Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Sazebník úhrad za poskytování informací platný od 1.1.2022.

 1. Kopírování na kopírovacích strojích, tisk na počítačových tiskárnách a skenování
 • ​Kopírování a tisk:
 • A4 jednostranná černobílá ........................................................................... 2,00 Kč
 • A4 jednostranná barevná .............................................................................. 4,50 Kč
 • A4 oboustranná černobílá ............................................................................ 3,00 Kč
 • A4 oboustranná barevná ................................................................................7,50 Kč
 • Skenování strany A4 ...................................................................................... 1,60 Kč
   
 • V případě formátu A3 se výše uvedené ceny násobí dvěma a v případě většího formátu dále stejným způsobem odpovídajícím plošnému zvětšení formátu.
 1. Cena za nosiče dat
  Cena za nosiče dat bude žadateli účtována podle pořizovacích nákladů daného nosiče
   
 2. Za odeslání informace
  poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku
   
 3. Další věcné náklady
  dle formy poskytované informace ve výši skutečných pořizovacích nákladů
   
 4. Osobní náklady
  za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací (více než 5 hodin) za dokončenou hodinu práce zaměstnance Libereckého kraje, který se na vyhledávání informací podílel ................... 232,00 Kč
   
 5. Celková částka úhrady se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
   
 6. Pokud celkové náklady za poskytnutí informace nepřesáhnou částku 300,- Kč, nebudou žadateli účtovány.

 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 

1)Rozhodnutí_Ministerstvo_vnitra_MV_7141_2_ODK_2016

2) Rozhodnuti_Ministerstva_vnitra_MV_878_3_ODK_2016

3) Rozhodnuti_ministerstva_vnitra_MV_490_2_ODK_2017

4) Rozhodnuti_Ministerstva_vnitra_MV_111504_3_ODK_2017

5)  Rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j.  MV - 12351-2/ODK-2020 

6) Rozhodnuti_Ministerstva_dopravy_90_2019_072_Z106_2

7)Rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j.  MV -186300-2/ODK-2020

8) Rozhodnuti_Ministerstva_vnitra_MV_211871_4_ODK_2021

 

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky