Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Projekty

Projekt „Objev skryté skvosty“

Logo

Vedoucím partnerem je Okresní hospodářská komora Liberec. Kromě Libereckého kraje je do projektu zapojeno dalších osm partnerů – na české straně města Frýdlant, Raspenava a obce Horní a Dolní Řasnice a Heřmanice, na polské straně okres Lubański a města Świerzawa a Pielgrzymka.

Popis projektu

Projekt si klade za cíl podpořit cestovní ruch v příhraniční oblasti Libereckého kraje a Polska, primárně ve Frýdlantském výběžku, Powiatu Lubański, Powiatu Lwówecki a Powiatu Zlotoryjski. Všechny tyto oblasti mají turistický potenciál, avšak jsou dlouhodobě stranou zájmu turistů z obou příhraničních oblastí. Určitý nezájem vyplývá z blízkosti turisticky velmi známých lokalit, na které se v současnosti soustřeďuje zájem turistů. Projekt je v návaznosti na strategické dokumenty Libereckého kraje v oblasti cestovního ruchu a plynule navazuje na marketingovou kampaň Skryté skvosty, která od roku 2020 propagovala právě místa s nižším turistickým zájmem. Pro danou oblast nebyl dosud realizován žádný projekt s podobným zaměřením.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření společné koncepce rozvoje cestovního ruchu v dotčených lokalitách v návaznosti na možnost čerpání finančních prostředků v rámci programového období 2021+. Koncepce rozvoje bude vytvořena ve dvojjazyčné verzi a bude obsahovat metodiku, jak mají jednotlivé obce postupovat v jednotném marketingu a propagaci.

Navazujícím cílem je představení turistické atraktivity oblasti a zvýšení povědomí o místech, které nedominují statistikám návštěvnosti. Tohoto cíle bude dosaženo pomocí vytipování turisticky atraktivních míst, kterých je uvažováno až 100. Tato místa budou osazena tabulkami s QR kódy, které návštěvníka odkážou na více informací. Tyto cíle budou taktéž propagovány pomocí marketingové kampaně, která bude založena na tvorbě webových stránek a doplňujících aktivitách. Projekt přirozeně navazuje na marketingovou kampaň Skryté skvosty realizovanou Libereckým krajem. Návaznost je zajištěna účastí LK na projektu, využitím stejného názvu a případně využitím i dalších marketingových komponent (grafika atd.). V projektu je kampaň Skryté skvosty dále rozvíjena a to pouze na vymezeném území a ve větším detailu.

Za společným dědictvím na kole a pěšky 

Název projektu:  Za společným dědictvím na kole i pěšky

Registrační číslo: 100298046

Vedoucí partner:  Ústecký kraj

 Projektoví partneři: 

Logo EU

Projekt je financován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Programu na podporu přeshraniční spolupráce ČR – Sasko 2014 – 2020.

Führichův dům, Chrastava     

                                                                                                                                                      Führichův dům, Chrastava

Hlavním cílem projektu je zpřístupnit veřejnosti přírodní a kulturní dědictví (podstávkové domy a lidovou architekturu). K tomu dojde vytvořením přeshraničního turistického produktu pro pěší a cyklisty. Dotčeným územím je Ústecký kraj (České Švýcarsko, Šluknovský výběžek), Liberecký kraj (Českolipsko), Saské Švýcarsko, Lužické hory, region Zittauer Gebirge (jižní část Horní Lužice). Výhodou předkládaného projektu je jeho celistvost a zajištění propojenosti přeshraničního regionu.

Hlavního cíle projektu bude dosaženo postupnou realizací jednotlivých dílčích cílů projektu: 

1. Rozvoj cestovního ruchu zaměřeného na zpřístupnění společného kulturního a přírodního dědictví v krajině lidové architektury, zejména tedy podstávkových domů. Podstávkové domy jsou jedinečným druhem lidové architektury. Tento typ stavby je v Evropě ojedinělý a ve velké koncentraci se dochoval pouze v německo-česko-polském trojmezí. Kromě toho, že utváří charakter krajiny, dokládají také způsob života na území Horní Lužice, severních Čech a Dolního Slezska. Svědčí o společné historii, která země na tomto území spojuje. S podstávkovými domy se nespojují pouze stavebně-historické a kulturní hodnoty, nýbrž také současné pojmy jako ekologické stavby a zdravé bydlení. 

2. Rozvoj a propojení společné přeshraniční sítě stezek jako základní turistické infrastruktury. Jedná se o propojení Ústeckého kraje, okresu Děčín, oblasti Českého Švýcarska a Šluknovského výběžku s Libereckým krajem, v oblasti Českolipska a na německé straně dojde k propojení s obcemi Bad Schandau, Sebnitz, Neustadt a okresy Budyšín a Zhořelec.

3. Vytvoření společného přeshraničního turistického produktu a realizace společných marketingových opatření pro dosažení cílů projektu a rozvoj oblasti. V rámci těchto společných marketingových aktivit bude realizována promojízda, setkání destinačních agentur a turistických infocenter z projektové oblasti, společná mapa pro pěší a cyklisty, společný průvodce, workshopy, veletrhy atd., krátké filmy propagující cyklistické stezky.

Výsledkem projektu bude turistický produkt zaměřený na kulturní a přírodní dědictví v území podstávkových domů. Bude proznačena přeshraniční síť cyklistických tras .

Česko - německý informační plakát

Logo projektu

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky