636
778724116
martina.meierova@kraj-lbc.cz
Pokorný Tomáš vedoucí oddělení mládeže a sportu 928 485226646
739541672
tomas.pokorny@kraj-lbc.cz
Ing. Sviatková Lucie sportovní akce 929 485226634
778724117
lucie.sviatkova@kraj-lbc.cz
Bc. Šírová Květa podpora odborného vzdělávání, administrace portálu EDULK.cz 923 485226637
725259891
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Ing. Vlková Zita sportovní akce, dotace 929 485226638
725456272
zita.vlkova@kraj-lbc.cz

Oddělení strategií, koncepcí a projektů

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Dušková Petra projektová manažerka, podpora školního stravování 4.11 ED 485226143
778543214
petra.duskova@kraj-lbc.cz
Mgr. Havelková Silvie odborný zaměstnanec 4.11 ED 485226146
silvie.havelkova@kraj-lbc.cz
Mgr. Kasalová Dagmar vedoucí oddělení 4.09 ED 485226142
778714941
dagmar.kasalova@kraj-lbc.cz
Ing. Maderová Jaroslava finanční manažerka 4.10 ED 485226720
jaroslava.maderova@kraj-lbc.cz
Mgr. Zábranská Magdalena odborný zaměstnanec 4.10 ED 485226474
magdalena.zabranska@kraj-lbc.cz

05 Odbor sociálních věcí

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Kubíčková Michaela sekretariát Mgr. Petra Tulpy, náměstka hejtmana, resort sociálních věcí 417 485226346
739 541 521
michaela.kubickova@kraj-lbc.cz
Loudová Jana odborný administrativní zaměstnanec 1116 485226542
739541579
jana.loudova@kraj-lbc.cz
Mgr. Šebková Jolana vedoucí odboru sociálních věcí 1117 485226540
602249023
jolana.sebkova@kraj-lbc.cz

Oddělení příspěvkových organizací

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Foktová Petra odborný zaměstnanec 1118 485226724
739541582
petra.foktova@kraj-lbc.cz
Ing. Hušková Markéta vedoucí oddělení příspěvkových organizací 1119 485226395
778880338
marketa.huskova@kraj-lbc.cz
Ing. Zelená Alena odborný zaměstnanec 1118 485226246
alena.zelena@kraj-lbc.cz

Oddělení sociální práce

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
PhDr. Bělská Simona psycholog 1124 485226582
778538447
simona.belska@kraj-lbc.cz
Bc. Futschiková Andrea metodik sociální práce 1126a 485226966
775139040
andrea.futschikova@kraj-lbc.cz
Bc. Hradiská Kateřina zaměstnanec oddělení sociální práce - SPOD 1130 485226559
725741503
katerina.hradiska@kraj-lbc.cz
Ing. Klimečková Andrea odborný zaměstnanec 1126 485226456
702010348
andrea.klimeckova@kraj-lbc.cz
Bc. Kozderková Dana zaměstnanec oddělení sociální práce - SPOD 1130 485226443
778538446
dana.kozderkova@kraj-lbc.cz
Mgr. Krejčová Michaela odborný zaměstnanec SPOD 1131 485226398
739541519
michaela.krejcova@kraj-lbc.cz
Mgr. Kučerová Milena krajský protidrogový koordinátor 4.12. Evropský dům 485226758
778757907
milena.kucerova@kraj-lbc.cz
Mgr. Lebeda Aleš DBA koordinátor pro adaptaci a integraci držitelů dočasné ochrany 4.12 Evropský dům 485226244
739541522
ales.lebeda@kraj-lbc.cz
Strouhal Václav DiS. koordinátor pro záležitosti národnostních menšin a cizinců 4.12 ED 485226445
725704057
vaclav.strouhal@kraj-lbc.cz
Bc. Švandrlíková Hana odborný zaměstnanec SPOD 1131 485226697
739541562
hana.svandrlikova@kraj-lbc.cz
Mgr. Tůmová Kamila odborný zaměstnanec 1126 485226449
725704059
kamila.tumova@kraj-lbc.cz
Ing. Vavřichová Jana metodik veřejného opatrovnictví 1126a 485226928
778454546
jana.vavrichova@kraj-lbc.cz
Mgr. Vedralová Ivana vedoucí oddělení sociální práce 1125 485226349
739541598
ivana.vedralova@kraj-lbc.cz

Oddělení rozvoje a financování sociálních služeb

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Ahmadi Diana ekonomka a metodička financování 1128a 485226441
739541576
diana.ahmadi@kraj-lbc.cz
Mgr. Antošová Jana odborný zaměstnanec 1028 485226902
jana.antosova@kraj-lbc.cz
Ing. Brodská Zuzana odborný zaměstnanec - Individuální projekt LK „Podpora a rozvoj sociálních služeb v Libereckém kraji“ 4.07 Evropský dům 485226660
zuzana.brodska@kraj-lbc.cz
Forchtnerová Aneta DiS. odborná zaměstnankyně 1028 485226657
aneta.forchtnerova@kraj-lbc.cz
Mgr. Jegorova Karolina odborný zaměstnanec 1028 485226679
karolina.jegorova@kraj-lbc.cz
Mgr. Masárová Věra odborný zaměstnanec - Individuální projekt LK „Podpora procesů v rámci reformy péče o duševní zdraví v Libereckém kraji“ 4.07 Evropský dům 485226210
771299430
vera.masarova@kraj-lbc.cz
Bc. Rodrová Hana odborný zaměstnanec 273 485226394
hana.rodrova@kraj-lbc.cz
Ing. Řeháková Věra DiS. odborná zaměstnankyně 273 485226659
vera.rehakova@kraj-lbc.cz
Bc. Sedláčková Petra odborný zaměstnanec - Individuální projekt LK ,,Podpora procesů v rámci reformy péče o duševní zdraví v Libereckém kraji" 4.07 Evropský dům 485226454
771299599
petra.sedlackova@kraj-lbc.cz
Bc. Šrámková Martina odborný zaměstnanec 1128 485226236
martina.sramkova@kraj-lbc.cz
Mgr. Tůma Jiří vedoucí oddělení rozvoje a financování sociálních služeb 1530 485226558
725741542
jiri.tuma@kraj-lbc.cz
Bc. Veselovská Marta registrátorka sociálních služeb, metodička 273 485226399
marta.veselovska@kraj-lbc.cz
Ing. Vinčálková Hana ekonomka, analytička 1128a 485226908
hana.vincalkova@kraj-lbc.cz
Mgr. et Bc. Zajícová Klára odborný zaměstnanec - Individuální projekt LK ,,Podpora procesů v rámci reformy péče o duševní zdraví v Libereckém kraji" 4.07 Evropský dům 485226340
771299454
klara.zajicova@kraj-lbc.cz

06 Odbor silničního hospodářství

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Borovička Zdeněk MBA vedoucí odboru silničního hospodářství 1628 485226596
778538445
zdenek.borovicka@kraj-lbc.cz
Holcová Jana asistentka odboru 1627a 485226610
jana.holcova@kraj-lbc.cz

Oddělení správy silničních staveb

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Čech Petr vedoucí oddělení správy silničních staveb 1629 485226471
606034252
petr.cech02@kraj-lbc.cz
Bc. Fialová Michaela silniční technik 1622 485226482
michaela.fialova@kraj-lbc.cz
Bc. Frömelová Dominika DiS. silniční technik 1622 485226279
dominika.fromelova@kraj-lbc.cz
Bc. Gajdošová Pavla odborný referent 1522 485226602
pavla.gajdosova@kraj-lbc.cz
Ing. Moravcová Iveta cyklokoordinátor 1522 485226589
739541616
iveta.moravcova@kraj-lbc.cz
Ing. Nováková Marcela ekonom odboru 1627 485226632
marcela.novakova@kraj-lbc.cz
Ing. Petera Vladimír silniční technik (projekty) 1625a 485226573
739541625
vladimir.petera@kraj-lbc.cz
Ing. Píšová Martina silniční technik 1622 485226597
martina.pisova@kraj-lbc.cz

Správní a technické oddělení

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Novotná Ľudmila správní technik 1618 485226718
ludmila.novotna@kraj-lbc.cz
Mgr. Řezáčová Tereza správní technik 1619 485226276
tereza.rezacova@kraj-lbc.cz
Bc. Schwarzová Klára správní technik 1619 485226661
klara.schwarzova@kraj-lbc.cz
Mgr. Stumpf Petr vedoucí správního a technického oddělení 1618 485226278
608670588
petr.stumpf@kraj-lbc.cz

07 Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
PhDr. Mgr. Brož René vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu 1429 485226538
rene.broz@kraj-lbc.cz
Ježková Zuzana DiS. sekretářka odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu 1429 485226626
zuzana.jezkova@kraj-lbc.cz
Maršálková Ivana sekretariát Ing. Květy Vinklátové, náměstkyně hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu 524 485226489
739541536
ivana.marsalkova@kraj-lbc.cz

Oddělení kultury

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Bc. Féna Martin vedoucí oddělení kultury 1425 485226914
739541538
martin.fena@kraj-lbc.cz
Bc. Chmelařová Vladimíra ekonomka příspěvkových organizací 1426 485226592
vladimira.chmelarova@kraj-lbc.cz
Bc. Masáková Anna odborný pracovník oddělení kultury 1431 485226265
739541537
anna.masakova@kraj-lbc.cz
Bc. Štrynclová Veronika ekonom odboru 1426 485226681
veronika.strynclova@kraj-lbc.cz

Oddělení památkové péče

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Luková Barbora odborný pracovník oddělení památkové péče 1427 485226594
739541563
barbora.lukova@kraj-lbc.cz
Mgr. Prandnerová Lucie odborný pracovník oddělení památkové péče 1427 485226676
739541651
lucie.prandnerova@kraj-lbc.cz
Mgr. Bc. Ščerbáková Markéta vedoucí oddělení památkové péče 1427 485226591
725259890
marketa.scerbakova@kraj-lbc.cz
Ing. Vávra Tomáš odborný pracovník pohřebnictví a památkové péče 1425 485226650
778714294
tomas.vavra@kraj-lbc.cz

Oddělení cestovního ruchu

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Kanajlo Václavská Vendula DiS. odborný pracovník oddělení cestovního ruchu 1429 485226593
739541639
vendula.kanajlo_vaclavska@kraj-lbc.cz
Mgr. Ouzká Eva vedoucí oddělení cestovního ruchu 1429 485226614
778484822
eva.ouzka@kraj-lbc.cz
Ing. Vanerová Veronika odborný pracovník oddělení cestovního ruchu 1429 485226420
veronika.vanerova@kraj-lbc.cz

08 Odbor životního prostředí a zemědělství

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Kloučková Šárka právník odboru 1216 485 226 425
sarka.klouckova@kraj-lbc.cz
Kršňáková Jana sekretariát odboru 1225 485226428
jana.krsnakova@kraj-lbc.cz
Ing. Ryvolová Olga ekonom odboru 1218 485226672
olga.ryvolova@kraj-lbc.cz
RNDr. Šádková Jitka vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 1226 485226497
739541555
jitka.sadkova@kraj-lbc.cz
Šikolová Kateřina DiS. sekretariát Václava Židka, člena rady kraje, resort životního prostředí a zemědělství 421 485226419
739541679
katerina.sikolova@kraj-lbc.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Beran Luboš státní správa lesů, obchod s reprodukčním materiálem lesních dřevin, uvádění dřeva na trh 1230 485226411
lubos.beran@kraj-lbc.cz
Ing. Brazhnyk Tetiana odborný zaměstnanec 1228 485226562
tetiana.brazhnyk@kraj-lbc.cz
Ing. Madej Zdeněk vodní hospodářství ORP Jablonec n.N., Jilemnice, Semily, Tanvald, Železný Brod 1228 485226432
606700772
zdenek.madej@kraj-lbc.cz
Ing. Matouš Jan lesnické a myslivecké dotace 1231 485226418
jan.matous@kraj-lbc.cz
Ing. Pop Karel vedoucí oddělení vodního a lesního hospodářství 1231 485226423
739541667
karel.pop@kraj-lbc.cz
Ing. Sládek Adam lesnické dotace 1231 485226480
adam.sladek@kraj-lbc.cz
Ing. Stárková Hana vodní hospodářství ORP Česká Lípa, Nový Bor, Turnov 1229 485226611
739036222
hana.starkova@kraj-lbc.cz
Ing. Žáková Jana myslivost, rybářství, týrání zvířat 1230 485226714
jana.zakova@kraj-lbc.cz

Oddělení ovzduší a odpadů

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Balšánová Lucie ochrana ovzduší 1221 485226962
lucie.balsanova@kraj-lbc.cz
Mgr. Bauerová Eva vedoucí oddělení ovzduší a odpadů 1222 485226405
606206863
eva.bauerova@kraj-lbc.cz
Mgr. Bláha Robert odpadové hospodářství 1219 485226388
robert.blaha@kraj-lbc.cz
Ing. Hellerová Zuzana odpadové hospodářství 1222 485226613
zuzana.hellerova@kraj-lbc.cz
Ing. Kouřil Radek ochrana ovzduší 1220 485226424
radek.kouril@kraj-lbc.cz
Ing. Preislerová Jitka odpadové hospodářství, ochrana ovzduší 1219 485226442
jitka.preislerova@kraj-lbc.cz
Ing. Varečková Lenka zaměstnanec oddělení ovzduší a odpadů 1220 485226387
lenka.vareckova@kraj-lbc.cz
Ing. Žaganová Helena ochrana ovzduší 1220 485226615
helena.zaganova@kraj-lbc.cz

Oddělení ochrany přírody

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Brettschneiderová Renata odborný pracovník na úseku ochrany ZPF (pov. úřady Liberec, Jablonec n.N., Semily, Turnov, Jilemnice, Tanvald, Železný Brod, Frýdlant) 1122 485226496
renata.brettschneiderova@kraj-lbc.cz
Bc. Bulíř Pavel odborný pracovník ochrany přírody(pov.úřad Liberec);Natura 2000 1120 485226359
pavel.bulir@kraj-lbc.cz
Ing. Habrda Kristián odborný pracovník ochrany přírody (pov. úřady Turnov, Jablonec n. N., Tanvald, Železný Brod); Natura 2000 1120 485226392
kristian.habrda@kraj-lbc.cz
Ing. Havlíček Petr odborný pracovník ochrany přírody - CITES 1120 485226386
petr.havlicek@kraj-lbc.cz
Mgr. Kočí Jana odborný pracovník na úseku ochrany ZPF (pov.úřady Nový Bor, Česká Lípa); ochrana horninového prostředí 1122 485226481
jana.koci@kraj-lbc.cz
Ing. Řezníková Ivana odborný pracovník ochrany přírody (pov. úřad Česká Lípa, Nový Bor); Natura 2000 1121 485 226 621
ivana.reznikova@kraj-lbc.cz
Mgr. Studený Radomír odborný pracovník ochrany přírody (pov. úřad Frýdlant), stráž přírody, LPIS 1121 485226422
radomir.studeny@kraj-lbc.cz
Ing. Špiklová Klára odborný pracovník ochrany přírody 1123 485226393
klara.spiklova@kraj-lbc.cz
Ing. Vlčková Radka vedoucí oddělení ochrany přírody 1123 485226401
radka.vlckova@kraj-lbc.cz

Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Beneš Petr IPPC, EIA 1224 485226389
petr.benes@kraj-lbc.cz
Ing. Čech Petr vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC 1223 485226391
737712512
petr.cech@kraj-lbc.cz
Ing. Glogarová Dana EIA, SEA, ÚP 1223 485226404
dana.glogarova@kraj-lbc.cz
Mgr. Nevečeřal Marek EIA, SEA, OPŽP 1221 485226498
marek.neveceral@kraj-lbc.cz
Ing. Popovičová Zuzana EIA, SEA 1223 485 226 583
zuzana.popovicova@kraj-lbc.cz
Bc. Svačinková Kateřina prevence havárií, IPPC 1224 485226499
602250185
katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz
Ing. Švecová Pavlína prevence havárií, IPPC 1224 485226385
pavlina.svecova@kraj-lbc.cz

Oddělení dotací a samosprávných činností

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Komrzý Tomáš ekologická výchova, dotace v životním prostředí a zemědělství, tajemník Výboru životního prostředí a zemědělství 1217 485226353
739541552
tomas.komrzy@kraj-lbc.cz
Ing. Koprnická Petra vodohospodářské a individuální dotace 1217 485 226 237
petra.koprnicka@kraj-lbc.cz
Ing. Lánská Lenka dotace v životním prostředí a zemědělství 1218 485226629
728045399
lenka.lanska@kraj-lbc.cz
Ing. Madejová Kamila adaptace na změnu klimatu, Fond Turow 1217 485226671
733103296
kamila.madejova@kraj-lbc.cz
Ing. Pokorná Tereza vedoucí oddělení dotací a samosprávných činností 1217 485226612
777171815
tereza.pokorna@kraj-lbc.cz
Ing. Žabková Michaela správa GIS pro životní prostředí, správa mapových serverů 282 485226412
michaela.zabkova@kraj-lbc.cz

09 Odbor zdravotnictví

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bubeníková Lucie asistentka vedoucí odboru zdravotnictví 1518 485226544
739541587
lucie.bubenikova@kraj-lbc.cz
Nováková Lenka sekretariát Mgr. Vladimíra Richtera, člena rady, resort zdravotnictví 520 485226675
739541602
lenka.novakova@kraj-lbc.cz
PhDr. Riegerová Alena vedoucí odboru zdravotnictví 1518 485226550
739541509
alena.riegerova@kraj-lbc.cz

Správní oddělení

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Gerö Kateřina vedoucí správního oddělení 1516 485226375
606770971
katerina.gero@kraj-lbc.cz
Bc. Lhotková Martina odborný zaměstnanec - oprávnění k poskytování zdravotních služeb, změny oprávnění 1517 485226374
martina.lhotkova@kraj-lbc.cz
Bc. Marcinková Kateřina odborný zaměstnanec - přestupkové řízení a stížnosti ve zdravotnictví 1517 485226546
katerina.marcinkova@kraj-lbc.cz
Bc. Pozdníčková Petra odborný zaměstnanec - zdravotnická dokumentace, přezkumy lékařských posudků 1517 485226377
petra.pozdnickova@kraj-lbc.cz

Oddělení ekonomiky a zdravotní politiky

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Hochmanová Michaela odborný zaměstnanec - krizové řízení, strategické a rozvojové dokumenty 1521 485226545
739541518
michaela.hochmanova@kraj-lbc.cz
Ing. Míčková Ivana odborná pracovnice - rozpočet odboru a vztah rozpočtů PO ke zřizovateli, účetní administrace Investičního fondu kraje 1521 485226547
ivana.mickova@kraj-lbc.cz
Bc. Požická Kateřina odborný zaměstanec - evidence nemovitého majetku, granty 1521 485226378
katerina.pozicka@kraj-lbc.cz
Ing. Veselá Naďa vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky - příprava materiálů do rady kraje a zastupitelstva, kontrola účetních závěrek, rozpočtů a vypořádání HV příspěvkových organizací, zástupce vedoucí odboru 1520 485226370
nada.vesela@kraj-lbc.cz

10 Právní odbor

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Ulmann Karel vedoucí právního odboru C213 485226465
739541510
karel.ulmann@kraj-lbc.cz
Vítová Radka odborný referent C214 485226587
739541608
radka.vitova@kraj-lbc.cz

Právní oddělení

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Anton Petr zástupce vedoucího odboru, vedoucí právního oddělení C 215 485226649
739541561
petr.anton@kraj-lbc.cz
Mgr. Hýsek Martin právník C 216 485226915
martin.hysek@kraj-lbc.cz
Ing. Jandlová Kateřina odborný zaměstnanec právního oddělení C215 485226435
katerina.jandlova@kraj-lbc.cz
Mgr. Pechan Tomáš právník C216 485226473
tomas.pechan@kraj-lbc.cz

Oddělení dozoru a legislativy

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Antonová Taťjana metodik C217 485226427
tatjana.antonova@kraj-lbc.cz
Kubínová Olga odborný referent C214 485226315
739541581
olga.kubinova@kraj-lbc.cz
Mgr. Maryšková Eva odborný zaměstnanec C217 485226554
eva.maryskova@kraj-lbc.cz
Mgr. Teufl Leoš vedoucí oddělení dozoru a legislativy C217a 485226368
702010349
leos.teufl@kraj-lbc.cz

11 Odbor územního plánování a stavebního řádu

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Hluštík Zdeněk vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu 1326 485226452
739541640
zdenek.hlustik@kraj-lbc.cz
Mikešová Pavla provoz a ekonomika, válečné hroby, dotace na ÚP 1325 485226453
739541556
pavla.mikesova@kraj-lbc.cz

Oddělení územního plánování

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Heilandová Lenka odborný zaměstnanec na úseku územního plánování 1329 485226431
lenka.heilandova@kraj-lbc.cz
Ing. Ježková Lucie odborný zaměstnanec na úseku územního plánování 1330 485226261
lucie.jezkova@kraj-lbc.cz
Mgr. Loudová Jana odborný zaměstnanec na úseku územního plánování 1329 485226584
jana.loudova01@kraj-lbc.cz
Ing. Rošková Kateřina odborný zaměstnanec na úseku územního plánování 1330 485226652
katerina.roskova@kraj-lbc.cz
Ing. Šípková Gabriela vedoucí oddělení územního plánování 1330 485226651
739541611
gabriela.sipkova@kraj-lbc.cz
Mgr. Vaško Tomáš odborný zaměstnanec na úseku územního plánování 1329 485226262
739541666
tomas.vasko@kraj-lbc.cz

Oddělení stavebního řádu

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Flajšmanová Daniela odborný zaměstnanec na úseku stavebního řádu 1316 485226459
daniela.flajsmanova@kraj-lbc.cz
Ing. Hanuš Zdeněk odborný zaměstnanec na úseku stavebního řádu 1316 485226408
zdenek.hanus@kraj-lbc.cz
Bc. Medlíková Andrea odborný zaměstnanec na úseku stavebního řádu 1324 485226430
andrea.medlikova@kraj-lbc.cz
Mgr. Sláma Pavel odborný zaměstnanec na úseku stavebního řádu 1316 485226689
pavel.slama@kraj-lbc.cz
Ing. Ing. Starý Jan vedoucí oddělení stavebního řádu 1331 485226406
jan.stary@kraj-lbc.cz
Mgr. Válková Marcela odborný zaměstnanec na úseku stavebního řádu 1316 485226426
739541570
marcela.valkova@kraj-lbc.cz

12 Odbor informatiky

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
BcA. Jaroš Pavel odborný zaměstnanec odboru informatiky D 2.13 485226687
pavel.jaros02@kraj-lbc.cz
Ing. Polák Luboš odborný zaměstnanec odboru informatiky D 2.13 485226696
lubos.polak@kraj-lbc.cz
Ing. Tvrzník Pavel vedoucí odboru informatiky C113 485226502
739541512
pavel.tvrznik@kraj-lbc.cz

Oddělení software

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Balounová Jitka vedoucí oddělení software C114 485226501
725346376
jitka.balounova@kraj-lbc.cz
Hojný Miroslav informatik C105 485226716
739541600
miroslav.hojny@kraj-lbc.cz
Jaroš Pavel informatik C105 485226973
778543219
pavel.jaros@kraj-lbc.cz
Lhotáková Eliška garant spisové služby C106 485226512
778770455
eliska.lhotakova@kraj-lbc.cz
Litoš Vít informatik C105 485226713
739541528
vit.litos@kraj-lbc.cz
Mgr. Strnadová Zuzana právník C106 485226439
zuzana.strnadova@kraj-lbc.cz
Ing. Svoboda Antonín správce GIS C109 485226709
antonin.svoboda@kraj-lbc.cz

Oddělení hardware

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Kebrdle Petr pracovník technologického centra C108 485226708
606770969
petr.kebrdle@kraj-lbc.cz
Ing. Kotyk Michal vedoucí oddělení hardware C107 485226702
739541604
michal.kotyk@kraj-lbc.cz
Ing. Pažout Aleš garant datových skladů C108 485226723
606034253
ales.pazout@kraj-lbc.cz
Ing. Polák František informatik C107 485226710
739541605
frantisek.polak@kraj-lbc.cz

Oddělení kontaktní centrum

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Kalová Magdalena operátor kontaktního centra C115 485226695
magdalena.kalova@kraj-lbc.cz
Navrátilová Fainová Dana operátor kontaktního centra C115 485226742
dana.navratilova_fainova@kraj-lbc.cz
Pacáková Anna vedoucí oddělení kontaktní centrum C116 485226731
778784875
anna.pacakova@kraj-lbc.cz
Pelantová Petra operátor kontaktního centra C115 485226734
petra.pelantova@kraj-lbc.cz
Urbanová Pavla operátor kontaktního centra C115 485226732
pavla.urbanova@kraj-lbc.cz
Zajícová Romana operátor kontaktního centra C115 485226733
romana.zajicova@kraj-lbc.cz

13 Správní odbor

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
JUDr. Němec Jiří vedoucí správního odboru C 218 485226463
739 541 513
jiri.nemec@kraj-lbc.cz
Ondráčková Alena sekretariát; odborný zaměstnanec SO C 219 485226313
739 541 531
alena.ondrackova@kraj-lbc.cz
FAX správního odboru - - 485226360
spravniodbor@kraj-lbc.cz

Oddělení matrik a státního občanství

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Čermáková Věra státní občanství pro okres LIBEREC; metodik krajské matriční spisovny C 211 485226381
770 169 784
vera.cermakova@kraj-lbc.cz
Mgr. Fátor David metodik správních činností - evidence obyvatel, OP a CD C 208 485226232
725 270 116
david.fator@kraj-lbc.cz
Bc. Kirschová Dagmar státní občanství pro okres ČESKÁ LÍPA a SEMILY; metodik agend státního občanství a spr. činností C 208 485226382
dagmar.kirschova@kraj-lbc.cz
Bc. Kvapilová Helena vedoucí oddělní matrik a státního občanství; státní občanství pro okres JABLONEC NAD NISOU; metodik matrik, vidimace a legalizace; potvrzování matričních dokladů do ciziny C 209 485226464
723 919 433
helena.kvapilova@kraj-lbc.cz
Bc. Svatoňová Jaroslava státní občanství pro okres JABLONEC NAD NISOU; metodik matrik, vidimace a legalizace; potvrzování matričních dokladů do ciziny C 210 485226372
725 311 020
jaroslava.svatonova@kraj-lbc.cz

Oddělení přestupků a voleb

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Kroupová Pavlína vedoucí oddělení přestupků a voleb, zástupce vedoucího správního odboru C 207 485226434
739 541 623
pavlina.kroupova@kraj-lbc.cz
Ing. Legerová Michaela přestupky, volby C 206 485226351
739 541 599
michaela.legerova@kraj-lbc.cz
Mgr. Valášek Zdeněk přestupky, volby C 206 485226380
775 103 111
zdenek.valasek@kraj-lbc.cz
Mgr. Žalud Pavel přestupky, volby C 206 485226379
608 936 568
pavel.zalud@kraj-lbc.cz

Oddělení Krajský živnostenský úřad

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Koutová Ivana vedoucí oddělení Krajský živnostenský úřad C 204 485226641
606 781 157
ivana.koutova@kraj-lbc.cz
Pospíšilová Diana kontrolor, veřejné sbírky C 205 485226320
739 541 638
diana.pospisilova@kraj-lbc.cz
Bc. Žák Vítězslav Ondřej metodik a kontrolor C 205 485226644
vitezslav_ondrej.zak@kraj-lbc.cz

14 Odbor investic a správy nemovitého majetku

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bednářová Klára odborný zaměstnanec oddělení investic a majetkoprávního oddělení, zástup za sekretariát vedoucího odboru 1621 485226305
klara.bednarova@kraj-lbc.cz
Mgr. Staněk Petr vedoucí odboru 817 485226619
739541615
petr.stanek@kraj-lbc.cz
Štrymplová Jana asistentka odboru 818 485226429
jana.strymplova@kraj-lbc.cz

Majetkoprávní oddělení

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bednářová Klára odborný zaměstnanec oddělení investic a majetkoprávního oddělení, zástup za sekretariát vedoucího odboru 1621 485226305
klara.bednarova@kraj-lbc.cz
Jirků Věra odborný zaměstnanec majetkoprávní oddělení 1620 485226390
vera.jirku@kraj-lbc.cz
Krčmářová Veronika referent majetkoprávního oddělení, manažer FAMA+ 1620 485226537
veronika.krcmarova@kraj-lbc.cz
Mgr. Miethová Jana odborný zaměstnanec majetkoprávní oddělení 1620 485226490
jana.miethova@kraj-lbc.cz
Ing. Nosková Kateřina referent majetkoprávního oddělení 1621 485226539
katerina.noskova@kraj-lbc.cz
Mgr. Srpová Irena vedoucí majetkoprávního oddělení 1623 485226500
725704050
irena.srpova@kraj-lbc.cz

Oddělení investic

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bc. Číla Martin DiS. referent oddělení investic 927 485226335
739541591
martin.cila@kraj-lbc.cz
Bc. Halamová Zuzana referent oddělení investic 829 485226417
702010347
zuzana.halamova@kraj-lbc.cz
Ing. Hanušová Hana referent oddělení investic 829 485226329
778784874
hana.hanusova@kraj-lbc.cz
Ing. Lenkvík Petr specialista energetických služeb 2.18 ED 485226195
771287285
petr.lenkvik@kraj-lbc.cz
Ing. Novotná Markéta referent oddělení investic 829 485226294
marketa.novotna@kraj-lbc.cz
Ing. Ondráček Vratislav energetický a BIM manažer 2.18 ED 485226194
774522444
vratislav.ondracek@kraj-lbc.cz
Ing. Syrovátka Jakub vedoucí oddělení investic 823 485226625
778543205
jakub.syrovatka@kraj-lbc.cz
Ing. Vaner Čestmír referent oddělení investic 927 485226577
778714844
cestmir.vaner@kraj-lbc.cz
Voženílková Lenka referent oddělení investic 927 485226567
770178726
lenka.vozenilkova@kraj-lbc.cz
Bc. Westfalová Alena ekonom odboru 816 485226486
alena.westfalova@kraj-lbc.cz

15 Odbor kancelář ředitele

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Jarošová Ivana vedoucí odboru kancelář ředitele 617 485226588
739541700
ivana.jarosova@kraj-lbc.cz
Říhová Marie sekretářka vedoucí odboru kancelář ředitele 618 485226455
739541586
marie.rihova@kraj-lbc.cz

Oddělení spisové služby

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Holubová Stanislava vedoucí oddělení spisové služby C111 485226623
739541588
stanislava.holubova@kraj-lbc.cz
Kubešová Hana spisová služba C111 485226513
hana.kubesova@kraj-lbc.cz
Kubínová Marie spisová služba C111 485226566
marie.kubinova@kraj-lbc.cz
Michálková Michaela spisová služba - archiv CM10 485226341
michaela.michalkova@kraj-lbc.cz
Ťoupalíková Ludmila spisová služba C111 485226563
ludmila.toupalikova@kraj-lbc.cz

Oddělení personální a mzdové

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Černá Hana vzdělávání zaměstnanců 622 485226334
739541530
hana.cerna@kraj-lbc.cz
Bc. Dočekalová Irena personalistka 620 485226376
725381610
irena.docekalova@kraj-lbc.cz
Bc. Horáčková Božena vzdělávání zaměstnanců a sociální fond 622 485226683
725311019
bozena.horackova@kraj-lbc.cz
Horáková Renata mzdová účetní 623 485226504
739541697
renata.horakova@kraj-lbc.cz
Bc. Jungerová Veronika mzdová účetní 623 485226339
veronika.jungerova@kraj-lbc.cz
Ing. Servít Milan vedoucí oddělení personálního a mzdového 621 485226336
739541529
milan.servit@kraj-lbc.cz

Oddělení hospodářské správy

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Břeň Radek údržba CM07 485226560
739541596
radek.bren@kraj-lbc.cz
Bc. Cechlová Marcela ekonomka, sledování čerpání rozpočtů ve vybraných položkách 1016 485226337
725456273
marcela.cechlova@kraj-lbc.cz
Dvořák Ladislav elektrikář CM04 485226220
739541696
ladislav.dvorak@kraj-lbc.cz
Ing. Dvořák Radomír ostraha 149 485226112
739541565
radomir.dvorak@kraj-lbc.cz
Engel Rudolf instalatér, topenář CM07 485226507-8
778543203
rudolf.engel@kraj-lbc.cz
Grajcar Ondrej elektrikář CM07 485226221
778543206
ondrej.grajcar@kraj-lbc.cz
Hána Jaroslav provozní elektrikář CM04 485226561
606781253
jaroslav.hana@kraj-lbc.cz
Bc. Charypar Tomáš vedoucí oddělení hospodářské správy, zástupce vedoucí odboru kancelář ředitele 1019 485226514
739541632
tomas.charypar@kraj-lbc.cz
Kadlec Václav ostraha 149 485226112
739541565
vaclav.kadlec@kraj-lbc.cz
Kopáček Milan instalatér, topenář CM07 485226507-8
778724112
milan.kopacek@kraj-lbc.cz
Linhart Vladimír technický zaměstanec oddělení hospodářské správy 1026 485226458
739541686
vladimir.linhart@kraj-lbc.cz
Mazánková Hana zajišťování kancelářských potřeb, agenda mobilních telefonů 1018 485226515
739541647
hana.mazankova@kraj-lbc.cz
Morávková Jaroslava pokladní 1009 485226413
775291002
jaroslava.moravkova@kraj-lbc.cz
Ottlová Jana zaměstnanec oddělení hospodářské správy 1026 485226506
739541526
jana.ottlova@kraj-lbc.cz
Ing. Palová Tereza odborný zaměstnanec - technické zásobování, evidence stanů 1018 485226620
739541554
tereza.palova@kraj-lbc.cz
Ing. Peš Jan ostraha 149 485226112
739541565
jan.pes@kraj-lbc.cz
Pohl Bořivoj ostraha 149 485226112
739541628
borivoj.pohl@kraj-lbc.cz
Prokeš Jan ostraha 149 485226112
739541565
jan.prokes@kraj-lbc.cz
Ing. Slavíková Magdaléna odborný zaměstnanec 1026 485226505
778543223
magdalena.slavikova@kraj-lbc.cz
Stoklasa Michal údržba CM06 485226507
739541622
michal.stoklasa@kraj-lbc.cz
Bc. Straková Helena odborný zaměstnanec hospodářské správy,zajišťování zasedacích sálů 1010 485226503
739541585
helena.strakova@kraj-lbc.cz
Šrytr Zdeněk zámečník CM07 485226507-8
739541589
zdenek.srytr@kraj-lbc.cz
Trochta Bohumil ostraha 149 485226112
739541565
bohumil.trochta@kraj-lbc.cz
Zítková Vladimíra hospodářská správa, evidence majetku 1017 485226477
739541642
vladimira.zitkova@kraj-lbc.cz
Zmatlík Václav ostraha 149 485226112
739541565
vaclav.zmatlik@kraj-lbc.cz

sekretariát samosprávy

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email

oddělení autoprovozu

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Fejgl Luboš vedoucí oddělení autoprovozu C007 485226484
739541567
lubos.fejgl@kraj-lbc.cz
Kulhánek Milan provozní zaměstnanec autodopravy 16 485226479
739541569
milan.kulhanek@kraj-lbc.cz
Michalíček Josef řidič C008 485226478
739541643
josef.michalicek@kraj-lbc.cz
Peřt Roman řidič C008 485226478
724788789
roman.pert@kraj-lbc.cz
Soják Michal řidič C007 485226478
739541571
michal.sojak@kraj-lbc.cz
Štursa Petr řidič C007 485226478
739541573
petr.stursa@kraj-lbc.cz

16 Odbor kontroly

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Laksarová Marie kontrolor, administrativa 1524 485226252
739541525
marie.laksarova@kraj-lbc.cz
Mgr. Novák Karel vedoucí odboru kontroly 1525 485226608
777028886
karel.novak@kraj-lbc.cz

Oddělení ekonomické kontroly

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Fryková Pavla kontrolor 1531 485226243
pavla.frykova@kraj-lbc.cz
Ing. Havelková Jitka kontrolor 1526 485226603
778533961
jitka.havelkova@kraj-lbc.cz
Ing. Hnízdilová Nikol kontrolor 1529 485226673
728556133
nikol.hnizdilova@kraj-lbc.cz
Jaklová Jana kontrolor 1531 485226250
770162485
jana.jaklova@kraj-lbc.cz
Ing. Procházková Alena kontrolor 1529 485226451
alena.prochazkova01@kraj-lbc.cz
Štemberová Blanka kontrolor 1531 485226254
blanka.stemberova@kraj-lbc.cz
Ing. Vlasáková Kamila DiS. vedoucí oddělení ekonomické kontroly 1526 485226317
606781410
kamila.vlasakova@kraj-lbc.cz

Oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Brotzová Jitka kontrolor 1528 485226604
725741539
jitka.brotzova@kraj-lbc.cz
Ing. Folprechtová Jana,DiS kontrolor 1523 485226605
604733557
jana.folprechtova@kraj-lbc.cz
Bc. Hloušek Petr kontrolor 1528 485226631
778724114
petr.hlousek@kraj-lbc.cz
Mgr. Lešáková Gabriela kontrolor 1527 485226789
775359446
gabriela.lesakova@kraj-lbc.cz
Mgr. Nosková Ivana kontrolor 1523 485226618
777318443
ivana.noskova@kraj-lbc.cz
Ing. Nováková Jana vedoucí oddělení hospodaření ÚSC a DSO 1527 485226617
737504401
jana.novakova@kraj-lbc.cz
Bc. Solnařová Iva kontrolor 1527 485226606
770134418
iva.solnarova@kraj-lbc.cz
Bc. Werner Jiří kontrolor 1528 485226462
770110366
jiri.werner@kraj-lbc.cz

17 Oddělení interní audit

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Štádlerová Naděžda vedoucí oddělení interního auditu 619 485226466
604567448
nadezda.stadlerova@kraj-lbc.cz

18 Oddělení sekretariát ředitele

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Břeňová Petra sekretariát RNDr. Jiřího Čeřovského, náměstka hejtmana, resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti 517 485226628
739541691
petra.brenova@kraj-lbc.cz
JUDr. Doležal Bohumír vedoucí sekretariátu ředitele 628 485226407
739541738
bohumir.dolezal@kraj-lbc.cz
Karásková Eva sekretářka sekretariátu ředitele 627 485226469
725040017
eva.karaskova@kraj-lbc.cz
Kavková Markéta sekretariát Mgr. Jiřího Ulvra, člena rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoj venkova 521 485226311
739541574
marketa.kavkova@kraj-lbc.cz
Mgr. Kubíčková Michaela sekretariát Mgr. Petra Tulpy, náměstka hejtmana, resort sociálních věcí 417 485226346
739 541 521
michaela.kubickova@kraj-lbc.cz
Maršálková Ivana sekretariát Ing. Květy Vinklátové, náměstkyně hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu 524 485226489
739541536
ivana.marsalkova@kraj-lbc.cz
Nováková Lenka sekretariát Mgr. Vladimíra Richtera, člena rady, resort zdravotnictví 520 485226675
739541602
lenka.novakova@kraj-lbc.cz
Bc. Poprová Jana asistentka ředitele 627 485226312
739541583
jana.poprova@kraj-lbc.cz
Scheidlová Lenka sekretariát Ing. Zbyňka Miklíka, náměstka hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky 424 485226461
739541606
lenka.scheidlova@kraj-lbc.cz
Šikolová Kateřina DiS. sekretariát Václava Židka, člena rady kraje, resort životního prostředí a zemědělství 421 485226419
739541679
katerina.sikolova@kraj-lbc.cz
Vokurková Petra sekretariát Ing. Jana Svitáka, statutárního náměstka hejtmana, resort řízení dopravy 420 485226630
petra.vokurkova@kraj-lbc.cz

20 Oddělení veřejných zakázek

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bc. Belluzzo Zdeňka odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1322 485226788
770178728
zdenka.belluzzo@kraj-lbc.cz
Bc. Firmanová Lucie odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1322 485226267
lucie.firmanova@kraj-lbc.cz
Ing. Jurásková Linda odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1319 485226968
770178725
linda.juraskova@kraj-lbc.cz
Mgr. Lebedová Jana odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1318 485226438
jana.lebedova@kraj-lbc.cz
Ing. Peknušová Romana odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1323 485226992
romana.peknusova@kraj-lbc.cz
Remeňová Jana odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1321 485226643
jana.remenova@kraj-lbc.cz
Mgr. Šťastná Martina vedoucí oddělení veřejných zakázek 1320 485226624
739541533
martina.stastna@kraj-lbc.cz
Šulcová Petra odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1319 485226951
770178727
petra.sulcova@kraj-lbc.cz
Ing. Zdražilová Petra odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1323 485226664
petra.zdrazilova@kraj-lbc.cz
Ing. Zítková Vladimíra odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek 1318 485226616
778543227
vladimira.zitkova01@kraj-lbc.cz

21 Odbor dopravní obslužnosti

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Kohoutová Soňa technik dopravní obslužnosti 1624 485226472
sona.kohoutova01@kraj-lbc.cz
Ing. Mikulecká Kamila správa dat, GIS, technik dopravní obslužnosti 1626 485226280
702096458
kamila.mikulecka@kraj-lbc.cz
Mgr. Röhrichová Lenka asistentka odboru dopravní obslužnosti 1624 485226704
lenka.rohrichova@kraj-lbc.cz
Ing. Schröter Pavel ekonom resortu dopravy 1627 485226590
770134420
pavel.schroter@kraj-lbc.cz
Ing. Šulcová Monika vedoucí odboru dopravní obslužnosti 1625 485226656
725499036
monika.sulcova@kraj-lbc.cz

Oddělení silniční dopravy

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Blablová Lenka dopravní technik 1617 485226598
lenka.blablova@kraj-lbc.cz
Bc. Hanušová Žaneta dopravní technik 1617 485226437
zaneta.hanusova@kraj-lbc.cz
Ing. Jirásek Josef dopravní technik 1617 485226283
606781266
josef.jirasek@kraj-lbc.cz
Mgr. Mochal Michal vedoucí oddělení silniční dopravy, zástupce vedoucí odboru dopravní obslužnosti 1616 485226282
739541612
michal.mochal@kraj-lbc.cz
Ing. Porkertová Pavla technik dopravní obslužnosti 1624 485226277
778543222
pavla.porkertova@kraj-lbc.cz
Ing. Šmídková Zuzana technik dopravní obslužnosti 1626 485226904
zuzana.smidkova@kraj-lbc.cz