Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Aktuálně

rozpočet a závěrečný účet kraje

Tato stránka je využívána k podávání informací pouze v době projednání budoucích rozpočtů Zastupitelstvem LK.

Veškeré další informace k rozpočtu, závěrečnému účtu či ekonomické zprávy Libereckého kraje naleznete na stránkách ekonomického odboru (__).