Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Prohlášení o přístupnosti

Liberecký kraj/Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508 se zavazuje k zpřístupnění své stránky www.kraj-lbc.cz v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na: www.kraj-lbc.cz

Stav souladu  

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, úroveň shody A, z důvodu výjimek uvedených níže:

Některé dokumenty získává provozovatel webu od třetích stran již v nepřístupné podobě (z jiných úřadů, vygenerované účetním systémem apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit a zveřejňuje je tedy v podobě, v jaké je má k dispozici.

Na webu jsou historicky uveřejněná fota, obrázky a videa, která postrádají alternativní textový popis. Zrovna tak videa vložená na web mohou postrádat titulky.

Procházení kompletního obsahu webu a uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací (dále jen „zákon“) a s pravidly přístupnosti představuje nepřiměřenou zátěž, takže podle § 7 zákona  toto není zpětně upravováno.Na stránkách mohou být odkazy na další soubory, jako jsou prezentace či dokumenty, které jsou ve vlastním formátu a k jehož otevření jsou potřeba další programy.

Alternativní postupy pro získání informací

Pokud se na internetových stránkách nachází informace, jež není či nemůže být přístupná, poskytuje provozovatel v souladu s § 7, odst. 4 zákona, náhradní způsob získání informací. Je možné kontaktovat provozovatele, který se vynasnaží příslušnou informaci uživateli předat
v pro něj vhodné formě, bude-li to možné.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 12. 8. 2020 na základě vlastního posouzení provozovatelem.

Prohlášení bylo reevidováno dne 7. prosince 2022.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Správce obsahu: info@kraj-lbc.cz
Technický správce: info@kraj-lbc.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

E-mail: pristupnost@mvcr.cz
Kontakt na krajském úřadě: reditel@kraj-lbc.cz

Informace o přístupnosti Povodňového portálu Libereckého kraje navazující mobilní aplikací najdete zde: https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/pristupnost

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky