Počasí Dnes °C
Úvodní stránka > Kraj chce proměnit okolí úřadu, na jaře vyhlásí soutěž o nejlepší architektonický návrh
Kraj chce proměnit okolí úřadu, na jaře vyhlásí soutěž o nejlepší architektonický návrh

Kraj chce proměnit okolí úřadu, na jaře vyhlásí soutěž o nejlepší architektonický návrh

14. 2. 2017

Liberecký kraj poprvé využije architektonickou soutěž na úpravu veřejného prostranství v okolí svého sídla. Celé území, budovy a pozemky, by měly tvořit jednotný celek. Soutěž o návrh chce kraj zahájit v dubnu. Výsledky by měly být vyhlášeny do konce letošního roku a při výběru návrhu bude kraj vázán stanoviskem hodnotící poroty. V České republice bylo v loňském roce takovým způsobem soutěženo asi 60 projektů.

„Chceme podle zákona o zadávání veřejných zakázek najít nejvhodnější návrh a následně postavit kvalitní stavbu s co nejnižšími investičními náklady. Soutěž bude veřejně přístupná všem zájemcům. Ustavující zasedání hodnotící poroty se uskuteční už 8. března,“ říká Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Soutěže o návrh jsou rozlišované podle účelu:
projektové, jimiž se rozumí soutěže, na které navazuje řízení o zadání projektové dokumentace,

ideové, jimiž se rozumí soutěže pro zjištění portfolia názorů na řešení stavby nebo území.

Soutěž Libereckého kraje bude ideově řešit území v širším okolí krajského úřadu. Vzhledem k tomu, že zpracovatelé územního plánu Liberce uvažují o protažení cyklostezky kolem úřadu, je předmětem tohoto návrhu zpracování ideového řešení pohybu pěších a cyklistů k úřadu a okolo něj ke křižovatce s Košickou ulicí.

Projektově bude soutěž řešit parkovací plochy před „Evropským domem“ a mezi vedlejšími objekty včetně přemostění přímo před vstupem do objektu krajského úřadu, dále rekonstrukci parku na pozemcích mezi CHKO, kulturním domem, zadním traktem obchodního domu Forum a parkovištěm.

„Přemostění přímo před vstupem do objektu úřadu bude znamenat snazší přístup pěších od více směrů do budovy, možnost vyřazení nevyhovující lávky v majetku Liberce a případný přejezd rezidenčního vozidla,“ pokračuje náměstek Marek Pieter.

Hlavní vjezd vozidel na parkoviště, kde může vzniknout až 45 míst, by měl být z ulice Náchodské, od zadního traktu obchodního centra Forum. U obslužné komunikace budou navržena další dvě parkovací místa pro elektromobily s možností jejich nabíjení. Veškeré zpevněné plochy v okolí budou sjednoceny.

Investiční náklady projektového řešení činí cca 30 mil. Kč.

„Pro hodnocení návrhů včera rada kraje schválila členy poroty. Jejich úkolem bude posoudit soutěžní podmínky, projednat je a odsouhlasit jejich znění. Odborníci dále posoudí předložené soutěžní návrhy a navrhnou jejich ocenění, popřípadě odměnění podle závazných kritérií obsažených v soutěžních podmínkách,“ říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

řádní členové poroty nezávislí:
Prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel                        
Ing. Tomáš Hradečný                                                       
Ing. Martina Forejtová                                             
Ing. arch. Filip Horatschke                                               
náhradník: Ing. arch. Pavel Buryška                       

řádní členové poroty závislí:
Martin Půta, hejtman Libereckého kraje
náhradník: Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek – Liberecký kraj
Ing. Karolína Hrbková, náměstkyně pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch - Statutární město Liberec
náhradník: Ondřej Petrovský, zastupitel Statutárního města Liberec
Ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnov
náhradník: Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky – Liberecký kraj

Ustavující schůze poroty se bude konat 8. 3 2017.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

rss
Aktuálně z Facebooku
Aktuálně z Twitteru
Youtube Více videí
Soundcloud Více zvuků
Nejbližší akce Více akcí
Anketa
Kde budete trávit letošní letní prázdniny?
Jiná možnost. - 420 (22%)
Zůstaneme doma, nikam se nechystáme. - 396 (21%)
Budeme poznávat Českou republiku. - 360 (19%)
Chceme si užít aktivní dovolenou v cizině. - 357 (19%)
Chystáme se na relaxační pobyt k moři. - 381 (20%)

Zdá se, že nemáte povoleny cookies. Nemůžete hlasovat :(

Zpracovávám...