Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Turnov - 22. listopadu 2013

Termín: 22. listopadu 2013

Program:

09:30 – 10:00 Kamax (provozovna Nudvojovice)
10:10 – 10:40 Kamax (provozovna Vesecko)
10:50 – 11:30 Crytur
11:40 – 12:20 DUV Granát
12:30 – 13:15 Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy Turnov, budovy ve Zborovské ulici
13:15 – 14:45 Oběd se starostou Turnova a okolních obcí ve škole
15:00 – 15:20 Prohlídka krajské komunikace v Nádražní ulici
15:30 – 16:30 Setkání se zastupiteli města Turnov v objektu Spirála, o.s.
16:30 – 17:30 Setkání s občany města a okolí v objektu Spirála, o.s.

 

Tři významné firmy Kamax, Crytur a Granát, ale i Obchodní akademii, Hotelovou školu a Střední odbornou školu navštívil v závěru minulého týdne hejtman LK Martin Půta. V průběhu celodenního výjezdu se také seznámil s nevyhovujícím stavem krajské komunikace v Nádražní ulici. Návštěvu pak hejtman zakončil v objektu Spirála Turnov, o.s., kde se uskutečnilo tradiční setkání se zastupiteli města a následná beseda s občany.

Celým dnem hejtmana provázeli Hana Maierová, náměstkyně hejtmana a bývalá starostka Turnova, Tomáš Hocke, starosta města Turnov, Otakar Špetlík, místostarosta, a Miroslav Šmiraus, tajemník Městského úřadu.

První návštěva vedla do firmy Kamax, která je světově známá výrobou vysokopevnostních spojovacích prvků pro automobilový průmysl.

„Panu hejtmanovi jsme představili závod, jak v Nudvojovicích, tak ve Vesecku. Prošli jsme kompletní výrobu, tváření za studena, tepelné zpracování, ale i expedici,“ prozradil jednatel firmy Vladimír Košíček.

Společnost zaměstnává občany nejenom z Turnovska. „Dozvěděl jsem se, že v současné době Kamax zaměstnává asi 450 lidí. Věřím, že se rozvoj nového závodu ve Vesecku, který je naplánován, a který má v budoucnu znamenat až 900 pracovních míst, podaří i se souhlasem místních občanů,“ poznamenal hejtman.

 

Další zastávkou byla firma Crytur, která se zabývá výrobou krystalů. Ty pak najdou uplatnění v nejrůznějších odvětvích průmyslu.

„S panem hejtmanem jsme prošli celou firmu a podívali se na růst krystalů v pecích,“ shrnul jednatel firmy Jindřich Houžvička, která na památku předal hejtmanovi kousek umělého safíru, jednoho z nejtvrdších existujících materiálů.

 

Následná exkurze v družstvu umělecké výroby Granát Turnov, největším výrobcem originálních šperků s českými granáty, hejtmana, kterého provázel předseda představenstva DUV Granát Turnov Miloslav Šorejs, potěšila.

„Oceňuji, že se Granátu opět velice daří, takže letos měl problémy spíš vyrobit než prodat,“ přijal informaci Martin Půta, který prošel celou výrobu a diskutoval se zaměstnanci.

 

V Turnově si hejtman rovněž prohlédl Obchodní akademii, Hotelovou školu a Střední odbornou školu ve Zborovské ulici. Budovou ho provedla ředitelka školy Milena Lednejová. V jedné ze tříd pak hejtman pobesedoval se studenty.  Zajímali se například o to, co považuje za úspěch, do jaké země by se chtěl podívat nebo jestli bylo jeho snem stát se hejtmanem. Součástí zastávky byl i pracovní oběd ve školní restauraci, na němž se setkalse starosty okolních obcí – Lenkou Malou, starostkou obce Tatobity, Vlastou Špačkovou, starostkou obce Karlovice-Sedmihorky, Petrem Lelkem, starostou obce Svijany a Jaroslavem Votrubcem, starostou obce Mírová pod Kozákovem.

 

Nečekané zastavení se uskutečnilo v  Nádražní ulici. Její havarijní stav město a zdejší obyvatele trápí, proto se setkali a debatovali s hejtmanem přímo na místě.

„Starostu Turnova Tomáše Hockeho chválím za předem neohlášenou a překvapivou schůzku s obyvateli Nádražní ulice. Společně s městem budeme hledat řešeníedem nehlášenou a překvapivou schůzku s obyvateli Nádražní ulice, která řešila problém s krajskou silnicí přímo na místě.,“ poznamenal hejtman.

Ve Spirále následovalo jednání se zastupiteli města. Hovořilo se zejména o dopravní infrastruktuře – havarijním stavu Nádražní ulice a o nedostatcích rekonstruované ulice 5. května, krajské komunikaci, v níž se podle starosty a občanů tvoří tzv. "Mastníkova" kaluž. Dalšími tématy byly R35 či životní prostředí.

Zhruba třicet obyvatel Turnova chtělo na večerní besedě od hejtmana znát odpovědi například na návrh obchvatu do Semil, a zajímali se i o optimalizaci školství.

„V současné době není potřeba dělat žádné zásadní kroky. Předpokládám, že ve městech, v nichž funguje střední škola, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj, školy zůstanou, a budeme hledat cesty jak zkvalitnit nabídku a strukturu jednotlivých studijních a učebních oborů v kraji,“ zdůraznil hejtman.

 

„Návštěva Turnova v rámci hejtmanského dne byla opravdu zajímavá. Prošel jsem si firmy, které k Turnovu patří. Měl jsem radost nejenom ze zájmu občanů o debatu ve Spirále, ale také z toho, že diskutující byli schopni poslouchat, “ zhodnotil hejtman návštěvu Turnova.

„Jsem rád, že hejtman Libereckého kraje Martin Půta do Turnova zavítal. Provedl jsem ho podniky, které k Turnovu patří, a na které jsme hrdí. Mohli jsme pohovořit o problémech, které město trápí,“ doplnil starosta města Turnov Tomáš Hocke.

 

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky