Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace lze podat písemně, tj. v listinné podobě nebo elektronicky, nebo ústně. V listinné podobě lze žádost podat v podatelně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence. Elektronicky lze žádost podat prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím elektronické podatelny podatelna@kraj-lbc.czPokud byla žádost učiněna elektronicky a nebyla podána prostřednictvím elektronické podatelny krajského úřadu, není žádostí podle zákona.

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Na základě ústně podané žádosti se poskytuje pouze informace jednoduchého charakteru, jejíž vyhledání není časově náročné a jejíž poskytnutí není spojeno s náklady. Ústně podané žádosti se neevidují a o poskytnutí informace se nepořizuje záznam.

Není-li možné požadovanou informaci na základě ústně podané žádosti poskytnout, zejména je-li informace rozsáhlá, vyzve úředník žadatele, aby podal žádost písemně.

Písemná žádost se podává na adresu:

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2 

Žádost lze podat:
  • prostřednictvím držitele poštovní licence,
  • osobně v podatelně Krajského úřadu Libereckého kraje,
  • prostřednictvím datové schránky - ID: c5kbvkw,
  • prostřednictvím elektronické podatelny: podatelna@kraj-lbc.cz.

VZORY

Vzor žádosti dle zákona 106/1999 Sb. 

Vzor odvolání podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

 

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky