Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

2011

 

Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2011 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 
1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 
V roce 2011 bylo podáno celkem 45 žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Bylo vydáno 1 rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
 
Bylo podáno 1 odvolání proti rozhodnutí.
 
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
 
V průběhu roku 2011 nebyla předmětem rozhodnutí soudu žádná žádost o poskytnutí informace.
 
4. Výčet poskytnutých výhradních licencí
 
V průběhu roku 2011 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
 
5. Počet stížností podaných podle §16a zákona
 
V průběhu roku 2011 byly podány 2 stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace.
 
6. Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona
 
Ve sledovaném období nebyla v žádném případě účtována náhrada dle platného sazebníku úhrad za poskytnutí informací.
 
V souladu s ustanovením §5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vydal Krajský úřad Libereckého kraje základní informace. Tento materiál je zpřístupněn na:
  • podatelně Krajského úřadu Libereckého kraje, přízemí, číslo dveří C111
  • oddělení tiskovém a vnějších vztahů Krajského úřadu Libereckého kraje, 3. patro, číslo dveří 336
  • oddělení sekretariátu ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje, 6. patro, číslo dveří 626
  • internetových stránkách Libereckého kraje na adrese www.kraj-lbc.cz
 
Výroční zpráva byla projednána v radě kraje dne 7. 2. 2012, číslo usnesení: 151/12/RK.                                        
 
 
Datum: 21. 2. 2012
 
Mgr. René Havlík
ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje
 
 
Přílohu k Výroční zprávě o poskytování informací v roce 2011 podle zákona č. 106/1999 Sb., o sovobodném přístupu k informacím, naleznete zde 
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky