Počasí Dnes 10°C Zítra 9°C
Úvodní stránka > Zastupitelé LK rozhodli o dalším postupu při řešení mezd řidičů autobusů
Zastupitelé LK rozhodli o dalším postupu při řešení mezd řidičů autobusů

Zastupitelé LK rozhodli o dalším postupu při řešení mezd řidičů autobusů

31. 1. 2017

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 31. ledna 2017 úpravu ceny dopravního výkonu ve smlouvách na přechodné zajištění dopravní obslužnosti v Libereckém kraji. Z rozpočtu kraj uvolní finance, které půjdou na pokrytí mzdových nákladů pro řidiče autobusů, tak jak to vyplývá z nařízení vlády. 

Vzhledem k závažnosti řešeného tématu možného navýšení ceny dopravního výkonu, v návaznosti na změnu právních předpisů (nařízení vlády upravující problematiku mezd) v rámci smluv, které má Liberecký kraj uzavřené s dopravci BusLine a.s., ČSAD Česká Lípa a.s. a ČSAD Liberec, a.s., a dopadu navýšení kompenzace na rozpočet Libereckého kraje, bylo rozhodnutí o dalším postupu předloženo Zastupitelstvu Libereckého kraje.

Změny smluv jsou nutné kvůli nařízení vlády, kdy dochází od 1. 1. 2017 u vybraných skupin zaměstnanců k navýšení minimální úrovně zaručené mzdy a k zavedení příplatku za ztížené pracovní prostředí, což se dotýká provozovatelů veřejné dopravy. Liberecký kraj uzavřel smlouvy s dopravci již v roce 2014, kdy nemohl předvídat, že dojde k tak skokovému navýšení mezd řidičů. Všechny změny uzavřených smluv musí být provedeny v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Liberecký kraj zvažoval všechny možné postupy pro navýšení ceny dopravního výkonu se závěrem, že změna uzavřených smluv Libereckého kraje s dopravci je možná pouze podle § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek, kdy lze však provést změnu u uzavřených smluv pouze do částky 5 706 000 Kč bez DPH.

Pro možnost využití tohoto postupu musí dopravce prokázat, v jaké výši mu uvedená změna předpisu zvýšila náklady s tím, že jde pouze o navýšení, které způsobila změna právního předpisu. „S ohledem na limit 5 706 000 Kč na jednu veřejnou zakázku je nutno uvést, že tato změna nepokryje veškeré navýšení plynoucí ze změny právních předpisů, ale pouze náklady na cca 3-5 měsíců dle velikosti oblastí, které dopravci zajišťují,“ podotýká Marek Pieter, náměstek pro rezort dopravy, investic a veřejných zakázek Libereckého kraje.

Asociace krajů České republiky vydala ve spolupráci se zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců Metodické doporučení k výpočtu navýšení mezd, podle kterého bude Liberecký kraj postupovat.

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
485226302 / 732765215

rss
Aktuálně z Facebooku
Aktuálně z Twitteru
Youtube Více videí
Soundcloud Více zvuků
Nejbližší akce Více akcí
Anketa
Duben - Den Země

Zapojujete se aktivně do akcí spjatých s dubnovými oslavami planety Země a přírody?

Zapojuji se jinak. - 43 (26%)
Účastním se oslav Dne Země i osvětových akcí. - 43 (26%)
Organizuji úklid i mimo akci Ukliďme svět. - 37 (22%)
Uklízím v rámci akce Ukliďme svět. - 42 (25%)

Zdá se, že nemáte povoleny cookies. Nemůžete hlasovat :(

Zpracovávám...