Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Oddělení investic

Náplň činnosti

Zabýváme se pozemním stavitelstvím a energetickým managementem.

Pozemní stavitelství

Realizuje v rámci Libereckého kraje činnosti v oblasti pozemního stavitelství a plní funkci servisního oddělení pro všechny resortní odbory Krajského úřadu Libereckého kraje a zároveň pro příspěvkové organizace zřizované jednotlivými resorty. Připravuje vstupní podklady pro jednotlivé stavby, zajišťuje zpracování projektových dokumentací ve všech stupních, realizaci staveb od výběru zhotovitele stavby až po samotné dokončení včetně kolaudace.

Energetický managment (energetika)

Spolupráce na zlepšení hospodárnosti užití energie snižováním energetické náročnosti hospodářství v majetku kraje. Zajišťování zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie a druhotných zdrojů energie na celkových dodávkách energie do energetického hospodářství v majetku kraje. Koordinuje činnosti v oblasti energetiky v regionu směřující k naplnění klimatických cílů a transformace území v souladu s Územní energetickou koncepcí. Dlouhodobě pracuje na posilování energetické bezpečnosti a soběstačnosti Libereckého kraje. Podílí se na rozvoji komunitní energetiky. Vyvíjí aktivity na podporu rozvoje vodíkové ekonomiky, bezemisní mobility a cirkulární ekonomiky. Zajišťuje pravidelný sběru dat o spotřebě energie a vody na úrovni odběrných míst a dále dle potřeby na úrovni podružných spotřeb v rámci software FAMA+. Provádí analýzy získaných dat s návrhy na optimalizaci úrovně energetického hospodářství. Zavádění a systematizace agendy krajského energetického managementu.

Kontakty

Všechny kontakty
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky