Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Kybernetická bezpečnost a GDPR

V současné době je kladen hlavní důraz Krajského úřadu Libereckého kraje (KÚLK) na zajištění souladu se zákonnými norami ČR a EU v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů.

KÚLK realizuje problematiku kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů (GDPR) komplexně v rozsahu nejen celého Krajského úřadu jako místa veřejné správy a samosprávy (úřad má 14 odborů a 2 oddělení postavená na roveň odboru s celkem 400 zaměstnanci), ale také i pro 100 příspěvkových organizací zřízené Libereckým krajem a metodicky pomáhá cca 600 obcím v Libereckém kraji.  Zajišťuje tímto komplexní činnosti v rozsahu potřebném dle kritérií Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) se kterými úzce spolupracuje. V sekci Dokumenty jsou k dispozici podklady jak metodické, vzniklé na Krajském úřadu, tak sběrem různých materiálů tykajících se daných oblastí.

Kybernetická bezpečnost

V souvislosti se vrůstající významností informačních a komunikačních systémů a tím i rostoucí závažnosti napadení kybernetického prostoru byl přijat nový zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Zákon definuje práva a povinnosti orgánů veřejné moci a stanovuje, kterých informačních systému se týká, přičemž z působnosti zákona jsou vyjmuty informační systémy nakládající s utajovanými informacemi dle zákona č. 412/2005 Sb.

Liberecký kraj ohlásil podle prováděcí vyhlášky NBÚ a MV č. 317/2014 Sb. své 4 významné informační systémy (VIS), a to:

  • Informační systém ekonomické agendy
  • Informační systém elektronické spisové služby
  • Webový portál Libereckého kraje
  • Elektronický poštovní systém.

Jako správce a provozovatel významných informačních systémů, je Liberecký kraj v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s jeho prováděcí vyhláškou Národního bezpečnostního úřadu č. 82/2018 Sb., má schválenu bezpečnostní politiku v oblasti systému řízení bezpečnosti informací. Směrnice Rady Libereckého kraje k politice řízení bezpečnosti informací obsahu je 22 příloh a je navržena pro účely zajištění optimálního systému řízení bezpečnosti informací Libereckého kraje a Krajského úřadu Libereckého kraje. Přílohy směrnice jsou navrženy tak, aby v rámci každé oblasti (politiky) bylo možno do určité míry samostatně aplikovat principy bezpečnosti.

Ochrana osobních údajů

Základní postulátem problematiky GDPR po 25. květnu 2018 je NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) kde Čl. 1. Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je základním právem. Ustanovení čl. 8 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina”) a čl. 16 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU”) přiznávají každému právo na ochranu osobních údajů, které se jej týkají.

Liberecký kraj i Krajský úřad Libereckého kraje vystupuje v roli správce i zpracovatele osobních údajů, tak jak ukládá GDPR. S tímto současně směřuje veškeré své kroky k vytvoření  souladu se všemi povinnostmi zpracovávat data, ale také k závazku s povinnosti prokázání souladu s GDPR.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky