Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Ochrana oznamovatelů

Krajský úřad Libereckého kraje naplňuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Má jmenovánu příslušnou osobu, odpovědnou za přijímání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a jejich následné vyřizování. Příslušnou osobou je pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Oznamovatel může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému tak, aby se s jeho obsahem mohla seznámit pouze příslušná osoba, a to:

  1. písemně – na adresu Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80, Liberec 2 s označením obálky „NEOTEVÍRAT – pouze do rukou příslušné osoby“,
  2. elektronicky – na e-mailovou adresu whistleblowing@kraj-lbc.cz,
  3. telefonicky na čísle +420 739 541 629. O podaném oznámení bude proveden písemný záznam, případně bude telefonický hovor se souhlasem oznamovatele nahráván,
  4. ústně – osobně na žádost oznamovatele v budově A Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, v kanceláři č. 628. O podaném oznámení bude proveden písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam.

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození nebo podobné údaje, z nichž je možné odvodit totožnost oznamovatele. Je vyloučeno přijímání anonymních oznámení i oznámení od osob, které nevykonávají pro Krajský úřad Libereckého kraje práci nebo jinou obdobnou činnost.

Oznamovatel může podat oznámení také prostřednictvím oznamovacího systému ministerstva spravedlnosti.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky