Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Nenechte si ujít velkolepý festival Léto na vyhlídce, který se koná na střeše krajského úřadu od 19. do 21. června.

Více informací
Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Náplň činnosti odboru dle organizačního řádu

Samostatná působnost

 1. rozhoduje o kompetenčních sporech jednotlivých odborů a podává návrhy na jejich řešení 
 2. aktualizuje organizační řád úřadu a další interní normy vztahujících se k řízení a koordinaci jednotlivých odborů, a to ve spolupráci s vedoucími odborů
 3. metodicky odpovídá průřezově celým úřadem za procesy na úseku zajištění provozu úřadu, to znamená:
  • sestavuje postupy a pravidla platná pro celou organizaci v gesční odpovědnosti
  • účelně aktualizuje soustavy pravidel a postupů vzhledem k měnícím se podmínkám prostředí
  • kontroluje a vymáhá dodržování stanovených pravidel a postupů
  • předkládá návrhy na nápravu řediteli úřadu v případech horizontálně nevyřešených problémů
 4. spolupracuje s odborem regionálního rozvoje a evropských projektů při přípravě a realizaci projektů kraje a jeho příspěvkových organizací, poskytuje mu potřebnou součinnost včetně zastoupení v projektových týmech vytvořených pro jednotlivé projekty kraje a jeho příspěvkových organizací
 5. zajišťuje odborné zaměření projektů předkládaných do evropských dotačních titulů
 6. podílí se na zpracování projektových záměrů, zpracování, projednání a předložení projektových žádostí a na realizaci projektů, včetně jejich financování

Obecné činnosti oddělení

oddělení personální a mzdovéOddělení personální a mzdové (.docx, 16 kB)

oddělení hospodářské správyOddělení hospodářské správy (.docx, 15 kB)

oddělení spisové službyOddělení spisové služby (.docx, 15 kB)

oddělení autoprovozuOddělení autoprovozu (.docx, 14 kB)

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky