Úvodní stránka > Pořadatelé významných sportovních akcí v kraji se mohou ucházet o finanční podporu na rok 2015 do 30. 9.
Pořadatelé významných sportovních akcí v kraji se mohou ucházet o finanční podporu na rok 2015 už nyní

Pořadatelé významných sportovních akcí v kraji se mohou ucházet o finanční podporu na rok 2015 do 30. 9.

8. 7. 2014

Rada Libereckého kraje schválila výzvy k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015. Jedná se o další krok v rámci plnění Strategie podpory sportu a tělovýchovy v Libereckém kraji schválené zastupitelstvem kraje.

Příjem žádostí probíhá od 7. 7. do 30. 9. 2014 a veškeré podrobnosti k výzvě naleznete na stránkách odboru školství: http://skolstvi.kraj-lbc.cz/dotace-sport-a-telovychova/prima-podpora-z-rozpoctu-libereckeho-kraje-pro-rok-2015

Sportovní a tělovýchovné organizace budou mít možnost podat své žádosti o finanční podporu projektů, které budou realizovat v roce 2015. Výzva obsahuje pět oblastí - předmětů podpory:

- Vybrané sportovní akce,

- Významné kluby a reprezentace,

- Významné sportovní areály,

- Mimořádné sportovní akce,

- Sportovní struktury, servisní centra.

„Došlé žádosti budou hodnoceny podle předem známých kritérií, která rovněž schválila rada kraje a jsou součástí textu výzvy. Následně budou předloženy příslušným orgánům kraje k hodnocení a výsledkem bude seznam projektů, které se stanou součástí návrhu rozpočtu kraje na rok 2015,“ doplňuje statutární náměstkyně hejtmana Zuzana Kocumová s tím, že termín pro předkládání žádostí je stanoven na 30. září 2014.

 

Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

rss
Aktuálně z Facebooku
Aktuálně z Twitteru
Youtube Více videí
Soundcloud Více zvuků
Nejbližší akce Více akcí
Anketa
Kde budete trávit letošní letní prázdniny?
Jiná možnost. - 600 (21%)
Zůstaneme doma, nikam se nechystáme. - 569 (20%)
Budeme poznávat Českou republiku. - 552 (20%)
Chceme si užít aktivní dovolenou v cizině. - 538 (19%)
Chystáme se na relaxační pobyt k moři. - 564 (20%)

Zdá se, že nemáte povoleny cookies. Nemůžete hlasovat :(

Zpracovávám...