Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

epodatelna

E-podatelna je určena pro příjem elektronických podání a podnětů doručovaných Libereckému kraji a Krajskému úřadu Libereckého kraje.

Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové pošty odeslané na adresu podatelna@kraj-lbc.cz  nebo na technickém nosiči dat. Nosič můžete doručit do podatelny Krajského úřadu, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 v době po., st. od 7:00 do 17:00 a út., čt. od 7:00 do 16:00 a pá. od 7:00 do 15:00. Technický nosič dat Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost.

Požadavky na elektronická podání prostřednictvím e-podatelny či ISDS:

 • Pokud je přílohou elektronického podání soubor, krajský úřad akceptuje tyto formáty:
  *.pdf, *.doc/docx, *.txt, *.rtf, *.htm/html, *.xls/xlsx, *.ods, *.odt, *.jpg/jpeg, *.png, *.tif, *.gif, *.xml, *.zfo, *.isdoc
 • Celková velikost elektronického podání zaslaného prostřednictvím ISDS je omezena na 100 MB.
 • Celková velikost elektronického podání zaslaného prostřednictvím e-podatelny je omezena na 10 MB.
 • Nebudou přijímány soubory chráněné/zabezpečené heslem.

Příjem a zpracování elektronických podání:

 • Obdrží-li elektronická podatelna elektronické e-podání, vyrozumí o tom odesilatele e-mailovou zprávou odeslanou na adresu uvedenou v e-podání. Elektronická podatelna dále vyrozumí odesilatele po zpracování elektronického podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol e-podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti viru, platnosti zaručeného elektronického podpisu (je-li k podání připojen) atd. V případě, že e-podání nebude z technických důvodů přijato (např. nepovolený formát zprávy, porušený soubor, zpráva infikována virem), je pak ve zprávě uveden konkrétní důvod nepřijetí. Je-li e-podání opatřeno zaručeným elektronický podpisem, podatelna zkontroluje jeho platnost, v případě neplatnosti elektronického podpisu podatelna o tom odesilatele vyrozumí. Součástí vlastního potvrzení o doručení e-podání je elektronický podpis oprávněného zaměstnance podatelny a datum a čas s přesností na sekundy, kdy bylo e-podání doručeno podatelně.
 • Pokud si odesílatel vymíní zaslání zprávy o přijetí podání v listinné podobě, elektronická podatelna mu zprávu v této podobě odešle.
 • Pokud si odesilatel vymíní, může být další komunikace s Krajským úřadem vedena výhradně v listinné podobě.
 • Po přijetí elektronického podání, je elektronická písemnost podána do spisové služby úřadu. Další postup je již stejný jako u běžného podání.

Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č.016/01.01).

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči krajskému úřadu nebo Libereckému kraji činit právní úkony v elektronické podobě:

E-podání, která nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem:

 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Podnět podle § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

E-podání, která musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem:

 • Podání podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Stížnosti podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Podání podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Podání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Podání podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 • Podání podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů
 • Podání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Elektronicky podepsané e-podání má stejnou právní váhu jako písemnost v listinné podobě podepsaná vlastnoručně.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky