Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

2001

Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2001 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

 

1. Počet podaných žádostí o informace

 

V roce 2001 byla podána jedna žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

 

Odvolání proti rozhodnutí nebylo podáno žádné.

 

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

 

V průběhu roku 2001 nebyla předmětem rozhodnutí soudu žádná žádost o poskytnutí informace.

 


4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů

 

V průběhu roku 2001 nebyla uložena žádná sankce za nedodržení tohoto zákona.

 


5. Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona

 

V souladu s ustanovením § 5 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydal Krajský úřad Libereckého kraje základní informace. Tento materiál je zpřístupněn na:

a)      podatelně Krajského úřadu Libereckého kraje, přízemí, číslo dveří 111

b)      sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje, třetí patro, číslo dveří 315

c)      sekretariátu ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje, šesté patro,číslo dveří 626

d)      internetových stránkách Libereckého kraje na adrese www.kraj-lbc.cz

 


Tato výroční  zpráva byla projednána v radě kraje dne 29.1.2002, číslo usnesení: 52/02/RK.

 

Datum vyvěšení: 20. 2. 2002                                                                      Ing. Bohdan Tomáš
                                                     ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje
                                                                    
                                                      
                    

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky