Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

2. Důvod a způsob založení

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR  

Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky                   

Postavení a působnost kraje upravuje zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona kraj vykonává samostatnou i přenesenou působnost. V souladu s § 1 odst. 3 tohoto zákona jsou orgány kraje:

  • zastupitelstvo kraje
  • rada kraje
  • hejtman kraje
  • krajský úřad
  • zvláštní orgán zřízený podle zákona

Liberecký kraj je vyšším uzemním samosprávním celkem, kterému náleží ústavou zaručené a zákonem vymezené právo na samosprávu, přičemž působnost v těchto věcech je samostatnou působností kraje. Kraj vykonává na svém území rovněž státní správu ve věcech, které stanoví zákon, působnost v těchto věcech je přenesenou působností kraje.

Dozor a kontrolu výkonu samostatné působnosti kraje vykonává Ministerstvo vnitra a dozor a kontrolu výkonu přenesené působnosti kraje vykonává věcně příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad.

Popisy služeb veřejné správy, dle jednotlivých oblastí, jsou zveřejněny na Portálu veřejné správy portal.gov.cz.

 

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky