Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Měření

Ukázka měření Radonu

Youtube video

RADON NA PRACOVIŠTÍCH

Ověřte si na stránkách Radonového programu, zda podle zákonč č. 263/2016 Sb., atomový zákon a vyhlášky č. 422/2016 Sb., máte povinnost zajistit měření radonu na pracovišti. Informace můžete získat i z praktického webináře

RADON V DOMECH A BYTECH URČENÝCH K TRVALÉMU BYDLENÍ

1)  Dlouhodobé bezplatné informativní měření radonu v rámci Radonového programu ČR

Bezplatné informativní měření Radonu v bytech ZDE

2 - 12 měsíců

Měření lze objednat zde

Měření v rámci Radonového programu za účelem vyhledání staveb se zvýšeným rizikem přírodního ozáření je dostupné všem občanům ČR, kteří chtějí zjistit, zda v jejich bytě není zvýšená koncentrace radonu. Pravidla a priority při poskytování detektorů jsou popsány v Metodice rozmisťování stopových detektorů radonu v rámci Radonového programu ČR.

Zvláštní důraz je kladen na zařízení určená pro pobyt dětí a proto z iniciativy SÚJB a hlavních participantů radonového programu probíhá další kolo měření orientované na školy a školky.

Zvlášť důležité je neopomenout proměření objektu na přítomnost radonu tam, kde došlo
k rekonstrukci spojené se zateplením a výměnou oken, případně se taková rekonstrukce plánuje.

Měření objemové aktivity radonu, se provádí pomocí 2 integrálních dozimetrů radonu umístěných v objektu po dobu (nejméně) 2 měsíců v topném období. Jedná se o pasivní zařízení v plastových krabičkách. Detektory nezáří, nevyžadují přívod elektrické energie
a předávají se poštou nebo osobně.

2) Krátkodobé měření radonu na komerční bázi podle metodik vydaných SÚJB

Minimálně 7 dní

Měření pro účely stavebního řízení, navrhování a hodnocení účinnosti ozdravných protiradonových opatření ve stavbách nebo z důvodu individuálního zájmu jsou oprávněny provádět subjekty s povolením SÚJB pro uvedená měření.

Obsah radonu v budovách zpravidla významně kolísá během dne a noci i během sezónních období (např. topná sezóna). Zhodnocení obsahu radonu v budově je tím ztíženo, a proto metodika Státního úřadu pro jadernou bezpečnost uvádí dobu měření trvající 1 týden
za minimální. Nejběžnějším typem používaných přístrojů je kontinuální monitor radonu
dozimetr radonu typu Elektret. Výsledkem měření je průměrná objemová aktivita radonu (OAR). Naměřenou hodnotu OAR lze charakterizovat jako informativní a orientační.

Podmínky měření

V případě týdenního měření z důvodu zamezení podhodnocení výsledků doporučujeme omezit větrání na minimum. V případě dvouměsíčního a ročního měření není úprava uživatelského režimu nutná.

Detailně jsou podmínky pro měření a vyhodnocení popsány v metodice SÚJB „Měření
a hodnocení ozáření z přírodních zdrojů ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi.“

Vše o radonu naleznete na internetových stránkách ZDE

Ve spolupráci SÚJB a Státního ústavu Radiační ochrany (SÚRO) byla zpracována metodika o postupu pro poskytování dotace.

 Výsledky a související informace zasílá po vyhodnocení poštou Státní ústav radiačnÍ OCHRANY. 

Protokoly z měření jsou informativní a jsou určeny jen pro potřeby v rámci radonového programu ČR. Detektory distribuuje Státní ústav radiační ochrany (SÚRO), přičemž krajský úřad podpoří program v rámci informovanosti a zprostředkování kontaktu zájemce o měření s pracovištěm SÚRO.

Logo_Radon                         Logo_MF

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky